COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Neede in oude ansichten

Neede in oude ansichten

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3359-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-=-Nieu,wstraat.

59. Op deze foto uit 1910 zien we links het woonhuis met de werkplaats van Ten Hoopen, aannemers- en metselbedrijf. Daarachter staat het bekende "Graevershoes" met houten topgevel, dat in 1968 werd afgebroken. Ter hoogte van de grote boom rechts vinden we thans rijwielhandel H.J. Mol & Zn. Van 1900 tot 1927 was hier de textielwinkel van de familie Eichenwald gevestigd. De familie Eichenwald startte hun bedrijf reeds in 1880 in een winkeltje aan de Braak. In 1927 verhuisde Eichenwald naar het gedeelte van het pand van Kisternaker aan de Nieuwstraat, waar nu de bloemenwinkel zit.

ยข

,

T I

60. Waar nu de bloemenwinkel van Kistemaker zit en de groente- en fruitzaken van Pleiter en Miehorius hebben gezeten, stonden in 1828 de panden van D. Bonkink, koopman, en A. Floors, dagloner. Op deze foto ter hoogte van het tweede pand reehts. Hier stand ooit het huis waar de dominee-diehter Willem Sluyter op 22 maart 1627 werd geboren. Deze foto moet gemaakt zijn voor 1880 want het gemeentehuis op de aehtergrond is nog niet verbouwd. Ten tijde van deze opname zat in het tweede pand reehts "Hotel Stocker", dat omstreeks 1875 gebouwd moet zijn.

61. Deze foto van "Hotel Stocker" is van latere datum (er staan nu bomen voor het pand) doch in ieder geval van voor 1900. Voor 1900 werd het pand al aangekocht door de heer Wullink, die het totaal verbouwde en onder de naam "Hotel Wullink" het grootste hotel ter plaatse exploiteerde. Op de plaats waar de boerenwoning staat met de rij kinderen voor de deur, kwam later de kruidenierswinkel van Wullink. In 1925 werd hier de doorbraak naar de Wilhelminastraat gemaakt.

62. Bij "Hotel Wullink" hadden de fabrikanten en andere heren een "Herensocieteit". Er werd onder meer gekegeld en gekaart. Na het vertrek van Wullink uit Neede nam een combinatie van fabrikanten het hotel over en werd het bedrijf verpacht. De laatste pachters waren de gebroeders Coops. Nada tin 1923 de kruidenierswinkel uitbrandde, ging in 1925 ook het hotel in vlammen op. De restanten van het hotel werden aangekocht door H.J. Kistemaker.

63. De "rooie haan" kraaide nogal eens in Neede over de horecagelegenheden: cafe Spoorzicht, cafe Remijn, hotel "De Post" en "Hotel Wullink" werden aile door brand verwoest. Zo brandde in 1934 cafe "De Harmonie" (rechts op deze foto uit 1913) eveneens af. In het tweede pand rechts startte in 1914 boekhandel Hofmeijer. Het grote herenhuis werd gebouwd door M.e. Soeters, directeur van de textielfabriek "Neede" aan de Parallelweg. Het pand werd in 1923 gekocht door H. Snijders, die van 1923 tot circa 1941 mededirecteur was van de textielfabriek "Neede". Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog was in dit pand een brigade van de marechaussee gestationeerd.

64. Bakker Stoer leverde het brood aan de marechaussees die in .Pand Snijders" waren ondergebracht. De foto dateert van 1918. Van links naar rechts zien wc Wim Stoer, B. W. Stoer, mevrouw Stoer- Vijge, de heer Dennissen (kostganger, onderwijzer aan de katholieke school), de heerTubbink (hoofd van de katholieke school), een toevallig aanwezige marechaussee, A. van Ooyen (of Jan Stoer) en mevrouw Tubbink-Stoer. Op deze plek staat nu de verf- en behangwinkel van Bosch aan de Oudestraat.

65. Bakkers waren er genoeg in Neede. Aan het andere eind van de Oudestraat, waar nu de foto- annex tabakszaak van E. Meulenkamp staat, zat rand de eeuwwisseling bakker Bernard ten Cate. Omstreeks 1904-1905 werd het bedrijf voortgezet door bakker Weyers. Deze foto werd omstreeks 1915 gemaakt. Van links naar rechts zien we Willem Weyers, Gerrit Weyers en Hermina Weyers. Het pand werd later verbouwd door de opvolger van Weyers: bakker G. Thijssen.

Ui'g. D. Gantvoort, Neede.

Oude siraat, :N eede.

66. Verder vond men aan de Oudestraat nog de bakkers A.A.M. Strengers (in 1903 gestart), B. Dingeldein (1930), bakker Smit (eerste pand rechts) en bakker Ten Rae (tweede pand rechts). Zowel Willem Wevers als Gerrit van der Ziel heeft het vak geleerd bij bakker Ten Rae. Bakker Ten Rae overleed in 1903. Na zijn dood zette eerst zijn weduwe en daarna ene Kranenbarg uit Ruurlo de zaak nog enkele maanden voort, doch zonder succes. Zowel Weyers als Van der Ziel is toen voor eigen rekening begonnen. Van der Ziel kocht in april 1904 (met de Needse markt) het pand waarin oorspronkelijk bakker Smit zijn bedrijf had uitgeoefend.

67. Deze foto van Van der Ziel moet, gerekend naar de leeftijd van de beide kinderen, Asjen van der Ziel (geb. 21 maart 1905) en Johannes van der ZieJ (geb. 11 maart 1908), gemaakt zijn in 1912. Geertje van der Ziel, die in december 1911 werd geboren, is nog een baby en wordt door haar moeder achter het raam van het woonhuis op de arm gehouden. Johannes van der Ziel draagt, hoewel hij eenjongen is, een jurkje. Dit was in die tijd gebruikelijk, vermoedelijk zelfs nog tot de Eerste Wereldoorlog. De foto is op dezelfde dag en door dezelfde fotograaf gemaakt als foto 5 in dit boekje (de twee meisjes rechts, Roelofje Hogeweg en Dina Janssen, staan op beide toto's). Het pand werd in 1933 totaal verbouwd en is inmiddels al weer volledig verdwenen ten behoeve van de doorbraak naar De Hofmaat.

68. De klompjes die de kinderen op de voorgaande foto aan hebben, zullen misschien wei gekocht zijn bij H. v.d. Las die aan de Oudestraat een zaad- en klompenhandel dreef. Hij was gevestigd in een deel van het pand dat naast dat van bakker Ten Rae lag (op foto 66 het derde pand rechts). Klompenmakers kende Neede ook een aantal. Op deze foto uit 1897 zien we klompenmaker G .J. Schuilenborg met zijn vrouw bij de .werkptaats'' in Lochuizen. Op deze foto is schitterend te zien hoe men vroeger wanden vlocht van "sprenkels".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek