COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Neede in oude ansichten

Neede in oude ansichten

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3359-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Het tweede pand links is hotel "De Post". Deze foto moet gemaakt zijn tussen 1919 ("Dageraad") en 1924. Eigenaar was toen Joh. Boterenbrood. In 1924 brandde het hotel af en werd dajlrna herbouwd tot het pand dat op 7 februari 1971 wederom afbrandde. Thans vinden we op dit punt de noordelijke vleugel van het gemeentehuis. In het tweede pand naast "De Post" vestigde zich in 1931 .Fotografisch Atelier G.A. ter Horst" met een "nieuw, geheel naar de eischen des tijds ingericht daglicht -atelier". Het atelier bevond zich aan de achterzijde. Het daglicht kwam binnen via een bovenlicht en enkele glasplaten in het dak. Het pand is later nog in gebruik geweest als "Lunchroom Schepers" en de "Stella Bar" (J. Becks). Nu is hier de autoshowroom van M. Nijman gevestigd.

50. De muziekvereniging "Euterpe", onder leiding van A.G. Sprokkereef, hield haar repetities in hotel "De Post". Leden van deze vereniging speelden met kermissen in het hotel, terwijl ze tevens dansmuziek maakten op bruiloften. De Eerste Wereldoorlog, het vertrek van enkele leden en de opkomst van muziekvereniging "Crescendo" waren in 1918 oorzaken van de opheffing van het korps. Van links naar rechts, staand: A.J. Hagens, G. Goorhuis, G. ten Hoopen, H. Hondelink, H. te Vaanholt, A. G. Sprokkereef jr. en uiterst rechts dirigent A.G. Sprokkereef Sf. Zittend: C. te Vaanholt, G.J. te Vaanholt, H.J. Polman, G. Kluivers, H. te Vaanholt, B. ten Hoopen, Joh. Kluivers en op de voorgrond M. te Vaanholt.

51. Muziek heeft steeds een grote plaats ingenomen in het Needse verenigingsleven. Ook werden er vele concoursen te Neede georganiseerd. Hier zien we een foto uit omstreeks 1918 waarbij de aan een concours deelnemende korpsen voor het gemeentehuis gezamenlijk een mars spelen. Over publieke belangstelIing had men niet te klagen. Het gemeentebestuur staat links voor het gemeentehuis, keurig in een zwart pak gestoken.

52. Ook deze foto werd gemaakt bij het gemeentehuis. De opname werd gemaakt in juni 1927, toen hulpgoederen binnenstroomden voor de getroffenen van de cycloon van 1 juni 1927. Distributie van de goederen yond plaats vanuit het gemeentehuis. De man met de stapel dozen in zijn handen is vrachtrijder G.J. te Vaanholt. In het midden van de foto zien we veldwachter K. Nieuwenhuizen. Achter de heer Nieuwenhuizen zien we mevrouw Westerholt en de heer Voordouw. Links achter Te Vaanholt staat mevrouw Bos (met het donkere haar). De dame rechts, die naar de fotograaf kijkt, is mevrouw Nijland.

53. Het geweld van de cycloon trof vele gezinnen in emstige mate. Teneergeslagen zien we hier twee gezinnen met de schamele resten huisraad die hun gebleven zijn nadat de vernietigende kracht van de cycloon hun woningen heeft verwoest. Deze foto werd destijds gepubliceerd met verkeerde namen van de getroffenen. De zittende personen zijn de heer en mevrouw Wesselink, die pas enkele jaren tevoren in Neede waren komen wonen. Achter hen staan de heer en mevrouw Grijsen. De foto is gemaakt "op de Velver" aan de Parallelweg.

54. Nog geen twee jaar eerder was Borculo in 1925 eveneens door een cycloon getroffen. De schade daar was aanzienlijk groter, aangezien het centrum werd getroffen. De cycloon van Neede was echter veel harder. De ramp speelde zich in enkele seconden af. V66r de ramp van Borculo was nagenoeg niemand in Neede tegen stormschade verzekerd. Voor velen was dit aanleiding om zich alsnog te verzekeren, maar de verzekeringsportefeuille van G. te Spenke groeide razendsnel toen men in Neede zelf ondervonden had wat zo'n storm kon aanrichten.

55. De vorige foto liet zien dat de slurf van de cycloontrechter niet overal tot de grond was gekomen, waardoor er nog muren overeind bleven staan. Die foto werd gemaakt aan de Haaksbergseweg. Op de foto op deze pagina is de verwoesting compleet. Een troosteloze wrakhoop van balken, planken en stenen. Er is geen enkel aanknopingspunt om te kunnen zien waar deze foto is gemaakt.

56. Zelfs de vereniging .Volksvcrmaak", die toch overwegend festiviteiten organiseerde, heeft het geweld van de cycloon niet onberoerd gelaten. Zij was het die architect D. Markerink opdracht gaf om voor haar rekening een monument ter herinnering aan de cycloon te ontwerpen en te laten uitvoeren. Dit monument, in de vorm van een grote stenen bank, staat bekend onder de naam "Cycloonbank" en werd naast de oude begraafplaats aan de Haaksbergseweg geplaatst. De vereniging ., Volksverrnaak" werd omstreeks 1912 opgericht en ging circa 1940 ter ziele.

57. De cycloon van Borculo van 10 augustus 1925 trok een spoor van verwoesting door onze streek. Ook de houten standerdmolen op de Needse berg, die daar eeuwen had gestaan, werd in enkele seconden vermorzeld. De standerd brak af bij de zetel. De molen werd zo grondig vernield dat het geen zin meer had hem te herstellen. Er werd besloten om een nieuwe korenmolen te bouwen. Het zou een stenen stellingmolen worden, aangezien een standerdmolen, hoe interessant dit type ook was, te zeer verouderd was.

58. Op 9 juni 1926 werd vergunning verleend voor de herbouw van de korenmolen. De kosten werden begroot op.f 18.000,-. De werkzaamheden aan de molen werden uitgevoerd door Aannemers- en Metselbedrijf Ten Hoopen ("Toomsen"), die zijn bedrijf had aan de Nieuwstraat te Neede. De molentechniek werd verzorgd door A.J. en L. Dekkers te Hazerswoude-Moerkapelle. De nieuwe stellingmolen werd in januari 1927 in gebruik genomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek