COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Neede in oude ansichten

Neede in oude ansichten

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3359-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een drietal tekeningen van Ter Weeme & Zonen. Boven de fabriek te Neede (gebouwd in 1893), links onder de blekerij te Haarlo (1862) en rechts onder de zomerij te Borculo (1914). Deze laatste werd gebouwd in verband met een tekort aan vrouwelijke arbeidskrachten te Neede. Dat Ter Weeme juist op deze plek in Neede bouwde, yond niet alleen zijn oorzaak in het gegeven dat men daar van oudsher grond bezat, maar ook in het feit dat men hier aan het spoorwegemplacement grensde en daarrnee het transportprobleem omzeilde. Na fusie met Jordaan in 1955 ging het bedrijf in 19700p in de KNTU en in 1972 hield het op in deze vorm te bestaan.

10. Op 15 oktober 1884 worden de spoorlijn Winterswijk-Neede-Hengelo(O) en de lijn Ruurlo-Neede voor het reizigerspubliek opengesteld. Op 27 april 1910 volgde de aansluiting Neede-Hellendoorn. Neede was daarmee een belangrijk spoorwegknooppunt geworden met veel reizigers- en goederenvervoer. De foto is wellicht de enige waarop het station van de voorzijde zichtbaar is. Aangezien de goederenloods, links op de foto, al vergroot is, moet deze foto na 1909 zijn gemaakt, vermoedelijk in 1910. Het stationsgebouw is thans in gebruik van Meubelindustrie Bel.

11. Deze ansichtkaart is gedateerd 14 april 1903. De goederenloods is op deze foto dan ook nog niet uitgebreid. Voor de trein van Hengelo naar Ruurlo staan enkele passagiers gereed om in te stappen, maar even wachten tot de fotograaf zijn werk gedaan had kon nog weI even. Mogelijk dat de personen voor het station staan te wachten op de trein naar Winterswijk. Het reizigersvervoer werd in Neede per 2 oktober 1937 definitief beeindigd,

12. Diverse bedrijven te Neede maakten dankbaar gebruik van de diensten van de Spoorwegen. Zo ook de Tuinbouw Maatschappij Gelderland ('t Jam). Grondstoffen voor jam kwamen onder meer uit de Betuwe. De spoorlijn liep tot vlak bij de fabriek. De maatschappij werd in 1897 opgericht. Het bedrijf stond aan de Stationsweg, ten westen van de huidige Welkoop-winkel. In de fabriek werden, naast jams, ook vruchtensappen en limonades gernaakt, terwijl in een aparte afdeling het confijren van vruchten plaatsvond. De directie werd destijds gevoerd door N. Lysen.

13. Een kwalitatief slechte , maar unieke foto van het interieur van de fabriek van de Tuinbouw Maatschappij Gelderland. Het is de afdeling waarde f1essen en potten werden gevuld en gespoeld. Vo or het interne transport van de zware manden met flessen en houten vaten met grondstoffen en produkten had men een transportsysteem over rails aangelegd. De jam werd met een soort gieter met de hand in de potten gegoten. Ornstreeks 1918 werkten in de fabriek zo'n 80 mensen. Het overgrote deel van de produktie werd geexporteerd naar het huidige Midden-Oosten en de Engelse kolonien.

"

I

Terrein der Tuinbouw-Maatschappij "Oelderland."

14. In 1890 vestigde Jelle Beenen zich op "De Kieft" te Rietmolen als een "pionier" in deze woeste en onontgonnen omgeving. De gronden koeht en paehtte hij en hij wist deze woestenij te ontginnen en in de loop der jaren tot een bloeiende kwekerij te maken. Na enkele jaren verbond Beenen zieh met de jamfabriek en werden er naast bomen en heesters ook vruehten en fruit geteeld voor de produktie van jam. In 1920 werkten op de kwekerijen 40 mensen. In 1931 verkoeht de Tuinbouw Maatschappij Gelderland haar recepten en clientele aan Taminiau te Eist. De kwekerijen werden omstreeks 1939 gesloten.

15. Waar nu de opslagruimte van de Welkoop-winkel is (de vroegere Boerenbond) stond Neede's Verzendhuis. Het werd begin 1900 opgericht door J. Chr. ten Cate. He! was een postorderbedrijf in jams, zuren, vruchtensappen, soepen, eieren en hammen (deze laatste werden gedroogd in de kelders van Huize De Kamp). De activiteiten werden in 1920 gestaakt. De gebouwen werden overgenomen door de Tuinbouw Maatschappij Gelderland, die hier onder meer haar fabriek voor het maken van borstplaat, vruchtenkoekjes en diverse soorten bonbons in onderbracht.

Huize "De Camp." ~EEDE.

16. Op deze foto zien we de oostgevel van Huize De Kamp. Hoewel boven de ingangaan de westzijde het bouwjaar 1636 staat vermeld, is deze havezathe veel ouder. Het oudst bekende tijdstip dat De Kamp wordt bewoond is 1487. In 1553 is er sprake van de verkoop van De Kamp aan ReynierTeognagell. Het eerder genoemde jaartal 1636 zal weI op nieuwbouw of cen verbouwing slaan. Zeker is wei dat het jaartal1789 dat vermeld staat boyen de ingang aan de zuidgevel, op een verbouwing slaat ("renovatum"). Op de foto zien we duidelijk dat aan de zuidzijde (links) is aangemetseld (donkere stenen) terwijl ook de ramen in de gevel zijn gewijzigd.

0.>
-0
eLl
eLl
Z
.-
.D
C
eLl
0
:2
eLl
" -
::;l
eLl -
i -
c.:
:::
::
!i::
c
- .:;;;
-: if. 17. Voorbij Huize De Kamp, dieper het Spilbroek in, stond op de grens met Haarlo, boven de monding van de Bolksbeek, de Nieuwe Molen. Deze foto van de Nieuwe Molen dateert van 1904. Het was een graan- en oliemolen. Reeds in 1593 komt de molen voor in de rekeningen van de Heerlijkheid Borculo. De molen moet overigens nog ouder zijn geweest. De graanmolen werd in 1928 buiten gebruik gesteld. De oliernolen (uiterst rechts op de foto) was al eerderverdwenen. Het woonhuis op de achtergrond (links) brand de in 1934 af. In 1970 werd ook het oude molengebouw gesloopt.

18. Aan de andere kant van Neede stond op de grens van Lochuizen met Markvelde eveneens een watermolen (nabij erve Markerink). De molen is waarschijnlijk eind 1400 gesticht en is aIle eeuwen door een knelpunt geweest in de waterhuishouding van de bovenliggcnde gebicdcn. In 1849 kochten A.N.G. tcrWeeme en J.R. ten Hoopen de watcrmolcn. Ten Hoopen werd in 1869 aIleen eigcnaar. In 1911 werd de molen afgebroken. De foto werd omstreeks 1900 gcmaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek