Neede sfeer van weleer

Neede sfeer van weleer

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6206-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede sfeer van weleer'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59 Deze foto van de Oudestraat dateert van voor 1890. Links staat her woonhuis met kantoor van A. ter Weeme. Daarnaast, ter hoogte van de zeilwagen, was het pakhuis van Ter Weeme met daarboven het magazijn. Dit pand lag iets verder van de weg af dan het kantoorpand, vandaar dat er op de foto niet meer dan een streep van te onderscheiden is. In dit pand geschiedde zowel het confectioneren als het verpakken van goederen. Naast her pakhuis stand destijds Hotel De Kroon. Het woonhuis van Ter Weeme werd in 1911 afgebroken. Op de plek waar dit pand gestaan heeft staat nu het oudste gedeelte van het gemeentehuis van Neede. Rechts op de foto,

aan de andere kant van de straat, ziet u de kruidenierswinkel van Soeters, thans het pand van Dievelaar.

60 Deze foto is van een iets later tijdstip. De gevel van Hotel De Kroon is inmiddels al hoger opgetrokken, Het pakhuis van Ter Weeme is hier goed zichtbaar. Ook zien we voor dit pand reeds een telefoon-Itelegraafpaal staan, die op de vorige foto nog ontbreekt. Op grand hiervan kunnen we de foto dateren tussen 1906 (vestiging van hulptelegraaf- en telefoonkantoor in het postkantoor) en 1 9 1 1 (afbraak van het woonhuis van TerWeeme). De grate boerderij links is het ZQgenaamde kommiezenhuis. Dit huis bood woomuimte aan drie gezinnen en was eigendom van G. Soeters. Hier

woonden ondermeer de familie Beumer, vader en zoon Havikhorst en ene Kuiper. Deze laatste woonde aan de straatzijde en had een scheersalon. Het pand werd in 191 2 doorTerWeeme gekocht ten-

einde een grote tuin am zijn nieuw te bouwen villa te kunnen realiseren.

61 Niet aileen telefoon- en telegraafkabels liepen bovengrands, maar ook de elektriciteitsleidingen van De Berkelstreek. Met de voortschrijdenden toename van het aantal aansluitingen nam ook de wirwar van bovengrandse leidingen toe. Bovengrandse leidingen waren kwetsbaar en toen de techniek dan ook eenmaal zover was, werd overal in het land in snel tempo begonnen om (in eerste instantie in stads- en dorpskernen) de bovengrandse leidingen te vervangen door ondergrandse leidingen. Hier wordt in 1939 zo'n bovengrands "spinneweb" aan de Ruwenhofstraat (hoek Oude-

straat) verwijderd. De personen op de foto zijn, staand, van links naar rechts: Hendrik te Lohuis, onbekend, Herman Heideman, onbekend, Gerrit Blumink, Hendrik Hennink en Wansink uit Eibergen. De

zittende man rechts is Hendrik ten Braeke, de linker is onbekend.

62 We zien mer een foro van de pakzaal van Ter Weeme in het pand aan de Oudestraat (zie foro 60). De inrichting was zeer eenvaudig, maar er was al wel elektrische verlichting met hanglampen (echter alleen aan de linkerzijde boven de paktafels). Va arts zien we bovenin een soort ringleiding van een hangende buis lopeno Het is onduidelijk waar deze voor diende. De grijze vlek aan de linkerzijde is Ter Weeme zelf, die een welwillend aogje in het zeil houdt terwijl het personeel op de foto komt.

63 Na de afbraak van het woonhuis en de pakzaal van Ter Weeme van de vorige foto's in 1911 werd er op de vrijgekomen plaats begonnen met de bouw van deze villa, waar de familie Ter Weeme in 1 9 1 2 introk. In 1 92 7 kocht de gemeente Neede de villa en vestigde hierin het gemeentehuis. In het oudste gedeelte van het huidige gemeentehuis kunnen we de villa nog moeiteloos herkennen. Rechts zien we weer het pand waarin thans Dievelaar is gevestigd. Destijds was dit de winkel in koloniale waren van Scholten. Deze ansichtkaart is door de afzender gedateerd op 3 januari 1914 en werd verzonden naar Sernarang (Java).

64 Een klein stukje verder, de Nieuwstraat in, had Benaats Kleinburink een groente- en fruitwinkel (thans Nieuwstraat 11). Hij verkocht ook snoep. gebak, vis en ... lampen. Hij was narnelijk ook elektricien. Arend, zijn jongste zoon, was ook in de zaak werkzaam. Op deze foto staat hij voor de ventwagen. Achter de wagen zijn Gerritje en Benaats Kleinburink nog zichtbaar. Toen Arend trouwde begon hij voor zichzelf aan de Borculoseweg. Geertje Kleinburink, een zus van Arend, was inmiddels getrouwd met Henk van de Bree en zij zetten de zaak voort. Henk van de Bree verzorgde ook taxiritten,

maar wegens benzineschaarste moest hij hier in het begin van de Tweede Wereldoorlog reeds mee stoppen. De banden van de Chevrolet werden onder de groentekar gemaakt en zo kon hij toch nog rede-

lijk comfortabel rijden; het stootte in ieder geval niet zo als met houten wagenwielen.

65 Ondanks alle kommer en kwel in de Tweede Wereldoorlog gingen de zaken gewoon door. Geertje Kleinburink en Henk van de Bree durfden het zelfs aan om de winkel in 1942 grondig te verbouwen. We zien hier een foto van de verbouwde winkel. Rechts staat Henk van de Bree en zijn vrouw Geertje staat achter de toonbank (met bril en donker gebloemde jurk). Van de Bree heeft nog jaren een ijsfabriekje achter de zaak gehad en's zomers reden er soms wel drie of vier ijsventers met hun bakfiets door Neede, terwijl men zelf nog een verkooppunt voor de deur had (in een prachtige ventwagen). Henk en Geertje hebben in 1958 de zaak over-

gedaan aan hun neefBennie Kleinburink, die in 1966 de zaak verkocht aan Te Veldhuis. Deze laatste verplaatste zijn zaak in 1973 naar de Braak.

66 Blijkens het emaille reclamebord en de tekst op de winkelruiten van Kleinburink (foto 64) verkocht men oak tabak en sigaren. Voor een ruime keus in rookartikelen moest men echter naar een echte sigarenzaak, zoals die van de weduwe R.P. Kluiver, die aan het begin van de Oudestraat was gevestigd, ongeveer op de open plaats voor de huiclige Tabakorie Rona, een kleindochter van E. Damstra, die de zaak van de weduwe Kluiver overnam. Damstra zelf had voordien een winkeltje in pluimveevoederartikelen, koloniale en grutterswaren naast de sigarenzaak van de weduwe Kluiver. Op deze foto uit circa 1939 zien we links het winkeltje van Dam-

stra en rechts het winkeltje van de weduwe Kluiver. Het pand werd bij de herinrichting van het kerkplein afgebroken.

67 Kluiver had naast zijn winkel in rookartikelen ook nog een horlogerie en we zien hier het oude pakhuis van Kluiver, dat aan de overkant van de straat lag, waar nu de drukkerij van Wormgoor staat. De vrouw met de knipmuts is mevrouw Kooiman, die nadat Kluiver dit pand had verlaten, in dit pand woonde.

68 Op de hoek van de Oudestraat en de Stationsweg kunnen we rechtsaf via de Bleekenweg (of zoals men vroeger zei: de weg naar de boer van Hoonte) naar het Spilbroek en de buurtschap Hoonte. Deze ansichtkaart geeft de situatie rond 1 9 1 0 weer. De boerderij (De Bleeke) werd vanaf 1903 bewoond door Martinus Krooshof en zijn gezin. De boerderij was erg laag gelegen en bezat een groot keldergewelf. In 1 925 heeft de familie Krooshof de boerderij verlaten en werd het pand afgebroken. Vermoedelijk stond hier vroeger de Hof te Neede, waarvan oude documenten in het Staatsarchiv Munster bewaard zijn gebleven. De Hof

hoorde onder het nonnenklooster (stift) Uberwasser te Munster. Dit klooster bezat in Neede diverse hoeves en land. De pacht moest worden afgedragen aan de Hofte Neede.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek