Nieuw-Namen in oude ansichten

Nieuw-Namen in oude ansichten

Auteur
:   A. Wauters
Gemeente
:   Hulst
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3249-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Namen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De foto van deze boerderij in 1908 laat de toenmalige rijkdom aan paarden zien. Hier woonde toen Jan Staal. Nadien boerde op deze hoeve Cleiren en in 1939 kwam hier Dolf de Nijs. Nu woont er zijn zoon Emile de Nijs. Zoals nu de tractoren deze hofstee verlaten om het werk te doen op het land, zo trokken toen, in de vroege ochtenduren, de koppels paarden, de trots van de boer, de polder in. Op de foto staan, aan weerskanten van de bank, een zoon van Jan Staal met een hond. Voor de bank, van links naar rechts: een dienstbode, Jan Staal en zijn vrouw met haar zuster. Opzij, rechts, buurman Louis Michielsen. Jan Staal had negen zonen. De overigen staan bij de paarden op de achtergrond.

Breigoederenfabrtek - Tapijtweverij

Tel: 4

L. J. VAN BROECK- THIELEMAN

Opgericht I 92 0 .

Nieuw-Namen, Neder land

Dames - Heren - Meisjes en Jongens gebreide bovenkleding BJouse .. Pullo~crs .. Slioccvers ' Lumberjacks .. Ve.sten .. T rulen .? Sj&aIs. enz ,

Serie - Kousen - Sponkousen, rnech. 14 en mach, ! O.

Pluche vloerkarpetten - Divan kleden - T apijtjes

T afelkleden - Schoorsteenlopers, enz.

Tapis beige - Draperiestoffen - Bedspreien

Nederlands fabricaat

21. In 1920 stichtte Louis van Broeck zijn breigoederenfabriek "De Zonsopgang". Begonnen in het klein, op de plaats waar nu slager Mangnus' diepvries staat, breidde hij algauw uit en aan de Veerstraat verrees de alombekende fabriek met riante woning. In die fabriek werkten veel meisjes van NieuwNamen en Kieldrecht. De discipline in de fabriek werd streng gehandhaafd. Er mocht niet worden gepraat. WeI was het zingen van stichtelijke liederen toegestaan. Ook werd aIle dagen, onder leiding van mevrouw Van Broeck, Amelie en haar zuster Mieke, de rozenkrans voorgebeden, waarbij de meisjes in koor antwoordden. De fabriek is opgeheven, nu staan er de landbouwwerktuigen in van Baecke.

22. In de breigoederenfabriek werd ook plechtig het H. Hart geintroduceerd. Hierbij een groep rneisjes van de jeugdbeweging gefotografeerd v66r het versierde H. Hart. We zien, van links naar rechts, zittend: Gusta van Roeyen, Emelda Rogiers, Romanie Blommaert, kapelaan Mouwen, Anna Wauters, Josephine Moortharner en Eugenie Blommaert. Op de tweede rij, staand: Elvira van Roeyen, Marie Blommaert, Lucie van Ombergen, Alice van Ruymbeke, Bertha van Roeyen, Alice Lippens, Ivonne Kindt, Marie Goedemond, Anna Everaert en Clementine de Rijck. Op de bovenste rij: Emerence de Wilde, Romanie de Rijck, Elodie Bosman, Marie Lippens, Jeanne v.d. Heyden, Emelie Blommaert, Emelie van Walle en Gerarda Moorthamer.

23. In de tijd van kapelaan Mouwen, die in de parochie was van 1928 tot 1932, werd de K.J.V. (Katholieke Vrouwelijke Jeugd) opgericht. Op deze foto staat een groep meisjes van Nieuw-Namen en Clinge, die een gezamenIijke bijeenkomst hadden. We zien vooraan, van links naar rechts: Tineke de Loos, Irma Goossens, Juliana Melsen, Alice de Kever, Irma de Koning, Ivonne Leenknecht en Irene Leenknecht. Op de tweede rij: Alida Tock, Elvira van Roeyen, Jeanne v.d. Heyden, Martha Praet, Bertha van Roeyen, Juliette v.d. Heyden, Praet, Juliette de Koning, Juliette de Wilde, onbekend en Martina Leenknecht. Op de derde rij: Maria Goedemond, Clementine de Rijck, Gusta van Roeyen, Romanie de Rijck, Emelie van WaI, Irma Heyndrikx, Alice v.d. Heyden, voor haar Marie BIommaert, Sien van Ombergen, achter haar Magdaleine BIommaert, Marieke Lippens, achter haar Lucie Cleyman, Anna Pieters, Justine BIommaert, voor haar Eugenie BIommaert, Alice van Ruymbeke, Anna Everaert, Anna Verplancken, Irma d'Hollander, Emerance de Wilde, achter haar Emelie BIommaert en Irma Coenen. De vlag voor de kerkdeur wordt vastgehouden door Mathilde Boeckeling en met de top in haar hand herkennen we Elza Rogiers. Opzij staat kapelaan Mouwen.

24. Zoals kapelaan Mouwen (1928-1932) een rneisjes K.J.V. oprichtte, zo kwam er ook een jeugdbeweging voor jongens. Hier een groep ouderen en jongeren in uniform. Van links naar rechts zien we hier, bovenaan: Bert v.d. Heyden, onbekend, T. van Kershaver, Jozef van Ecken, Herman de Rijk, Constant v.d. Heyden, Jozef van Ombergen, E. Pieters en Jozef Lampers. Op de tweede tij: B. van Roeyen, Ambrosius Bleyenberg, Rene Schuddings, De Kever, kapelaan Mouwen, Emiel van Ruymbeke, Leon Kindt, Emiel v.d. Heyden en Petrus Kuykens. Op de onderste rij: P. v.d, Heyden, J 0 Kindt, Van Vlierberghe, Bert de Rijk, P. v.d. Heyden, Gabriel de Bock, Van Vlierberghe en De Wilde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek