COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Neede in oude ansichten

Neede in oude ansichten

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3359-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In de buurtschap Noordijk ligt aan de Bolksbeek het erve Wenninkmolen. Het wordt reeds in 1188 vermeld en hoewel er niets van terug te vinden is, moet hier ongetwijfeld een watermolen gestaan hebben. Deze foto is gemaakt tussen 1920 en 1925 op "Wenninkm6IJe" en geeft een fraai beeld van het oude .Jrocs-stachten", Twee geslachte varkens hangen reeds met het .Jrakkenspicr'' (de stok die achter de hielpezen werd gestoken) aan de .Jeere" (ladder). Het derde varken ligt al gedood op de grond. Het vat met kokend water om de strubben (haren of borstels) af te broeien, om ze gemakkelijk af te kunnen schrapen, staat op de voorgrond. De familie Van Binsbergen poseert trots met de geslachte varkens. Vierde persoon van links is Hendrik Klein Mengerink, de slachter. Rechts staat Jan Nijland (buurman). Thans woont de familie Te Grotenhuis op "WenninkmolJe".

20. Noordijkers zijn gehecht aan hun buurtschap. Ret is dan ook niet verwonderlijk dat "Jan Reinders uit Noordijk bij Neede" deze kaart in september 1909 verzond aan Amd Middeldorp .Bij de Krisstelijke School, dorp Zelhem". De foto is gemaakt bij "De Dekker" (Saaltink) aan de G.L. Rutgersweg komend vanuit de richting Gelsenaar. Links is de afweg naar de school te Noordijk.

Onderwijzerswoning

21. In 1850 telde Noordijk 126 woningen en het dorp Neede 117, waarmee de buurtschap dus groter was dan het dorp zelf. In 1626 was Martin Ketelboer de eerste schoolmeester van Noordijk. De eerste school was gebouwd van houten "sprenkels" en leern met een dak van stro. In 1828 kwam er een nieuwe school waarvan Jan Willem Tormijn tot 1844 onderwijzer was. Het leerlingental was hier groter dan in Neede, echter met uitzondering van de zomermaanden. De kinderen moesten dan helpen met de oogst en het aantalleerlingen daalde tot de helft. Op de foto uit 1925 zien we de onderwijzerswoning en op de achtergrond de school.

22. Op 26 maart 1930 werd in Neede de tweede Openbare Lagere School in gebruik genomen. Op de foto staan de genodigden bij de officiele opening van "School 2" aan de Bosstraat. Wij herkennen op de foto vele prom inentcn, zoals in het midden van de foto op de voorste rij burgemeester S.K. Haitsma Mulier met zijn echtgenoteo Links van de burgemeester staat mevrouw H.V. Buter-Kaiser, echtgenote van G. Buter, het eerste hoofd van School 2. Achter mevrouw Buter staat J. Abbing (wethouder en fabrikant op "D'n Grooten Stoom"). Schuin rechts achter mevrouw Haitsma Mulier staat "Bets" Markerink (aannemer) als lid van de oudercommissie en daarvoor wethouder Te Vaanholt. De beide dames rechts op de foto zijn Lien Philippo en Cor van der Zee , onderwijzeressen op Schooll.

NEeDS. VILLA A D, S')RCULC'SCHSWEG

23. Ambtswoning van burgemeester S.K. Haitsma Mulier aan de Borculoseweg te Neede. Hij werd in 1923 benoemd tot burgemeester van Neede. Hij bleef ook tijdens de Duitse bezetting in functie (herbenoemd op 1 mei 1941) hetgeen hem niet door iedereen in dank werd afgenomen. Op 1 oktober 1944 dook hij onder. Na de bevrijding kwam hij weer in functie, doch kreeg op 25 april 1946 ontslag. Het woonhuis van de burgemeesterwerd aan het eind van de oorlog door brand verwoest (!). Thans staat hier de rooms-katholieke kerk.

24. Tot 1922 was in Neede het ambt van burgemeester en gemeentesecretaris in een persoon verenigd. Als eerste vervulde Gerrit Soeters deze dubbelfunctie van 1811 tot 1835. Hij wordt pas in 1839 opgevolgd door Quirin George Nicolas Heereman (foto). Op 19 oktober 1874 wordt hem eervol ontslag verleend als burgemeester en op 29 oktober 1874 als secretaris. Uit de notulen van de gemeenteraad blijkt "tengevolge van Uwe voortdurende ongesteldheid". Het ontslag geschiedt wel "met een weemoedig gevoel" en men is "dankbaar voor de trouwe zorgen voor de gemeente en waarvoor gij altijd uw beste krachten hebt veil gehad". Heereman overlijdt op 14 september 1875. Hij is altijd ongehuwd gebleven. Ter nagedachtenis aan hem werd in het plantsoen voor de begraafplaats aan de Haaksbergseweg een gedenkzuil geplaatst.

25. Heereman woonde in het tweede huis rechts op deze foto van de Oudestraat. Thans zit hier Pleiters versmarkt. In 1848 kwam het huis door vererving in eigendom van Jan Derk Bloos. Volgens de akte was Heereman op dat moment nog tien maanden huur verschuldigd. In 1910 kocht Ter Weeme het voor f 2000,-. Later woonde hier onder anderen W. Kruizinga , manufacturier. Het pand stond bekend als "De Wolter". Het dubbele pand links, waar nu garage Nijman te vinden is, was eigendom van A. Bloos (srnederij, rijwielen, taxibedrijf en ... vuurwerk!). Wie zal echter ooit achter de deuren van garage Bloos een textielfabriek zoeken? Uit het "Memorie-Boekje" van Roelof Bloos uit 1821 blijkt namelijk dat men zich uitgebreid met textielzaken bezighield. De foto is overigens van 1904, het textielgebeuren binnen de familie Bloos was toen al verleden tijd.

26. Het gemeentehuis was van 1875 tot 1927 gehuisvest in het latere kantoorgebouw van de GTW (thans GSM). Nu vinden we hier de doorbraak naar De Hofmaat en het Busplein. Aanvankelijk werd het pand gehuurd, maar op 1 mei 1877 aangekocht. In de jaren 1880-1881 werd het pand verbouwd tot het grote pand zoals het op deze foto is afgebeeld. In 1925 werd de naastgelegen villa van mevrouw Th. ter Weeme-Lewin aangekocht en in 1927 verbouwd tot gemeentehuis. De gemeente-ontvanger hield tot die datum zitting in zijn woning aan de Oudestraat, waar nu de winkel van H. Reith staat. Het oude gemeentehuis werd in 1979 afgebroken.

Oude straat - Neede.

27. Rechts op de foto uit omstreeks 1920 zien we nog net een deel van het huis van de gemeente-ontvanger H. ten Hoopen "De Haller". Hij was een ouderwets man met een hoge zijden p~t op en een groene parapluie bij zich. Zaterdags kwam daar nog een schop bij. Hij had dan geen tijd om zich met de Needse financien te bemoeien; hij ging dan naar zijn stukje grond aan de Koeweidendijk in het N eedse Flier (Rietmolen). G.1. Grijsen "Beurdink" kreeg dat stukje grand later in eigendom en bouwde daar in 1951 een .zomerhuisje" dat de gedaante kreeg van een antieke Achterhoekse keuken.

28. In Rietmolen stond het laatste .Jossc hoes" van Neede. In zo'n "los hoes" leefden het gezin en de veestapel in een ruirnte. Er was geen enkele ruimte als kamer/keuken afgescheiden. Er was geen schoorsteen: de rook van het vuur verdween door kieren in het dak. Op de foto uit augustus 1924 zien we de familie Lammers die dit laatste "losse hoes" tot 1930 bewoonde. Een grote ketel hangt aan een "kett'nhaol" boven het vuur. Er wordt net koffie geschonken uit de "smodde". Achter de heer Lammers zien we nog een "glazenkaste" en de "berrestae". De tegeltjes zijn vcrsierd met de bekende "bloompotjes".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek