Nieuw-Ginneken in oude ansichten

Nieuw-Ginneken in oude ansichten

Auteur
:   J. Jespers
Gemeente
:   Breda
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2046-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Ginneken in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-ol

?.?? J' ?:'

? ;, ~ , Coop. Stoorn-Zurvelfabrtek 'f ..?? !.- ??

: ~~' ' "HOOf' Of' ZEGEN"

. . It?'!" 'f = ULVENHOUT. =

, ~ :Aan:gesloten bij het botercontr61e." ., '" :' station te EI 'DHOVE: .

. '~ Telegramadres:

IVELFABRIEK-ULVENHOUT.

25. In 1906 werd onder leiding van burgemeester baron Van der Borch de "Cooperatieve Stoom-Zuivelfabriek Hoop op Zegen" opgericht, De eerste directeur was de heer Vermunt, die we rechts met zijn gezin voor het woonhuis zien staan. Later werd deze "wereldse" naam gewijzigd in "Zuivelfabriek S10 Laurentius". Toen de fabriek in 1967 werd gesloten, gingen de meeste melkleveranciers leveren aan "Zuivelfabriek Martinus" in Breda.

26. Bij de vredefeesten op 13 oktober 1919 poseerde de voetba1vereniging "Eendracht Maakt Macht" met een "wande1ende voetbal" op het kerkp1ein. De vereniging, die in 1907 werd opgericht, voetbalde aanvankelijk naast de boerderij van de familie Huijben aan de Dorpstraat, later op de Bieberg en op een veld aan de Akkerstraat. In 1930 werd de naam gewijzigd in "De Zwartjes".

27. Eveneens bij de vredefeesten poseerde de wielrijdersclub "De Zwa1uw" voor de mouterij van Henri Nooren. De feesten werden onder andere gevierd met een grote optoeht waarvan we op de aehtergrond nog een gedeelte zien voorbijtrekken. Deze club, die thuis was bij cafe "De Vriendsehap" van F. Roe1andt (nu Dorpstraat 75/77), werd opgerieht in 1901. Met fiets zien we, van links naar reehts: N. Peemen, A. Jansen, M. Roe1andt, Z. Voeten, Ch. Roe1andt (voorzitter van de oranjevereniging), C. Kuijpers, C. Peemen en L. van Welt.

28. V66r de "Rotterdamsche Gezondheids-kolonie" zien we de pas opgerichte harmonie "Constantia" na een muziekuitvoering in 1907. Rechts herkennen we secretaris G. Metsers, H. Tervooren en voorzitter F. Oomen. Links staan G. Hamel en dirigent Th. Verdaasdonk, wiens cafe we reeds hebben gezien.

29. Bij het vijfentwintigjarig priesterfeest van pastoor Vermunt in 1923 werd een H. Hartbeeld onthu1d in de tuin van de familie Oonincx. Bij de aanleg van de Pastoor Vermuntstraat in 1957 werd het beeld verp1aatst naar de tuin van de pastorie. Tussen de beide priesters ziet u een vrouw met een typisch Brabantse kroonmuts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek