Nederweert in oude ansichten deel 2

Nederweert in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.J. Biezenaar
Gemeente
:   Nederweert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1477-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederweert in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  >  |  >>

9. De Kerkstraat in het midden van de jaren twintig. In het pand met het uithangbord "Coiffeur" hanteerde Polly Hermans scheermes en schaar. In het weekend was het er erg druk. Op zaterdag werd er tot twaalf uur middernacht geschoren, waarbij soms 1 75 mannen onder het mes gingen. Zondags na de eerste mis van zes uur werd er al weer aan de deur gerammeld. Dan kon men tot twaalf uur 's middags terecht. Ter plaatse ligt nu het cafe Cis Ceelen. Het pand rechts hiervan werd, na enkele verbouwingen, in 1977 gesloopt voor de nieuwe zaak van Herman Hermans.

10. Op 24 mei 1916 voltrok burgemeester Damen in het oude raadhuis het huwelijk tussen Harry Linskens, azijnfabrikant te Weert, en zijn Nederweertse bruid Marianne Linsen. Achter het bruidspaar de ouders van de bruid, van wie alleen Mieke Geuns-Linsen is te zien. Vervolgens het echtpaar Herman Linskens en Netty Schepers. De foto geeft een goed bee1d van de ingangspartij van het in 1922 afgebroken raadhuis (deel1, pagina 2). De secretarie lag op de eerste verdieping. Vandaar dat men "boven was geweest", een gezegde voor een bezoek aan het raadhuis.

11. Kunt u zich het nog herinneren: de tochtige Koolensteeg, ook wel Raadhuissteeg genoemd (de tegenwoordige Burgemeester Greijmansstraat)? Het was er maar smal en kil. Rechts op de voorgrond de achterbouw van het raadhuis, vroeger beneden in gebruik als politiebureau en brandweergarage, later noodslachtplaats. Boven was de burgerwachtzaal met de gewerenopslag, naderhand, evenals de begane grond, tot kantoren verbouwd. Links het grate pand van secretaris Smeets, in 1964 afgebroken voor de verbreding van de Burgemeester Greijmansstraat.

12. Keitjes, hagen, bomen, houten elektriciteitspalen, kleine huizen en J angke Bongers (Steemes J angke) met paard en wagen leverden in het begin van de jaren dertig dit charm ante beeld van de tegenwoordige Burgemeester Greijmansstraat op. De steeg was smal, maar het kon er na de kerkdiensten en na schooltijd zeer druk zijn. De fietsen stonden tijdens de missen soms zo breed dat voertuigen slechts met moeite konden passeren (deel 1, pagina 12).

13. Het interieur van de kerk was in het begin van de jaren twintig, in tegenstelling tot thans, rijk beschilderd. Elke pilaar droeg een beeld, terwijl de preekstoel meer in het midden van de kerk stond. In het middenschip waren stoelen opgesteld, die bij een plechtig huwelijk of bij een uitvaartdienst aan weerszijden regen de banken werden geplaatst, zodat het middenpad toch voldoende ruim was. Aan weerszijden achter de communiebank stonden op het priesterkoor beeldengroepen, die echter wel het uitzicht op de mooie koorbanken belemmerden.

14. Behalve in de kerk en thuis baden onze grootouders ook veel tijdens bedevaarten. Een foto (1928) van een Nederweertse bedevaartprocessie in Kevelaer. Van rechts naar links, op de voorste rij: Lies Koolen-Hermans (Pieetre Elisabeth), A. van Deursen (Jenneskes Anna), A. Nuijens-van Collen burg (An van Belle Baer) en G. en E. van Donschot (Trui en Lien van Jan Roes). Achterste rij: B. Verlinden (Schone Bertha), C. Claessens (Kaatje van de Post) en M. Verdonschot-Smeets (Ververs Mina). De jongens achter de misdienaars zijn Jerome (links) en Jules van meister Mertens.

15. De Kerkstraat omstreeks 1920, gezien uit de richting Strateris. Links een heg in plaats van de tegenwoordige bebouwing. Naast de kerk het "sjeeshuisje", waarin het rijtuig stond waarvoor de buurman zijn paard spande, als een priester voor de bediening naar een zieke werd gebraeht. Op de voorgrond, van links naar reehts: Jefke Fijen, Toos Beijes met haar vader Harry en Trui van Martien Simons. Meer naar aehter:

Pierre Sneijers en Mies van Deursen (met de armen in de zij). (Zie deell, pagina 6.)

16. Zeventien jaar later in de Kerkstraat. Mia Sneijers en Jo Janssen, als prinses en prins, in de jeugdgroep van de buurt bii het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937. Pony en wagentje waren van Harry van Bussel, Van links naar reehts, op de eerste rij: Hans Smeets, Harry Kneepkens en Jo van Bussel, Tweede rij: Tilly van Rooij, Angelien van Bussel, Mimi Smeets, Baer Janssen en Harry van Rooij. Derde rij: Gerda Smeets, Bertha Hoehstenbaeh en Nelly Konings. Vierde rij: Sophie Sneijers, Griet Seheijven, Zus Janssen, Harry Sneijers, Tina Feijen, Annie van Bussel en Truus Peters.

17. Het bijbels woord "De aarde was woest en ledig" lijkt wel van toepassing op deze foto uit 1895 van de Straatjeskapel en omgeving. Men kan tot de nog geheel vrij liggende pastorie (woning van dokter Heijljes) kijken. Links de oude kapelanie (achterzijde). Voorts aan de overzijde, van links naarrechts: de woning van Kreijelmans, dokter Hogenhuis en Van Gorp (deell, pagina 7 en 8). De kapel en deze pan den zijn voor en na gesloopt.

18. Een fraaie foto van de Straatjeskapel op een regenachtige dag in 1929. Markant is de zware bokpaal met straatlamp. Op de achtergrond het voorrnalige pand Kreijelmans, waarin vroeger een brouwerij gevestigd was. Het bier heette "De Vier Linden". Er stonden ook vier zware lindebomen voor het pand. De kapel werd in 1883 gebouwd. Koperslager Frans Stienen maakte het haantje voor het torentje. In 1956 werd de kape1 gesloopt. De treuressen bleven gespaard en rouwen nu nag over het verlies van de markante kapel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek