Neede sfeer van weleer

Neede sfeer van weleer

Auteur
:   G.A. Hemelman
Gemeente
:   Neede
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6206-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neede sfeer van weleer'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 Rechts op de hoek van de Oudestraat en de Bleekenweg stond de villa van de familie I. Abbing, directeur van de "Groote Stoom", de textielfabriek van A.J. ten Hoopen & Zn. aan de Rapenburg. Na het overlijden van de heer Abbing werd het pand gekocht door de heerWansing, die hier een automobielbedrijf vestigde. Thans zit hier schildersbedrijfDavina. of het op de dag dat deze foto gemaakt werd glad was of dat de chauffeur even niet oplette is niet bekend. De Afdeling Ongevallen van de N.Y. Geldersche Tramweg- Maatschappij deelde mij in 1974 mee, dat " ... uit een door ons ingesteld onderzoek is gebleken, dat onze vroegere bus 374 op

11 december 1949 een tuinhek van de heer Abbing te Neede heeft aangereden."

70 Nadat de boerderij van de familie Krooshof aan de Bleekenweg werd afgebroken, bouwde men op deze plaats een dubbel woonhuis. Inmiddels is dit ook al weer afgebroken omdat het plaats moest maken voor de doorbraak naar de woonwijk De Hofmaat. Deze foro werd op een druilerige zondagmorgen in [annan 1969 gemaakt. Achter de bomen zien we nog een aantal auto's (sloopauto's en inruilers) van automobielbedrijfWansing, achter de voormalige villa van Abbing.

71 Via de Bleekenweg, die al vrij snel overgaat in de Peppelendijk, komen we bij Huize De Kamp. In de toe gangsdeur boven de westgevel staat het jaartal 1636. Huize De Kamp werd in dat jaar in opdracht van Otto Gansneb genaamd Tengnagel gebouwd. Op oude kaarten wordt Huize De Kamp nog aangegeven met de naam van de toenmalige eigenaars, namelijk als "Tignagel". Of er voor 1636 al een boerderij op deze plek stond is niet bekend. Deze tekening van Jacobus Stellingwerf van Huize De Kamp dateert van het begin van de achttiende eeuw. Stellingwerf tekende tot 1734 vele adellijke huizen, maar het is niet aan te nemen dat hij ooit in

Neede is geweest. Wat hij van Huize De Kamp heeft getekend berust louter en alleen op fanrasie.

72 Huize De Kamp zoals wij her nu nog kennen. De ansichtkaart is van 1938. Het huis is hier gefotografeerd vanaf de oostgevel. In het metselwerk aan de oostgevel zijn nog zogenaamde ontlastingsbogen met bijbehorende sluitsteen zichtbaar, zodat wellicht deze gevels vroeger (veel) hoger zijn geweest. Huize De Kamp werd in 1789 gerestaureerd/ verbouwd. Mogelijk, dat toen de gevels hun huidige hoogte hebben gekregen. In 1741 werden Christoffel ten Cate en zijn zoon Tieleman, alsmede Jan Willem Weddelink eigenaar van Huize De Kamp. Omstreeks 1835-1836 wordt

Hendrik Frederik Becking eigenaar. Zijn achterkleinzoon Willem Arnold Becking heeft hier nog tot maart 1977 het boerenbedrijf uitgeoefend. Daarna kwam het huis met enkele bijbehorende stukken

grand aan de gemeente Neede, die in 1983 met een grandige restauratie beg on.

NEEDE. HUIZE "DE KAMP".

73 Vaneind1983toten met april 1 985 werden er door leden van de Historische Kring Neede enkele praefsleuven gegraven, waarbij enkele belangrijke bouwfragmenten werden teruggevonden. De belangrijkste en grootste vondst was wel die van de fundamenten voor de zuidgevel, waardoor aangetoond kon worden dat Huize De Kamp in 1636 grater van omvang was dan de huidige toestand aangeeft. De opgravingen vonden plaats door een aantalleden van de archeologische werkgroep. Hier zien we Henk de Reus (links) en Jan Kraoshof (rechts) bezig am de gevonden funderingen voor de zuidgevel op te meten. Op de trap volop

koffie en oak de erwtensoep ontbrak niet, want het was soms behoorlijk koud.

74 Op de grens van de buurtschappen Spilbroek en Hoonte stond de boerderij Het Spielbroek. In het archief van de Abdij St. Marienhorst te Ter Hunnepe wordt reeds op 24 juni 1506 een Bernt Spelbroick genoemd. Het is niet na te gaan ofhij op deze plek heeft gewoond, maar dat zijn naam aan deze buurtschap is ontleend is wel bijna zeker. De boerderij werd in 1983 gesloopt, aangezien men het in 1965 aangebouwde huis wilde vergroten (voor de verbouwing van de oude boerderij tot woonhuis kreeg men geen vergunning). Een van de oudste (mogelijk de oudste) boerderijen nit Neede behoorde hiermee tot het verleden. Onderzoek van de

jaarringen in het hout van een van de ankerbalken leverde als mogelijk kapjaar van de boom 1 5 1 8 op en omdat het normaal was om het eikehout zo snel mogelijk na de kap te bewerken, is het heel goed

mogelijk, dat de boerderij van dit jaar dateert.

75 Onze wandeling door het oude Neede zit er bijna op. We moeten ons haasten om de trein te halen. We keren op onze schreden terug en besluiten om bij de overweg in de Peppelendijk het pad langs de spoorbaan te volgen, richting station. Ter hoogte van de huidige boerderij van de familie Olthof komen we nog langs een houten standerdmolen, in Neede beter bekend als "de molen van Schoonhoven", genoemd naar de eerste mulder op deze molen: Peter van Schoonhoven. Deze begon hier in 1901 met de bouw van de molen, die hij in gedeelten uit het Ruhrgebied had gehaald. Lang heeft de molen niet gefunctioneerd, want na-

dat omstreeks 1920 de molen tijdens een storm was omgewaaid, werd hij met weer herbouwd.

76 Onze wandeling zit erop. Gedachten aan weleer houden ons bezig. Wat is er toch veel karakteristieks en ouds verloren gegaan. Dat met alles behouden kan blijven is duidelijk, maar toch ... Kijk, de oude holle dakpannen van het Spielbroekhuis staan keurig opgetast rond een boom; hier zal wel een bestemming voor gevonden zijn, zodat er toch nog "iets" van het oude bewaard is gebeleven. Hoe anders is het het takelrad, dat op de zolder van Huize De Kamp zat, bij de restauratie vergaan. Verbrand in 1988! Eendergelijkradop een zolder zullen we wel nergens meer vinden in Neede. Wat wel blijft zijn de oude ansichten en foto's, zodat het

oude - zij het dan op plaatjes - toch nog bewaard is gebleven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek