Neer en zijn Naerse

Neer en zijn Naerse

Auteur
:   J. Beeren
Gemeente
:   Roggel en Neer
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5656-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neer en zijn Naerse'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Tien jaar geleden verscheen het eerste deel van "Neer in oude ansichten". De foto's die we daama weer tegenkwamen waren voor ons de stimulans om een tweede boekje het levenslicht te laten zien over Neer en zijn inwoners.

Neer lag bij de plaats waar diverse riviertjes in de Maas uitmondden. Nu is er nog aIleen maar de beek "de Neer" van overgebleven. Men meent dat de naam Neer is afgeleid van "Nerre" wat "kolkend water" betekent. In oude geschriften (Salische wetten) komt ook weI de naam Nara of Nare voor, geschiedkundigen houden het erop dat hier Neer mee bedoeld wordt. Van 1000 tot 1100 was Neer een stad met wallen en poorten en er waren in die tijd al drie schutterijen. Deze streden in tijd van oorlog voor de graven van Hom en moesten ook hun medeburgers beschermen tegen geweld en stroperijen.

Neer als stad; door het geweldige speurwerk van pastoor Stiels (voor 1807) in de oude archieven, kwamen de navolgende gegevens naar boven. "Naar hetgeen op het klaarste aanwijst dat Neer hiervoor een stad was, zijn de overgebleven stadsgraven, welke in het begin van deze eeuw nog niet geslegt zijnde, allengsken de afgeworpen zijn tot akkerland, doch met zulke voorrecht dat op die graven de tiende altoos zal toekomen aan de pastoor, welk recht ook altijd zonder enige contestatie genoten heeft." "De graven beginnen achter de Bergestraat, lopen op den Rinderhak, vandaar achter de Goote op de Baand, en van de Baand op het huis van schepen Peter Winkelmolen, en zo door het Pasveld tot op de Keyzer, zijnde op sommige plaatsen 16 voeten breed, maar op andere plaatsen veel breder." Uit oude papieren kan men de namen nog halen van de namen der poorten als Bergerpoort, de Veerpoort enzovoort.

We brengen het gemeentezegel, dat nu na de herindeling niet meer van toepassing is, nog even in uw aandacht, dat bij Koninklijk Besluit werd vastgesteld op 1 augustus 1885. Oorspronkelijk dateert het gemeentewapen van 1485, in 1646 werd het aangepast en in 1885 vastgesteld.

Hoeveel inwoners had de gemeente Neer? 1883: 1556 inwoners; 1903: 1674 inwoners; 1923: 1854 inwoners; 1943: 2271 inwoners; 1963: 2859 inwoners; 1983: 3545 inwoners; met als het hoogste aantal 1981: 3596 inwoners.

Laten we in dit boekje bij iedere foto even stilstaan, ons even wanen in het verleden am te genieten van de rust en de gemoedelijkheid van die tijd. Bij de keuze van de foto's is zoveeI mogelijk getracht het Ieven en wonen in ons dorp in die tijd voor te stellen.

Tot slot een woord van dank aan allen die met foro's en/of informatie hebben bijgedragen, tot de samenstelling van deze uitgave.

Jo. Beeren

1. De oude St. Martinuskerk, rond de eeuwwisseling omstreeks 1900. Deze kerk werd in 1908 gesloopt, behalve een gedeelte van de toren. De nieuwe toren werd vervolgens hier bovenop gebouwd.

2. Een dubbele fotokaart van de Dorpstraat (thans Engelmanstraat). Deze foto's werden omstreeks 1912 genomen.

Boven: een gedeelte van de Dorpstraat. Het gebouw op de achtergrond is de oude gemeentesecretarie (thans slagerij L. Jeurninck). Rechts het huidige pand nr. 7 tot omstreeks 1920 de Port of het verenigingslokaal van de Oude Schutten, cafe Hermans (Bekker Nol).

Beneden: links de woning van burgemeester H.J. Vennekens die in 1925 burgemeester van Neer werd. In deze woning was ook het postkantoor gevestigd en tussen de woningen ziet u nog de toegang hiervan.

3. Ansichtkaart uit 1920, de Napoleonsweg, vanaf de kruising Steeg-Heldenseweg. Rechts cafe Van der Linden (Sjoemaekers Mina), nadien cafe Claessen-Delissen, thans cafe Gijzen-Claessen.

We zien hier van links naar rechts: Sjoemaekers Mina, An Niessen (vanne Haas), Peter van der Linden (Sjoemaekers Pier) en zijn vrouw Mina (aan de voordeur).

4. Dorpstraat omstreeks 1920 (thans Engelmanstraat). Links de woning van burgemeester H. Vennekens, verder de woning van familie Peeters (vanne Kloet) en men ziet nog iets van boerderij Hermans (van Segraad).

Rechts op de voorgrond zadelmakerij Keiren, vervolgens Beurskens. Op deze plaats is thans bakkerij Beurskens gevestigd.

5. Op deze foto uit de jaren twintig, zien we hoe vol een raat met honing zit.

De personen zijn: eerste rij links: Thei Simons (schilder) en rechts Handrie Naus.

Tweede rij, van links naar rechts: Leonardus Simons (broer van Sjengske en Graadje Simons), vervolgens Tjeu Naus, met de honingoogst Theodorus Spee en ook met pijp Herman aan den Boom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek