Neede sfeer van weleer

Neede sfeer van weleer

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6206-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede sfeer van weleer'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 De werkelijkheid was toch echt wel anders. Dorsen met de dorsmachine was zwaar en stoffig werk. 'vVe zien hier een opname uit 1944 van het dorsen bij Hennink in Noordijk. De persoon links op de foto is Gerrit Bosman. In de ooriog was hij, op weg naar de Arbeitseinsatz, uit de trein gesprongen en gevIucht. Hij was in de kost bij DerkTimmerije. In het midden staat Albert Hennink van erve De Hunger en rechts staat Gerrit Mol van erve Borgman. De dorsmolen is van het merk Reesink en werd tijdens de Iandbouwtentoonstelling van 1922 in Neede gekocht. In 1958 werd hij afgebroken.

20 Het stro dat na het dorsen overbleef en Diet voor eigen gebruik noodzakelijk was, werd verkocht. Op deze foto uit 1944 zien we de overslag van stro bij de Landbouwcooperatie aan de Stationsweg te Neede. Het stro werd van de lange platte boerenwagens overgestoken op een strobinder (hier van het merk Hermann Laas & Co.) teneinde er balen van te rnaken, waarna het per spoor werd afgevoerd. Aan de achterzijde van de loodsen rechts op de foto (niet zichtbaar door de schaduw) lag een aftakking van de spoorwegen voor de aan- en afvoer van goederen voor de Landbouw-

cooperatie, Op de foto zien we linksboven Willem Reurink van erve Benneker .

21 De aanleg van de spoorlijnen in de Achterhoek werd mede versneld door de aanwezigheid van de vele textielfabrieken. Onder de oprichters van de G.O.L.S. (Geldersche Overijsselsche Lokaal Spoorwegmaatschappij) bevon den zich dan ook enkele textielfabrikanten, die zich zodoende verzekerd zagen van een goedkopere wijze van vervoer van kolen vanuit Duitsland en transport van hun produkten. Ten Hoopen gokte erop. dat een mogelijk aan te leggen spoorlijn aan de noordkant van het dorp zou komen en bouwde daarom zijn textielfabriek aan de Rapen burg. Zoals bekend pakte het anders uit en werd de spoorlijn aan de zuidzijde van

Neede aangelegd. Deze fota geeft een mooi overzicht van het fabriekscomplex van Ten Hoopen en dateert van ver voor de tijd dat er sprake is van een spoorlijn in Neede, namelijk van 8 juli 1877. We

zien hier de reparatie van de schade aan de schoorsteen na een blikseminslag.

22 De spoorwegen maakten in Neede een geweldige groei door. Op deze foto uit circa

1 928 zien we een komen en gaan van treinen. De foto werd genomen vanaf de G.O.L.S.-watertoren bij de 10comotievenloods. Links zien we nog net de aftakking van de spoorlijn naar Eibergen/ Winterswijk en aan de rechterzijde de Iijn naar Boekelo/Enschede. Rechts zien we textielfabriek Ter Weeme. Dit bedrijf was dus in de onmiddellijke nabijheid van het spoor gevestigd. Het grate witte pand in de verte, links van het midden op de foto, is het Stationshotel Remijn, dat in 1938 door brand werd ver-

woest.

23 Op 1 juni 1927 werd Neede getroffen door een cyeloon. Met name de omgeving van het station heeft het verschrikkelijk zwaar te verduren gehad. De locomotievenloods op het emplacement stortte bijna geheel in. Twee locomotieven die in de loods stonden werden zwaar beschadigd. Wonder boven wonder bleven twaalf spoorwegmensen, die onder de 10comotieven beschutting zochten, gespaard. De schade was groot en daarbij was het nog geen twee [aar geleden dat de spoorwegen ook al danig getroffen waren door de cyeloon die toen over Borculo raasde. De twaalfjarige Elisabeth Zandwijk werd door de storm opgenomen en kwam

precies voor een aanrollende goederenwagon terecht en was op slag dood.

24 De kracht van de windhoos was zo hevig. dat een grate goederenwagon zo'n twintig meter werd weggedrukt en vervolgens omver werd geworpen.

25 Om gelden bijeen te garen voor hulp aan de getroffenen van de cycloon werd er onder meer een mapje met ansichtkaarten verkocht, alsmede een boekje met ansichtkaarten die eruit konden worden gescheurd. Deze en de voorgaande hart komen uit zo'n boekje. Het bijschrift bij deze ansichtkaart luidt: "Een hoekje bij den spoorbaan te

N eede, hetwelk doet denken aan den grooten oorlog". Hierbij wordt natuurlijk de Eerste Wereldoorlog (1 9141918) bedoeld.

26 Ramptoerisme kende men in die dagen oak al. De familie Kiesz uit Rotterdam wilde naar aanleiding van de berichten over de cycloon in de landelijke dag- en weekbladen een kijkje nemen in het rampgebied. Bij de halte Haarlo reed de auto (met vier inzittenden) op de onbe-

waakte overweg tegen een trein. De heer Kiesz, de bestuurder van de auto, kwam hierbij am het leven. Een andere inzittende, de heer Hal, raakte zwaargewond. Op de linker foto (uit de Panorama van 18 juni 192 7) geeft men een beeld van het belemmerde uitzicht door het haltege-

bouw. De pijlen geven de ri]richting van de trein en de auto aan. Op de rechter foto zien we de totaal vernielde auto.

27 vVas het vernielde Andreaskruis op foto 25 reeds een voorteken van de ontluistering van de spoorwegen in Neede? Feit is, dat de toename van het aantal vrachtauto's voor een achteruitgang zorgde in de ontvangsten van goederenvervoer per trein en als gevolg hiervan besloot de minister van Waterstaat reeds op 19/23 december 1933 om de spoorlijn Neede-Hellendoorn op te heffen. Op 14 januari 1935 werd de laatste rit over dit baanvak gemaakt en nog voor 1943 werd de lijn grotendeels afgebroken.

28 Vervolgens gooide de komst van de Autobuslijnen in de Achterhoek en Twente wet in het eten van de spoorwegen. Het personenvervoer werd onrendabel. Het reizigersvervoer tussen Neede en Ruurlo, Neede en Winterswijk en tussen Neede en Haaksbergen werd op 2 oktober 1937 officieel beeindigd. Deze foto werd op de laatste dag van exploitatie gemaakt. Van links naar rechts staan hier de treinen naar Ruurlo, Enschede en Winterswijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek