Neer in oude ansichten

Neer in oude ansichten

Auteur
:   J. Beeren
Gemeente
:   Beek
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2506-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Neer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Als wij bezig zijn aan dit boekje, dat teruggaat naar de beginjaren van deze eeuw, beseffen we dat dit voor velen een herinnering is aan zoals wij het nog gekend hebben. Toch zullen ook de jongeren hier een weemoedige blik werpen op hetgeen er eens was.

Neer: een dorp, waar gebruiken op eeuwenoude tradities steunden, waar alles kwam op die momenten zoals het al vele jaren gebeurd was. Gaan we terug in de geschiedenis, dan zien we dat de naam Neer al vele eeuwen oud is. De verschillende vindplaatsen van prehistorisch stenen werkgereedschap, onder andere op de Kappertsberg, Boshei, Broekberg en Zwaarveld, bevestigen dit.

Ook de Romeinse vondsten nabij Winkelmolen (famille Tobben) geven een duidelijk beeld dat ook hier al vele eeuwen menseliike bewoning bestond. Volgens oude gegevens moet hier, nabij Hanssum, de heirbaan Tongeren-Nijmegen hebben gelopen, In het jaar 870 vormde het riviertje de Neer de grens tussen Boven en Beneden Maasgouw. Weer later zagen we dat Neer behoorde tot het graafschap Horn; de Wijnbeek en de Musschenberg vormden de scheiding met het hertogdom Gelre. Op later datum werd het afwateringskanaal, of weI Neerskanaaltje, de scheiding tussen Neer en Helden, Kessel, of weI Midden- en Noord-Limburg,

Een zeer beroerde tijd was die tussen 1630 en 1650, toen in deze kontreien de Hollandse troepen neerstreken. Maar nooit is onze gemeente een droeviger ongeluk overkomen, dan op 11 augustus 1645 to en de Hessische troepen het hier voor het zeggen kregen. Op die dag werd het dorp op vier hoeken in brand gestoken, waardoor niet aIleen het gehele dorp, maar ook oude papieren en archieven verbrandden.

Het oude Keizerbosch moet al zevenhonderd jaar geleden een bezitting van de Abdij Overbode bij Sichem zijn geweest. In 1200 werd door milde schenkingen van graaf Engelbert van Horn een klooster voor vrouwen gesticht.

In 1226 werd hier een kerk gesticht; in 1232 was er een proost en in 1350 was een telg van het machtige geslacht van Horne, priorin. In het kerkgebouw, in 1472 vernieuwd, werden de hoge heren van het geslacht Horne ter aarde besteld; gedurende ruim vijf eeuwen was Keizerbosch het ontmoetingspunt van de vromen en machtigen.

Tijdens de Franse Republiek vluchtten de nonnen van dit klooster naar de Meijerij en vestigden zich in Deurne. Keizerbosch werd met al zijn bezittingen op 16 juli 1798 door de Fransen verkocht aan Arnold Jan Baptista De Raedt van Roermond. De famille De Raedt verkocht dit landgoed, groot zeven hectaren en

84 aren, op 8 augustus 1876 weer aan Alexander Steegh en thans wordt het bewoond door de familie Boonen.

Hoewel Neer op l7 november 1944 werd bevrijd, lag het vanaf die datum tot aan begin maart 1945 onder Duits granaatvuur.

Een terugblik uit onze jeugdjaren, uit het dagelijks leven, een beeld van de doorsnee woning toentertijd. Meestal was dat een boerderijtje, met de nogal grote woonkeuken en de grote open schouw die opviel. Of de slaapkast, ook wel de koets genoemd; we keken door de deurtjes van het gepoetste fornuis en schoven de gietijzeren ringen opzij met een pook, om hout, kolen of slam op het vuur te werpen.

In de beste, ook wel "gooj" kamer, stond de kast met de glazen deurtjes; daar stond ook het Heilig Hartbeeld, waarbij op hoogtijdagen een lichtje brandde. De tuin, met al zijn groente en fruit, onder andere kersen, pruimen, appelen en peren en ook het kleinfruit was goed vertegenwoordigd door rode en zwarte bes, kruisbessen (kroonselle) en aardbeien. En wat waren ze lekker: de sterappels: rood van binnen en buiten, of 't Gronsvelder klumpke, 't suikerpeertje of de gele pruim (kreeke).

We zien nog voor ons de regenput, met puthaak of waterpomp, en het rek met de gepoetste melkbussen.

Men vierde graag feest, de mensen van Neer, ze hadden ook een onmiskenbaar gevoel voor humor, maar konden toch ook de werkelijkheid goed onder ogen zien. Ze zijn door de tijden heen altijd trouw en behulpzaam gebleven, de "na6berplich" werd als een van de belangrijkste plichten van het dagelijks bestaan gezien. Wie hulp nodig had werd geholpen, dat werd min of meer als een ere-zaak beschouwd.

Ook in ons oude dorp Neer is veel veranderd, veel is verdwenen. De tijd heeft boerderijen en andere bebouwingen laten verdwijnen of verbouwen, andere behuizingen zijn allang gesloopt.

Toch, laat ons proberen datgene te behouden wat nu nog haalbaar is; morgen is het verdwenen. De afbeeldingen in dit boekje geven iets vrij van het verleden dat bij u weer in herinnering wordt geroepen.

Het verzamelen van de foto's en het achterhalen van de namen van de personen die erop staan, was geen gemakkelijk werk. Bij deze wil ik iedereen bedanken die op enigerlei wijze hieraan heeft bijgedragen , Zonder deze steun zou het een onmogelijke opgave zijn geweest.

Mag dit boekje voor u een terugblik in het verleden zijn, voor anderen een kennismaking hiermee.

1. Omstreeks 1900 maakte men deze opname van het Marktplein in Neer. De oude kerk is op de achtergrond nog duidelijk te zien. Het gemeentehuis, op de voorgrond, deed van 1818 tot 1852 ook dienst als openbare lagere school.

,0 :-1, plein.

Deer.

}

Rfwa erinqst;anaal, Deer.

2. Het afwateringskanaal nabij de Napoleonsweg, rond 1900, met op de achtergrond de waterval. Het kanaal werd nog tot 1932 bevaren. Op dit punt voerde men de turf en stratendrek aan en nam hout en stenen ermee vandaan.

Iylsreg, Deer.

?

3. Dit is de Rijksweg Neer, nu Napoleonsweg, rond 1900. Het rustige kruispunt van toen is thans het kruispunt Heldenseweg-Steeg, waar nu de verkeerslichten staan. De paardesjees werd rustig op de kruising gezet en samen met de oude lantaarnpaal rechts kenmerkt zij de tijd van toen. Het is jammer dat de personen op deze mooie groepfoto niet werden herkend.

4. Op deze foto van rand 1905 spreekt men nag van de oude parochiekerk die in 1830 werd gebouwd en in 1908 gesloopt. Een gedeelte van de toren dateerde nag van het jaar 1447.

NEER

D~ Ocee Parochle Kerk

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek