Nieuw-Ginneken in oude ansichten

Nieuw-Ginneken in oude ansichten

Auteur
:   J. Jespers
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2046-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Ginneken in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. In het begin van deze eeuw bestond in Havel de behoefte aan een patronaatsgebouw. Onder de stimu1erende 1eiding van deken dr. Dirckx werd het gebouwd om daarna in gebruik te worden genomen als vergaderruimte, voor zang- en toneeluitvoeringen en als kleuterschool. Hier ziet u een k1euterk1as in 1912 met a1s kleuterleidster mejuffrouw Adriaansen, beter bekend als "Mieke van Liene". Het gebouw werd begin 1973 afgebroken.

11. Na de eerste wereldoorlog werd in Bavel de "R.K. Jonge Boerenstand" opgericht onder de bescherming van de H. Walfridus. Zij hield zich hoofdzakelijk bezig met cursussen op godsdienstig, sociaal en cultureel gebied. De foto toont de leden van de vereniging in 1929 met in hun midden kapelaan Van de Riet. Later is de naam veranderd in "Katholieke Plattelands 1 ongeren".

12. Bavel kende vroeger reeds diverse boomsehutterijen. Deze opname van boomsehutterij "St. Hubertus" werd gemaakt bij haar vijftigjarig bestaan. U ziet knielend, van links naar reehts: P. de Nijs, J. Jansen, H. van Gils, C. van der Aa en M. Hendriekx. Staande: J. Ermens, J. Jansen, J. Meeuwissen, J. Bastiaansen, A. Bekers (?), C. Hendriekx, A. Poppelaars, A. van Dorst, J. Bastiaansen, P. van Loon, J. Meeuwissen en H. Cornelissen.

13. De harmonie ,,81. Cecilia" tiidens een festival te Gilze in 1930. Zittend van links naar rechts: J. Machielsen, P. Jansen, W. Diepstraten, J. Jansen, secretaris J. Jansen, directeur N. de Rook, M. Diepstraten, A. Jansen, J. Maas en J. Meeuwissen. Staande: A. Jansen, C. van Loon, A. Marijnissen, Th. Jansen, J. Diepstraten, J. Nelemans, J. Leppens, J. Jansen, A. van Bavel, J. Nelemans, notaris v.d. Wildenberg en M. Brouwers. Tweede rij: P. Leppens, J. Jansen, J. van Kuijk, J. Jansen, G. Martens, A. Adriaansen, J. Nelemans, H. Jansen en P. Oomen.

14. Deze fraaie opname toont de eerste eommunieantjes van Bavel op twaalfjarige 1eeftijd aehter de pastorie in 1908. Op de eerste rij, van links naar reehts: M. Herrijgers, B. Marijnissen, P. van der Aa, M. de Nijs, P. Veeken, J. van Gestel, J. Huijbregts, G. Lindeloof en L. Bruigoms. Tweede rij: M. Wirken, M. Boomaars, M. Meeuwissen, D. Janssens, C. Huijbregts, P. Verhees, C. Jansen, W. Hofkes en G. Sprenkels. Derde rij: M. van Ginneken, A. Bastiaansen, M. Diepstraten, C. Havermans en H. Kouwenberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek