Nederweert toen en nu

Nederweert toen en nu

Auteur
:   Cor Janssen
Gemeente
:   Nederweert
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6023-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nederweert toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

3 1 De jongensschool, links op de oude foto, werd in 1909 uitgebreid. Naast de school werd een ambtswoning gebouwd voor het hoofd van de school. Rechts de oude pastorie, gebouwd in 1880 door architect J. Kayser uit Venlo. Deze bouwde onder andere oak de openbare school te Ospel (1 880) en de nieuwe torenspits op de Martinuskerkin Weert (in 18851887). De school werd in 1956 gesloopt en vervangen door de huidige, die in verband met de veranderde situatie en weelderige boomgroei nauwelijks zichtbaar is. De oude jongensschool werd in 1851 gebomvd, ter vervanging van een andere en in 1853 in gebruik genomen.

Zij bestond aanvankelijk uit drie lokalen, waar vaak meer dan tweehonderd leerlingen hun lessen moesten volgen.

.: .. - .?...... _~.:..... '-,.. - ~

32 Op een foto van het St.Jozefsgesticht (rechts) uit circa 1905 zien we iets links van het midden het klooster met de meisjesschool. Het patronaat was nog niet gebouwd. Het gesticht was de oorspronkelijke pastorie uit 1786, die na veel geharrewar in 1887 werd ingericht als bejaardentehuis.ln het gebouw was lange tijd ook een internaat voor schipperskinderen gevestigd, die onderwijs volgden aan een van de dorpsscholen. Bij het gesticht was ook een boerderij, waar varkens en runderen werden gehouden voor eigen voedselvoorziening. In 1962 kwam de nieuwbouw gereed. Het oude gedeelte van het gesticht bleef nog bestaan, maar werd

bij een volgende uitbreiding in 1979 afgebroken.

33 In de Schoolstraat (vroeger heette dit gedeelte Stienensteeg) lag het oudste gedeelte van het St.-]ozefsgestichr, met rechts de OOIspronkelijke pastorie uit 1786. Nadat in 1880-1881

een nieuwe pastorie was gebouwd, werd de oude door de parochie in 1 883 aan de

.. Sr.-jozefsvereenlging" geschonken. Deze vereniging had tot doel: ..... de armen verzorging voor RoomschCatholieke armen der parochien Nederweert, Ospel en Leveroy". Op de eerste verdieping van het linker gebouw lag de kapel. In 1 979 werden deze gebouwen afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw, dat aansloot op het gebouw uit 1962. De straat

voor het nieuwe gebouw geeft toegang tot de St.-]ozefstraat en de aanleunwoningen die in 1991 gereedkwamen.

34 In de smalle Sticnensteeg (nu Schoolstraat) lag vroeger rechts het gesticht (bejaardentehuis) en links het klooster met meisjesschool. Later, na 1 932, toen een nieuwe meisjesschool op de Moesemansstraat was gebouwd, waren er bij het klooster onder andere een kleuterschool (vroeger bewaarschool) en een ruimte voor het Groene Kruis. Alle gebouwen op de oude foto zijn inmiddels afgebroken. Aan de linkerkant bevindt zich nu Kloosterhof, een seniorenflat, gebouwd in 1992. Links op de voorgrond het kunstwerk "De drie Lelies", gemaakt door Desiree Tonnaer uit Maastricht. Dit werd geplaatst op 19 september 1992 bij gelegenheid van het definitieve vertrek van de zusters franciscanessen van Heythuysen. Meer dan honderd jaar Hadden deze zusters in Nederweert educatieve en

charitatieve werkzaarnheden verricht. Ze Hadden gewerkt in het bejaardentehuis, de

kleuterschool, de basisschool, het Groene Kruis en zelfs is er enige tijd voor de Tweede We-

reldoorlog een huishoudschool geweest.

9roel uil j(ederweert

?astQrie

35 Langs de Schoolstraat (vroeger Stienensteeg of Pastoorspad geheten) lag het klooster van de zusters franciscanessen van Heythuijsen met de meisjesschool. Met de bouw van het eerste (hoogste) deel werd in 187 1 begonnen. In 1875 had de school 205 leerlingen, nadat de dorpsschool geen meisjes meer aannam. In 1932 werd een nieuwe meisjesschool aan de Moesemansstraat (zie ill. 30) in gebruik genomen. Het klooster en de andere gebouwen werden in 1991 afgebroken en vervangen door seniorenflats (Kloosterhof) en een aantal nieuwe woningen. 'Iussen de pastorie (hoog gebouw links) en het klooster stond het patronaat, daterend

van omstreeks 1910, verbouwd in 1938 (onder bestuur van pastoor Krijn) en eveneens in 1991 afgebroken.

Nederweert

Kloos er ,,0 Pastorie

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek