Nederweert toen en nu

Nederweert toen en nu

Auteur
:   Cor Janssen
Gemeente
:   Nederweert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6023-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederweert toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26 De cooperatieve stoomzuivelfabriek "St.-Lambertus" werd opgericht in 1906 aan de splitsing RochusstraatSmisserstraat. Zij was een samenvoeging van kleine fabrieken in Boeket, Horick, Bosserstraat Hulsen, Kraan, Rosveld en Strateris. Rand 1960 bleek de fabriek niet helemaal meer te valdoen. In het kader van de schaalvergrating (met kostenvermindering) werd het werk van de zuivelfabriek Ospel naar Nederweert overgebracht. De activiteiten van de fabriek werden in 1966 gestaakt en overgebracht naar Weert. Het overkoepeJend orgaan "Ament" richtte een fabriek op in Weert onder de naam "Campina". Op 21 juni 1966

voerde M. Brouns de laatste melk bi] de fabriek in Nederweert aan, waarna deze werd gesloten. In 1967 volgde afbraak en werd de leeggekomen plaats volgebauwd met waningen.

27 De "Prins Hendrikzaal" met cafe werd in 1913 geopend door Bert Linssen en later geexploiteerd door de familie Van Otterdijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werdenhier militairen gelegerd, zoals op de foto is te zien. Het gebouw aan de St.-Rochusstraat werd in 1 972 gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van de woonkern Budschop. De zaal was de plaats waar jarenlang dansavonden en andere festiviteiten plaatsvonden. Voor toneeluitvoeringen was zij te klein. Doordat vanaf 1968 in de dorpskernen nieuwe gemeenschapshuizen kwamen, die veel beter uitgerust waren, kwam er leegloop. Ook veranderde de uitgaansmen-

taliteit, vooral van de jeugd, zeer sterk.

L. Linsen,

28 Op de Zuidwillemsvaart, ter hoogte van sluis 14, was het voor 1920 een komen en gaan van schepen, die vaak lang voor sluis 14 en 15 moesten wachten. Begin van de jaren twintig werden beide sluizen vervangen door een nieuwe sluis 15, meer richtingWeert gelegen. Het kanaalpeil tussen sluis 14 en de nieuwe sluis 1 5 daalde sterk, de wegen werden opgehoogd voor de nieuwe bruggen 14 en 15. De oorspronkelijke ophaalbruggen werden vervangen door vaste bruggen. Onder het opschrift "De forten van Nederweert" in Kanton Weert van 13 juni 1924 beschrijft de krant een verhaal van een Frans sprekende persoon, die langs de kanaalwer-

ken kwam. Hij vroeg: "Qu' est-ce que c' est ca?" (wat is dat?). "Ah, ce sont les nouvelles fortesses de Nederweert". (Ah, het zijn de nieuwe forten van Nederweert). De krant voegde er aan toe: "Zij verho-

gen noch de schoonheid van het landschap, noch bevorderen de welvaart van de neringdoenden, noch bevorderen het verkeer". In 1992 werd de oude brug 14 vervangen door een ernaast lig-

gende bredere brug, ter ontsluiting van het industriegebied .Aan Veertien" .

29 In 1925 stond op de hoek van wat nu Moesemansstraat en Mgr. Kreijelmansstraat heet, de zogenaamde Straatjeskapel. De kapel van 0.1. Vrouw van AJtijddurende Bijstand werd in 1883-1885 gebouwd en op 5 juli 1885 ingewijd. Zij werd helaas in 1965 gesloopt. Op de achiergrond van de oude foto het geboortehuis van Mgr. J. Kreijelmans, vicaris van het bisdom Madras en president van het seminarie van Nellore (toen Brits-Indie, nu India). De bisschop overleed op 28 mei 1938 en reeds op 21 juni 1938 besloot de gemeenteraad de straatnaarn Mgr. Kreijelmansstraat in te voeren.

In het grate pand, dat in 1972 werd gesloopc, werd in het begin van de eeuw bier gebrauwen onder het merk "De Vier Linden". Links op de oude foto een kapelanie, die er nu als particuliere woning

nog is. De treur-es bij de plaats waar de kapel stond, is nog steeds aanwezig. In 1994 bevindt zich links van de oude kapelanie een voormalige winkel (Ianssen-van Gernert). Oorspronkelijk had de

moeder van mevrouw Janssen rechts van de kapel een winkeltje (Den Hoed).

fra.tje mel ;{3p<:

30 Rand 1930 werd de meisjesschool in de Schoolstraat te klein. Het .Bestuur der Vereeniging van vrouwen tot bevordering van Huiselijk Geluk" te Heythuysen deed een verzoek aan de gemeente, am aan de Moesemansstraat een nieuwe school te mogen bouwen. De school ontworpen door de architecten 1. en ]. Wagemans te Roggel, kwam in 1932 gereed. In de vroege ochtend van 8 juli 1941 liet een Britse bommenwerper een aantal bommen vall en. Deze vielen voor en achter het ouderencentrum (toen "Gesticht" geheten) zander veel schade aan te richten. AIleen een born die voor de school viel, veroorzaakte veel glasschade aan het gebouw:

een van de weinige keren dat bommen tijdens de oorlog schade aanrichtten. In 1992 werd de school afgebroken. De hierin gevestigde St.-Josefschool werd verplaatst naar de gerenoveerde huishoud-

school aan de Pastoor Van de Steenstraat. Daarna werden er in 1993 een aantal landhuizen gebouwd onder lei ding van architectenbureau Houtappels.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek