Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Nederlandsch-Indië in oude ansichten

Auteur
:   dr. H.J. de Graaf
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4361-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederlandsch-Indië in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Uit bet lndisdae Volhleven

Koelies 44n bet d~

Twee koelies sjouwen aan een juk met een kamferkist en een koffer, ergens in de Chinese kamp te Batavia. Ontleend aan: Nederlandsch Indie (1) Batavia, door W. A. van Rees, Leiden 1881. Met platen van J. C. Rappard, p. 20. (Druk en foto der N.V. WilIfried Deyhle's Lichtdruk- en Grafische Kunstinrichting, Amsterdam).

83

J-feerenstraat

Een ouderwetse Europese winkel in de Heerenstraat te Semarang: Horlogien & Byouterieen F. M. Ohlenroth & Co. Etalages ontbraken nog; men kon er zo maar inlopen. De winkelier woonde boven, bij zijn potplanten. (U itg. van de Firma zelf),

S0.:r.ob jll

6

1M

Hierbij deel ik U beleefd mede.

dat U'N bes elling. vervat in U'N , ¥

geacht schrijven d.d.

j.l. door mij on vangen en in behandeling genomen 'Nerd

Hoogach end.

H 'il FI

GEN.

Ret schijnt dat de boekhandels het eerst tot de aanleg van uitstalkasten zijn overgegaan, b.v. Van Ingen in Soerabaja, die er zijn hele voorgalerij aan heeft opgeofferd. Wegens de middaghitte zijn de etalages gesloten. Als vaak combineren deze boekwinkels van alles: boek- en steendruk, kantoorartikelen en -meubelen enz., maar ook prentbriefkaarten. (Uitg. van de Firma zeIf).

85

so

86

De boerderij Vrijheidslust, werd in 1903 gesticht door enige Transvaalse boeren, die niet onder Brits bestuur wensten te leven. Vandaar de naam. Dergelijke zelfstandige Europese boeren waren in Indie zeldzaam. (Uitg. J. C. Becker, Bandoeng).

Suikerfabriek "Kartasoera" - Solo.

Op vele plaatsen in Java zag men in de maaltijd de schoorstenen der bijna 100 suikerfabrieken hun rook uitbraken. Hier de weinig sierlijke gebouwen der s.f. Kartasoera, eigendom van de soesoehoenan, in de "stille tijd". (Uitg. Toko Gebr. Haye).

87

H. Ems! & Co, I)indj<j·-Langkat

88

In Deli draait natuurlijk alles om de tabak: links: de aanplant, rechts: een assistentenhuis, beneden: een fermenteerschuur. (Uitg. H. Ernst & Co., Bindjey-Langkat).

Verschepen van Deli-tabak in hetjaar 1879. Nadat de heer Nienhuys, (geb. 183h) pionier, zich in 1863 in Deli had gevestigd, werd in 1869 de Deli-maatschappij opgericht, waarvan het volgend jaar J. I. Cremer hoofd-administrateur werd. Andere ondernemingen volgden en het Deli-dekblad werd wereldberoemd. (Serie "Oud-Deli" No. 35. Uitg. H. Mij. Htittenbach & Co. Medan).

89

· P8trolelllll-tln·f~rl8k

90

Een der oudste Europese industrieen was de verwerking van gebruikte petroleumblikken; deze vonden bij de inheemsen een dankbaar onthaal als emmer en wat niet al. (Orig. Photogr. C. J. Kleingrothe, Medan).

Groet uit Borneo

OOSll<ust (PetroleurT'IbrOnf'lcn).

Petroleumbron op Borneo's Oostkust. Waarschijnlijk uit de eerste jaren dezer eeuw, toen de Kon. Ned. Petroleum Maatschappij daar aan het boren ging.

92

Het kantoor der Kon. Nederlandse Petroleum-Maatschappij te Samarinda. Het kantoor is een eenvoudig gebouwtje gedekt met atappen en gegolfd plaatijzer, en voorzien van kree's en een vlaggestok. Bij de scheve oliestraatlantaren drie employe's, een oppas en een hondo Links de winkel van Swaap & Co. met het uithangbord: Hulstkamp's Oude Genever. Het was tevens een sigarenmagazijn, waar deze kaart te koop was. (Uitg. Swaab & Co., Samarinda).

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek