Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Zes Hollandse jongens op weg naar de Oost op 2 juli 1923 alb van het s.s. "Koningin der Nederlanden" op het voorschip tussen kabeltouwen en luchtverversers. Het tenue is nog niet erg uniform. (Particuliere fotokaart).

53

Tandjong-Priok IUllnlc:::'Jlltlat~) - Ral:l·j"

54

Aankomst van een mailboot (de Koning Willem I ?) in de eerste binnenhaven te Tandjong Priok, toenmaals de enige aanleghaven, later gereserveerd voor de K.P.M.-boten. (Uitg, Visser & Co., Batavia).

Reclamekaart voor Turmac-sigaretten door Rob. Verheijen in verband met de eerste vliegtocht Holland-Indie, in 1924. De drie vliegers: A. N. J. Thomassen Thuessink van der Hoop, v. Weerden Poelman en de mecanicien P. A. van den Broeke worden bij hun aankomst sigaretten aangeboden.

55

Simien, hoofdmandoer van het postkantoor te Weltevreden, met het eerste postzakje, dat Van der Hoop in 1924 uit Nederland naar Indie bracht. Er zaten 281 poststukken in. Deze foto komt voor in het boek: Door de lucht naar Indie van A. N. J. Thomassen a Thuessink van der Hoop. Amsterdam 1925.

Reclamekaart voor "Ovomaltine" met de "Diver" en haar bemanning, In dec. 1934 had de "Melbourne-race" plaats, waaraan ook de K.L.M. met een passagiersvliegtuig deelnam. Na een vlotte vlucht, met slechts de dramatische tussenlanding in Albury, won de "Diver" de 2e prijs. Het vliegtuig vliegt hier boven de Maas bij Rotterdam. De bemanning v.l.n.r.:

Prins, mecanicien; Moll, Ie officier; Parmentier, gezagvoerder; v. Brugge, telegrafist. (Reclame-art. Polak & Co., Leidsche kade 63, A'dam).

57

PANDER POSTJAGE~

NI;DI;RLAND - NED. IN 01 E V. V

BATAV'A

Bijzondere briefkaart om per Pander Postjager verzonden te worden, Nederland-Ned. Indie V.V. nov. 1933. Tussen de wapens van Amsterdam en Batavia de Postjager. Het vliegtuig de "Pelikaan", dat op 18 dec. van Schiphol vertrok, en op 22 dec. '33 te Tjililitan aankwam, volbracht de ganse reis, (Uitg, H. Pander & Zoon, 's-Gravenhage).

58

",

Y. /Y(7/

>

:''"'1.

-.-

In de tropische hitte was het onder de .Jcoperen ploert" niet steeds prettig wandelen. Anders dacht hierover de heer C. A. A. Dudok de Wit (1843-1913), bijgenaamd .Kees de Tippelaar", die behalve een mars III recordtijd van Amsterdam naar Parijs, ook in 1865 een wandeltocht over Java in zijn ganse lengte op zijn rekening heeft staan. Slechts de ouderen onder ons zullen zich deze sportpionier herinneren, die de eretitel van "minister van sport" droeg.

59

DraagstoeIen oftandoe's kwamen in de tempo doeloe niet vaak meer voor, tenzij bij bergtochten, en dan meestal voor dames. Men heeft ook weI stevige knapen aIs dragers uitgekozen. (Uitg. G. KoIff & Co., Batavia).

Het .Juchtkuuroord Tengger" was de stijds slechts te paard bereikbaar, terwijl er thans auto's kunnen komen. Let op de amazone-zit der helaas bewegende dame. Achteraan koelies met de bagage. De bomen zijn de bekende tjemara's, die als kerstbomen gebruikt werden, of schoon ze geen naalden hadden. (Uitg, Luchtkuuroord Tengger ... J. Elfferich).

i .i.:htdru;'; S. B .. t!.:.1.;('r .II . h':(j(.;! Z.:.U·~jijh.

('Ill?'} l·;:'~. 1.1.:. h:i-;uur(}<',rd T. :1:.:";'::11 " '.; "':. I, 1':i~:":H II

Sindanglaja Postl .. ods.

Een postloods te Sindanglaja. In dgl. loodsen stopten de zware reiskoetsen met 4 paarden, die zich in snelle vaart langs Daendels' postweg spoedden, doch op vaste plaatsen van paarden moesten wisselen. Trein, tram en autobus, gaven dit vervoer de doodsteek, doch hier en daar stonden nog ongebruikte postloodsen, b.v. aan het einde van Pasar Baroe te Weltevreden, hoewel daar gastvrijheid verlenend aan vele warongs ofrestaurantjes. (Uitg,

62 F. B. Smits, Batavia).

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek