Nibbixwoud in oude ansichten deel 1

Nibbixwoud in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H. op den Kelder sr.
Gemeente
:   Wognum
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3926-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nibbixwoud in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret is van de Europese Bibliotheek in Zaltbommel een goede gedachte geweest de serie "in oude ansichten" uit te geven. Ret is de bedoeling in dit boekje een stukje geschiedenis vast te leggen uit de jaren 1900-1930. Dat was in de tijd dat pastoor Thompson met zijn koetsje door het dorp werd gereden, Gert Ettes per fiets de post afhaalde van het spoorwegstation Wognum-Nibbixwoud en Dirk Bijl de brieven en kaarten rondbracht. Veldwachter Bosch handhaafde het gezag en in het gemeentehuis waren het burgemeester Wiering en secretaris Galis die zorgden voor een goede gang van zaken. Aan de Dorpsstraat werkten de boeren aan de melk-, boter- en kaasproduktie en aan de Wijzend liepen de tuinders tussen de bloernetjes van Sluis en Groot. Iedere donderdag zag men de boeren met bakwagens naar de kaasmarkt in Room gaan en's zaterdagsavonds ging een groot deel van de mannelijke bevolking naar de scheerwinkels van Dirk Doodeman en Louw Knol.

Deze gedachten komen weer boven als je de diverse foto's bekijkt. Dan zie je de toneelvereniging weer op de planken staan, de harmonie door het dorp marcheren, de zangvereniging met een mooie operette

voor de dag komen en ga zo maar door. En als je dan rustig in een stil hoekje zit te kijken gaan je gedachten vanzelf verder en herinner je je weer veel van vroeger, ook van zaken die niet op de foto's voorkomen. Dan denken de "oud-burgerwachters" aan de gezellige schietwedstrijden in de kolfbaan in Room, Overveen en Amsterdam. Evenzo ook de leden van de vrijwillige landstorm. En vergeet niet de kolvers die je op grote afstand van de kolfbaan kon horen lachen. En je denkt aan de kermis met ailes wat daaraan vastzat, aan de openbare verkopingen met strijkgeld en wijnkoop, aan de boelhuizen, de geweldige bruiloften enzovoort enzovoort Maar ook denk je aan de maaien hooitijd, viooltjeszaad plukken, kersen zoeken, witlof opknappen en dorsen met de kneppels of rosmolen.

Ik hoop dat dit boekje voor vele Nibbikers een paar gezeilige uurtjes mag opleveren en dat zij samen met de jongeren veel herinneringen zuilen ophalen.

Ten slotte spreken wij onze dank uit aan allen die foto's en ansichtkaarten hebben afgestaan voor de samenstelling van dit boekje en degenen die gegevens hebben verstrekt.

1. Als we vanaf Wognum Nibbixwoud binnengaan, missen wij aan de grens van de gemeente onze mooie meelmolen "De Vriendsehap". Op de foto zien we dat de molen al flink aan het aftakelen is. In 1968 is hij bij stil weer in elkaar gestort. De molen was ruim honderd vijftig jaar oud en stond eerst dieht aan de weg. In 1892 werd hij, door de toenmalige eigenaar K. Gootjes, een heel stuk verder het land in geplaatst, om daar een betere windvang te krijgen. In de tweede wereldoorlog heeft "De Vriendsehap" met de familie Commandeur een grote rol gespeeld bij het malen van graan voor de talrijke agrariers uit onze omgeving. Ret zwem bad "Molen bad" zal een blijvende herinnering zijn aan de plaats waarop eens deze molen stond.

2. Dit is cafe Kok, eerder van Oudje Hoogland. Het cafe is gesloopt en stond op de plaats waarop nu de autogarage van L. van Straalen staat. In dit cafe hebben veel Nibbikers de eerste regels van het biljartspel geleerd.

3. Vanaf garage Van Straalen kijken we nu de Dorpsstraat in. Links ontwaren we de boerderij van de familie Ursem, thans "De Tapijthoeve" geheten. Het huis rechts op de voorgrond is gesloopt. Hier staat nu het woonhuis van de familie Broersen. Daarvoor woonde op die plaats de familie Piet Ursem. Maar vele oud-Nibbixwouders zullen zich nog best herinneren dat ook meester Moeskops daar woonde en dat er de Boerenleenbank was gevestigd.

4. Een foto uit 1900 met een kijkje op de roorns-katholieke pastorie en een stukje van de Ganker. Op deze foto zien we duidelijk dat de kerkesloot een flinke bocht maakt naar de Ganker. Enkele jaren geleden is deze bocht weggewerkt en de kerketuin enkele meters versma1d, waardoor "De Hoek" flink werd verbreed. De naam Ganker is afkomstig van de oude benaming, die wij terugvinden in het Stuckboek van 1587. Hierin vinden wij de benarning Ganckacker, later afgekort tot Ganker. De ganckacker was een stuk land waarover men van Nibbixwoud naar Benningbroek kon gaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek