COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Neede in oude ansichten

Neede in oude ansichten

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3359-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Voor de niet-Needse arbeiders die later aan de kanalisering van de Schipbeek werkten, werden speciale arbeiderskampen ingericht. In Neede waren dat .Kamp Rietmolen" en .Karnp Leppink". Kamp Leppink stand in Lochuizen in de nabijheid van de huidige camping 't Klumpke en erve Leppink (niet te verwarren met het Arbeidskamp uit de Tweede Wereldoorlog). De foto moet omstreeks 1935-1936 gemaakt zijn. De drie dames op de foto zijn Siena Lodeweegs, Diena Timmerije en Gerritje Grijsen ("De Graaf"), Zij waren belast met huishoudelijke werkzaamheden. De stellage rechts is een met grint gevulde bak, die dienst deed als waterzuiveringsinstallatie.

40. Graafwerkzaamheden werden vroeger veelal met de schop gedaan. Het is bijna onvoorstelbaar dat de zanden leemgroeven in de Needse berg zo zijn ontstaan. Op deze foto zien we het kleigat van Ten Bokkel Huinink. Op de voorgrond in de kuil zien we nog net een excavateur die werd gebruikt om diepliggende kleilagen bloot te leggen. De klei had een unieke samenstelling waardoor er zelfs een geologisch tijdperk naar werd genoemd: het Needien (thans Holsteinien). Ret kleigat lag op de rand van de concessie van Ten Bokkel Huinink. Op de achtergrond in het midden de pan-oven van N.V. Erven W. ten Cate's steen-, pannen- en tegelfabriek met rechts de droogschuren.

41. De oudste steenfabriek is die van Ten Bokkel Huinink op Kisveld. Zij werd in 1829 opgericht. De steenbakkerij was toen eigendom van A.F. Bonrietsins en de panoven, met vier monden, was eigendom van J.H. W. ten Bokkel Huinink. Later is het hele bedrijf overgenomen door de familie Ten Bokkel Huinink. Deze luchtfoto uit het eind van de jaren dertig geeft een fraai beeld van het tot ale complex van de stoom-, steen-, pan- en tegelfabriek .Kisvcld''. Op de achtergrond zien we Stoornzagerij-Houthandel R. Oldenboom en het station van Kisveld. De spoorlijn van Neede naar Noordijk is reehts duidelijk zichtbaar.

42. Of er in 1900 bij de bouw van het Needse postkantoor ook stenen van de Needse steenindustrie zijn verwerkt, is niet bekend maar ligt wel voor de hand. Op 28 april 1900 werd de eerste steen gelegd voor het postkantoor. Aannemer was Blankvoort uit Eibergen, architect T. Broekhuizen uit Neede (woonde naast het postkantoor). Het gebouw was eigendom van de gemeente Neede en werd aan het rijk verhuurd. In 1906 werd er in het postkantoor een hulptelegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, een hele vooruitgang voor Neede. In 1923 kwam er een lokaal-rijkstelefoonnet waardoor men rechtstreeks kon bell en , zonder tussenkomst van de "centrale" op het postkantoor.

43. Zeker in de beginjaren waren er nog maar weinig telefoonaansluitingen. De N.V. Tuinbouw Maatschappij Gelderland had abonneenummer 1. De telefoondraden liepen langs hoge palen die langs de straat stonden. Rechts op de foto is nog juist de arm zichtbaar die aan het gebouw was bevestigd en waar aile lijnen samenkwamen.

Postkantoor - xcede.

44. Op 1 februari 1975 is het postkantoor verplaatst naar de Markt. Medio 1976 werd het oude postkantoor afgebroken. Ret gebouw moest, evenals de ernaast gelegen panden, wijken voor de renovatie van het kerkplein. Enkele maanden voor de afbraak werd nog deze foto gemaakt van de oude brievenbus.

45. Deze foto dateert van 1944. Aan het postkantoor zijn reeds postzegelautomaten bevestigd. Het voormalige gemeentehuis rechts op de foto is al in gebruik bij de Geldersche Tramwegen. In dit pand vonden in een van de kamers de posterijen onderdak voordat in 1900 het postkantoor werd gebouwd. Het pand naast de GTW was tot 1930 een boerenwoonhuis, bekend onder de naam "Looyshuis" en werd bewoond door de familie Ten Hoopen. Op de plek waar dat huis heeft gestaan, vinden we thans Foto Peddemors en ReinigingsbedrijfLynette.

46. Gezicht vanuit de Oudestraat op het postkantoor. Rechts is hotel "De Post" nog net zichtbaar, daarnaast hotel "De Kroon" dat in 1898 aangekocht werd door R.G. van Neck. In 1918 werd het pand waarin "De Kroon" was gevestigd, verkocht aan de Cooperatieve Vereniging "De Dageraad" die er een kruidenierswinkel in vestigde. Een gedeelte van het pand werd verhuurd; achtereenvolgens aan Rengelink (boekhandel), B. ten Hoopen en E. Tragter (groente en fruit) en R. Brouwer (herenkapper). In 1962 werd het pand aangekocht door de gemeente, die op dit punt de eerste uitbreiding van het huidige gemeentehuis realiseerde (ingang).

47. De stalling van hotel "De Kroon" beyond zich aan de overzijde van de straat (op de vorige foto ter hoogte van de boerenkar). Na verkoop van "De Kroon" in 1918 begon Van Neck in de voormalige stalling een cafe, terwijl zijn kunstrnesthandel, waarrnee hij in 1900 was gestart, eveneens vanuit dit pand werd gevoerd. Het pand ligt naast drogisterij Bosch (op de foto links nog zichtbaar). In de jaren dertig werd het pand verbouwd. Na de Tweede Wereldoorlog ging het cafe aan de kant en begon Van Neck met een rijwielhandel. Recent werd in het pand een Chinees restaurant gevestigd.

48. Zowel hotel "De Kroon" als hotel "De Post" beschikte over een prima zaalaccommodatie. Deze foto is gemaakt in hotel "De Post". Dit is "Societeit Burgerkring" (De Angebreid'n) ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 1928. Wanneer deze societeit voor middenstanders en notabelen opgehouden heeft te bestaan, is niet bekend. Links zien we (zittend) mevrouw Thijsen (Aaltje van de Pos) met achter haar (staand) de heer A. Thijsen, destijds mede-eigenaar van hotel "De Post".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek