Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

,,,

': 1'

- ..

Rondrit der landvoogdelijke familie in het statierijtuig door's Lands Plantentuin. De G.G. is vermoedelijk W. Rooseboom (1899-] 904). De palfrenier achterop voert nog de gouden pajong, die Van Heutsz in zijn hormat-circulaire van nov. 1904 afschafte. (Uitg, Tio Tek Hong, Weltevreden. Handel in muziek-, sport-, kunst-, jacht-, kantoor-, toilet- & luxeartikelen).

73

On~vangst &an den nieuwen.pier .?. aD de Gou .?.? meur-Generaal en deGrayin.

74

Ontvangst van de G.G. mr. J. P. graafvan Limburg Stirum (1916-21) en zijn echtgenote aan de nieuwe pier te Ambon in oktober 1919. (Uitg. gebr. Que, Ambon).

Z. Exc. Jhr. Mr. A. C. de Graeff (1926-31) in het statierijtuig met de koning van Siam (Thailand). (Fotokaart).

75

Kerkho.f Gou7Ierlleur-Gelleraals (jJlantentuin)

G J .. ,~ K.aCUJf CO. Buit~nzvr~ n Tjiandjo r

76

Op deze begraafplaats van de gouverneurs-generaal en hun familieleden, bij de Botanische tuin gelegen, rust o.a. z. exc. D. J. Eerens (1836-40). (Uitg. G. J. de Kruijff & Co., Buitenzorg en Tjiandjoer).

Kebon Radja Ie Madloen.

Oudtijds richtten de residenten ter kuste voor hun ambtswoning een scheepsmast op, om er de driekleur te hijsen. Zelfs in het binnenland, zoals in Madiun, hield men zo'n mast aan.

77

uw ...--- ..... -<

78

:~ ?.

...?. -;-<1

Toelis Nama te Tondano (Menado)

Het "Toelis nama" (letterlijk: namen opschrijven), t.w. burgerlijke huwelijkssluiting van 10 echtparen te Tondano in de Minahassa. De grotendeels gekerstende bevolking heeft veel Europese zeden en gewoonten aangenomen b.v. witte japonnen voor de bruiden en zwarte jassen voor de bruigoms. De vertegenwoordiger van het gezag (met gouden pet) mag in een leunstoel vooraan zitten. (U itg. Gebroeders Que, Menado).

De piekeniers, een corps politiesoldaten te Batavia, verdwenen in 1914 bij de grote politiehervorming van datjaar, toen de schouten, onder- en waterschouten moesten wijken voor modemere hoofdcommissarissen, commissarissen enz. (Uitg. Boekhandel Visser & Co., Weltevreden).

79

80

Parade te Tjimahi. Deze grote garnizoensplaats bij Bandoeng telde troepen van alle wapenen, zodat de mogelijkheid bestond, om een grote wapenschouw te houden. (Uitg. J. C. Becker, Bandoeng).

Vijf ,,.Tannen" zitten gezellig in de tuin der Militaire Societeit van Magelang. Als tijdelijk invaliden hebben ze waarschijnlijk vrij van dienst. Of is H.M. jarig? Ze dragen n.l, groot tenue, deftig, maar vreselijk warm. (Uitg, van J. M. J. van Eijck, Magelang).

81

Oude Stad.

Batavia ..

82

De Kali Besar, (Grote Rivier), omzoomd door oude koopmanshuizen, was een ?. begrip" geworden voor de macht van het groot-kapitaal. Enige ouderwetse rijtuigjes passeren de brug over de Tji Liwoeng. Auto's waren er nog nauwelijks. Op de plek der afgebeelde huizen was vroeger de groente- en hoendermarkt. (Uitg, .Boekhandel Visser & Co.", Weltevreden, Buitenzorg, Batavia).

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek