Nieuw-Lekkerland in oude ansichten

Nieuw-Lekkerland in oude ansichten

Auteur
:   J.G. Slob
Gemeente
:   Nieuw-Lekkerland
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1073-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Lekkerland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje poogt u een beeld te geven van NieuwLekkerland zoals het was aan het eind van de vorige eeuwen het begin van deze eeuw.

Alvorens we echter de plaatjes gaan bekijken, wil ik gaarne even met u in de geschiedenis van ons dorp duiken.

Het is al een oud dorp dat tot 1280 Leckelant genaamd was. De bestaansbronnen waren eeuwen lang veeteelt, wat landbouw, visserij, grond- en dijkwerken.

De veeteelt was nogal omvangrijk, wat moge blijken uit het feit dat in 1744 de veestapel vijfhonderdtien stuks telde, waarvan er echter in dat jaar vierhonderdtien bezweken aan de veepest. In 1772 was de veestapel gegroeid tot ongeveer elfhonderd stuks, waarvan er vijfhonderdvierentachtig wederom stierven aan dezelfde ziekte. U ziet, het ging de boeren ook toen niet voor de wind.

De landbouw was in hoofdzaak wat hennep- en riet cultuur. De visserij bloeide nogal, vooral de zalmvisserij. Zo werden er in 1648 in een ophaal met de zegen achtenveertig zalmen gevangen. Er was in die

tijd zoveel zalm, dat de dienstboden zich verhuurden onder voorwaarde dat zij niet meer dan twee of drie keer per week zalm te eten zouden krijgen.

Tot omstreeks 1847 was er nog een zalmvisserij "De Hoop" die werd uitgeoefend ter hoogte van de bijzondere school in Kinderdijk.

De grond- en dijkwerkers zijn intussen wel verdwenen, echter niet dan nadat zij in de zestiende eeuw geholpen hebben bij het uitdiepen van de haven in Dordrecht en het aanleggen van een haven in Rotterdam.

Er kwam echter ook industrie. Reeds tegen het eind van de zeventiende eeuw werd een scheepswerf gesticht in Kinderdijk door een der voorouders van de familie Smit, later gevolgd door meerdere werven en fabrieken. Bekende namen, vooral uit Kinderdijk. zijn Leen Smit, J. en K. Smit, Diepeveen, Lels en Smit en Joost Pot.

Zo zijn we dan langzamerhand geraakt in het tijdvak wat ongeveer bestreken wordt door de foto's in dit boekje, namelijk van omstreeks 1880 tot omstreeks 1920. Hierbij is echter niet op een jaar gekeken. Het

is het tijdvak van de verdergaande industrialisatie. Werkten er in Kinderdijk in 1880 op de werven aldaar omstreeks vijfhonderd mensen, in 1920 was dit al gegroeid tot ongeveer elfhonderd. De gemeente groeide in die tijd van vierentwintighonderd en vijftig naar naar zesendertighonderd en vijftig inwoners.

In het Nieuw-Lekkerlandse dorp was nagenoeg geen industrie. Er waren daar twee kleine scheepswerven. Stam, thans in hoofdzaak garagebedrijf, en Janse, thans apparatenfabriek Bayards, en een stoomolieslagerij, die echter aan een gering aantal personen werk verschaften.

Betonfabriek Den Boer werd opgericht in 1883, doch hier werkten in 1920 nog slechts acht mensen.

Veel later kwamen hier nog bij scheepssloperij "De Koophandel", pijpleidingfabriek "De Jong" en constructiewerkplaats "Bailey". En nu de foto's.

Ik heb geprobeerd u mee te nemen naar de rustige tijd van onze ouders of grootouders, naar de tijd dat er op de Lekdijk. die een grintweg was met een "wagenspoor", slechts paard en wagens en nondekarren

reden en waar later aarzelend de eerste Fordjes en Chevrolets verschenen.

Naar die tijd waarin het voor vele jongeren een feest en een belevenis was om met moeder, gewapend met een rieten koffertje, met de Lekboot van de Rederij aan de Lek naar de stad te gaan om daar een pak of een mantel te kopen en dan, in grote tegenstelling tot de rust en stilte van het eigen dorp, op het Oude Hooft het geraas te horen van de sleperswagens met hun zware Belgische paarden.

Naar de tijd waarin de jeugd vreugde beleefde aan tal van thans goeddeels vergeten kinderspelletjes als tollen, hoepelen, koten en petje bal.

Moge wat van die vreugde, en die zal dan zeker vermengd zijn met wat weemoed, in uw hart stromen als u in deze verzameling plaatsjes herkent waar u als kind heeft gespeeld en moge voor hen, die het oude Lekkerland niet uit eigen aanschouwing hebben gekend, dit boekje bijdragen tot hun liefde voor NieuwLekkerland.

1. Zondagochtend 21 juli 1929. Groot alarm. De handbrandspuit moet uitrukken voor een brand in het boveneind. Met assistentie van naburige moderner uitgeruste brandweren werd het vuur bedwongen, echter niet nadat er twee boerderijen en twee woonhuizen in de as waren gelegd. Toen de brand uitbrak was boer Voorsluys in de kerk voor de doop van zijn kind. Naar aanleiding van deze brand is de gemeente overgegaan tot de aanschaf van een automotorbrandspuit en een tweewielige motorspuit.

2. Rechts ziet u het voormalig café van de weduwe Kuipers-Groen. De woning op de achtergrond was vroeger de kruidenierswinkel van Teun Blom. Dochter Maria heeft bekendheid verworven als beiaardierster van de stad Gouda. Links achter de lichtpaal een woonhuis, vroeger bewoond door W. Deelen. Voor deze woning, die door een latere dijkverhoging nog dieper in de dijk kwam te staan, was een zogenaamde bakstoep, waarin meerdere malen een bezoeker van het café door een of andere verkeerde manoeuvre is gekomen.

i.

3. Het tweede huis van rechts is het "Pannenhuis". Zo genaamd omdat het het eerste huis in Nieuw-Lekkerland was dat met pannen in plaats van met riet gedekt was. In 1785 werden op een akker achter dit huis voor het eerst in deze gemeente aardappelen geteeld. Zondags na de kerkdienst gingen de kerkgangers naar het nieuwe gewas kijken. De watertoren, in 1915 gebouwd als hulptoren van de Alblasserdamsche Waterleiding, heeft nu een geheel zelfstandige functie.

Uitg. C. lle Jong Az., Kndcrdijk. No. 16(78

OPEló8~.8E CHOOL J. .·IEUW·LEKKER .?.?.?

4. Gebouwd in 1858 heeft de oude openbare school op het dorp in 1961 plaats moeten maken voor de afrit van de Schoonenburglaan. Voor de school staan meester Bakker met zijn vrouwen dochter met fiets. Daarnaast, met kind op de arm, staat mevrouw Brouwer en met bolhoed meester Brouwer, die later overgeplaatst is naar de openbare school in Kinderdijk. Op het schooldak een ooievaarsnest dat, behalve in de laatste jaren regelmatig door ooievaars werd bewoond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek