COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Neede in oude ansichten

Neede in oude ansichten

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3359-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De oude Saksische boerderij "Groot Temmink" te Rietmolen. Al in 1188 was "Domus Temming" feodaal bezit van graaf Hendrik van Dalen en Diepenheim. Later ging deze boerderij over in bisschoppelijk en vervolgens in provinciaal bezit. In 1646 was Temmink al in twee gedeelten gesplitst: Groot Temmink en Klein Temmink. In 1829 wordt de boerderij door meier Roelof Temmink van de provincie gekocht. Tot 1974 werd het oude huis nog door zijn afstammelingen bewoond en stond daarna leeg. De boerderij is inrniddels afgebroken en in 1981 door een nieuwe vervangen.

R.-K. Kerk. Rietmcle met Cafe ?? ten Dam ...? Neede.

30. Rietmolen was en is nog steeds overwegend rooms-katholiek. Sedert 1712 waren de rooms-katholieken van de hele gemeente Neede aangewezen op de kerkgelegenheid in .D'n Broeke", aanvankelijk op "De Riermole", een boerderij aan de zuidzijde van de Schipbeek. Waarschijnlijk kwam er in 1771 een "schuurkerk" aan de overzijde van de beek, waar thans het oude kerkhof van Rietmolen ligt. Vanwege de bouwvallige toe stand van de kerk werd deze uiteindelijk in 1836 vervangen door de zogenaamde "Waterstaatskerk" op deze foto. De foto is gemaakt omstreeks 1910.

31. In 1933 bezat Rietmolen zelfs twee kerken. In dat jaar werd namelijk de nieuwe kerk (links) opgeleverd. Eveneens werd in 1933, nadat het klokkenspel en het uurwerk naar de nieuwe kerk waren overgebracht, de oude kerk afgebroken. Hoewel de parochie Neede in 1893 zelfstandig werd, was de Rietmolense kerk toch gaandeweg te klein geworden voor het grote aantal parochianen. In 1913 dacht men al aan nieuwbouw, die echter pas in 1933 gerealiseerd werd. Aileen deze foto herinnert aan een unieke situatie met twee kerken in Rietmolen.

NEEDE. HERVORMDE KERK.

32. Ret kerspel Neede wordt voor het eerst genoemd in 1230. Ret was waarschijnlijk een eigen kerk van het Stift Uberwasser bij Munster. In 1616 werd de kerk aan de katholieken ontnomen en aan de Staatskerk toegewezen. Neede ging toen over tot de hervormde leer. De toren werd in de 14e eeuw gebouwd. In september 1842 werd de slanke torenspits, die al in 1820 blijkens oude verslagen scheef stond (zie oak afb. 2 en 3), verwijderd. In 1844 kwam er een nooddak op de toren dat in 1846 weer werd vervangen door de huidige pyramidevormige bekroning. Rechts op de foto zien we naast de toren nog net een stuk van het lijkenkoetshuisje dat tegen de toren stand aangebouwd en in 1929 werd afgebroken.

33. In verband met de bouwvallige toestand werd de oude kerk in 1846 afgebroken. Met opoffering van veel geld werd de nieuwe kerk, in slechte verhoudingen, met een veel te flauw hellend dak van onjuiste constructie enzovoort, gebouwd. In 1929 werd een totale restauratie doorgevoerd. De ingang kwam weer door de toren en de banken die in half-cirkelvorm om de preekstoel waren gezet, werden in een eenvoudige rechthoekige vorm geplaatst. De preekstoel verhuisde van de zijwand naar de achterwand. De foto geeft een indruk van het interieur voor 1929.

34. De kerk werd voorzien van een nieuwe betimmering, banken, preekstoel, vloeren en plafond alsmede een verwarming. De betimmering werd uitgevoerd in blank hout met oregon panel en en omlijsting. Er werden enkele eenvoudige glas-in-lood ramen aangebracht met bijbelse voorstellingen. Ze waren van een knappe cornpositie maar doordat er weinig geld beschikbaar was zijn de glasstukken groot genomen. Bij de catastrofale brand in de nacht van 22 op 23 september 1945 is dit interieur volledig verloren gegaan.

35. Bij de werkzaamheden in 1929 vond men resten van zandstenen beeldhouwwerken (zie foto) die na restauratie twee zeer mooie beelden opleverden. Het grootste beeld stelt voor "de Maeder van smarten" (Pieta) met het dode lichaarn van de gekruisigde Christus en dit beeld is uniek voor Nederland. Het andere beeld is "de rust van Christus". De Heiland zit hier neer op een steen, de kruisiging afwachtend. De beelden dateren van circa 1500 en zijn waarschijnlijk bij de Reformatie vernield en begraven. Na restauratie werden de beelden opgesteld in de toren. Bij de brand van 1946 werd de Pieta wederom beschadigd doordat de oude Westerhuesklok uit 1507 er bovenop vie!.

FRAGMENTEN TE NEEDE GEVONDBN.

36. Deze foto van omstreeks 1890 toont de oude pastorie aan de Nieuwstraat, die nog niet zo lang daarvoor een oude wit gepleisterde boerenbehuizing, die als pastorie in gebruik was, moet hebben vervangen. Deze oude pastorie lag overigens meer naar aehteren in de huidige Kostersteeg. De huidige pastorie, die thans bewoond wordt door dominee J. Bokhove, is in dit gebouw nog duidelijk terug te kennen. Hoewel dit een originele toto is, werd de toto vermoedelijk spiegelbeeldig afgedrukt. Het pad links zou dan de Kostersteeg kunnen zijn.

37. Van 26 juni 1932 tot 19 mei 1946 was dominee A. Priester voorganger van de Nederlands Hervormde Gemeente. Gedurende de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog was hij aetief bij de opvang van jeugdige werklozen te Neede. Op deze foto uit' 1933 zien wij zo'n groep jeugdigen met stukken huisvlijt die ze gemaakt hebben en die verloot zullen worden. De twee leiders zijn Hendrik Pleiter en Aaldert Peddemors (respectievelijk links en reehts zittend) en de twee eommissieleden zijn G.J. Grijsen (Gat jan Beurdink) en dominee A. Priester (respeetievelijk links en reehts staand).

38. Ook in de jaren rond 1916 kende Neede een hoge werkeloosheid. Werkelozen werden te werk gesteld in de .Wcrkverschafflng''. Op de foto zien we een groep van de .Wcrkverschaffing Koeweide". Men verrichtte hier werkzaamheden aan de Schipbeek/Buurserbeek. De arbeid moest met eenvoudige hulpmiddelen worden verricht: schop en kruiwagen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek