Nieuw-Namen in oude ansichten

Nieuw-Namen in oude ansichten

Auteur
:   A. Wauters
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3249-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Namen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Hier zien we de kinderen van de bewaarschool, in de volksmond "de kleine kakkefuut" genoemd. Deze foto is genomen rond 1925. De kleuterleidster "Stifke" stond voor de ongelooflijke taak aIle dagen zo'n bende kinderen te "bewaren". We tellen er hier achtenzeventig. Op de foto staan, onderaan van links naar rechts: Loos, twee onbekenden, Rene van Roeyen, A. Boogmans, L Kegels, S. Weemaes, B. van Ecken, Marie en Nicola v.d. Heyden, onbekend en Gerarda met broertje Pieters. Op de tweede tussenrij: G. de Weyn, onbekend, A. en J. Coenen en J. en I. de Wilde. Op de derde rij: twee zusjes Kindt, drie onbekenden, P. en G. Somers, E. en J. van Roeyen, Edgar v.d. Heyden, twee onbekenden, M. Pieters en twee kinderen Goossens. Op de vierde rij: M. en F. Leenknecht, onbekend, A. de Koning, E. de Wilde, onbekend, Blommaert, Iv. v.d. Heyden, twee onbekenden, L. van Vlierberghe, J. v.d. Heyden en El. Verplanken. Op de vijfde rij: twee onbekenden, P. van Roeyen, twee v.d. Heydens, Jo de Loos, onbekend, E. van Broeck, C. Praet, onbekend, F. Martens en Iv. Kuykens. Achter leidster Stefanie Herreweg staan: vier onbekenden, Pros. Pieters, J. van Ombergen, A. van Kershaver, R. van Ombergen, J. van Walle, Fl. Blommaert en Buysrogge. De twee middelsten op de laatste rij zijn Os. en Georges Lippens.

16. In september 1923 trok de boerenstand in een optocht door het dorp. Hier komt de stoet in de Dorpsstraat. Achter de marechaussees met hun witte koorden komen de ruiters met hun witte brocken, Ze zijn gezeten op hun zorgvuldig geroskamde paarden. De jeugd loopt uit en met de stoet mee. Opzij een groepje meisjes, onder wie in het wit Elvira van Roeyen. In het dcurgat van haar huisjc, het eerste rechts, staat Mic-Ka-Bosman. Heel die huizenrij is nu van gedaante veranderd. In het huis met de witte luiken (buitenblaren) woonde meester Foeljaeger. Daarnaast de bekende bakker, Janneke Rottier. Het laatste huis, een cafe, was van touwslager Sjef Moorthamer.

Inzet: in de Dorpsstraat staan de huizen al netjes naast elkaar, maar in de achterstraatjes stonden nog veel huisjes ordeloos hier en daar verspreid. Zo'n huisje was dat van de familie Zagers, Het stond op een stukje rost zand bij het kerkhof. Voor ons poseren, van links naar rechts: vader Willem Zagers, Fieleke, moeder Zagers (de alombekende Mie Baa van Belleke Baa) en hun zonen Gust en Mandus.

17. Een alornbekende figuur op Nieuw-Namen was Mie van Ka Bosman. Ze woonde, en is gestorven, in haar kleine huisje (zie voorgaande foto). Geen bejaardenhuis kwam er aan te pas. Ze bereikte de leeftijd van honderd twee jaar. Mic-Ka-Bosman trouwde met Jan de J ong, die dertig jaar jonger was dan zij. Jan ging zelfs van zijn geloof af en werd katholiek om met Mie te kunnen trouwen. Ret was een gelukkig huwelijk en ze overleefde hare Jan nog vele jaren. Mie-Ka-Bosman wou in haar huisje geen "electriek", ook geen waterleiding. Van die nieuwerwetse dingen moest Mie-Ka niets hebben. Haar licht liet ze schijnen met een kaars of petroleumlamp en het water leverde de vertrouwde pomp en regenbak.

18. Na de indijking van de Emmapolder verrezen er in het polderland grote boerderijen, waarop veel landarbeiders uit Nieuw-Namen werk vonden. Zo'n grote boerderij was de bekende "Koningin Emmahoeve", hier afgebeeld in de tijd van Gijsbertus Kegelaer. Links staat het woonhuis. Verderop de schuren en stallen. In de zomer Iiep het vee in de wei, Rechts, achter de dijk, is de Schelde.

19. Hier zien we de boerderij van burgemeester Constantinus de Deckere aan de Statenboom, gefotografeerd rond 1910. Nu wordt het pand bewoond door zijn kleinzoon Jo de Deckere. De personen aan de straatkant zijn Louis Michielsen, het jongetje Aloys Staal en het meisje Henriette Michielsen. Binnen de omheining herkennen we, bij de drie paarden, burgemeester Constantinus de Deckere. Hij houdt in zijn hand een Gentse roe, die werd gebruikt om het land te meten. Naast hem mevrouw De Deckere-Vercauteren, tussenin hun zoon Aloys de Deckere, die later zijn vader opvolgde op de boerderij. Reehts bij het paard een knecht, Fiel van Leuven. Burgemeester De Deckere had vijftien kinderen. De meesten staan op de foto. Vanaf mevrouw De Deckere staan de dochters: Valerie, Eugenie, Madeleine, Emelie, Marie, Anna en Angeline. Bij de paarden de zonen: Jozef, Rudolf en Gabrielle. Links staat Ivonne. Let op de gekalkte boomstammen. Het kalken gebeurde na de schoonmaak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek