Nieuw-Vossemeer in oude ansichten

Nieuw-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   Heemkundige Kring 'Nieuw Vossemeer'
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4422-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Als derde uitgave onder auspicien van de heemkunde kring "Ambachtsheerlijkheid" te Nieuw-Vossemeer verschijnt thans "Nieuw-Vossemeer in oude ansichten". Dit boekje wil u een beeld geven van het dorp in "grootvaders tijd", waarmee de periode tussen 1880 en ongeveer 1930 wordt bedoeld. Nieuw-Vossemeer in oude ansichten moet zich per definitie beperken tot de geschiedenis van dit "dorpje aan de Kreek" sinds de introductie van de fotografie. De in dit boekje verzamelde ansichten en foto's geven naar ons gevoel goed de oude sfeer weer en een aardig overzicht van de recente historie van ons mooie dorp. Wat onder meer fascineert bij het bekijken van deze foto's is, dat ze geenszins "candid" waren, om een modewoord te gebruiken. De mensen waren zich in bijna aIle gevallen heel goed bewust van het feit dat ze gefotografeerd werden. En gelukkig eisten de

anonieme fotografen toen nog niet, dat de mensen moesten lachen. Bewust van hun sociale plaats, gekenmerkt vaak door hun hoofdbedekking, hoge hoed, gewone hoed of gewone pet, de vrouwelijke kroon of het werkmutsje, blikten ze waardig in de lens van de camera. In die zin is dit boekje een stukje sociale geschiedenis, dat culmineert in de foto's van de dorpsstraatjes.

Ret was geen eenvoudige opgave om het benodigde materiaal voor deze bundel bij elkaar te krijgen, omdat tijdens de watersnoodramp in 1953 vele foto's en prentbriefkaarten verloren zijn gegaan.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan allen die ons op enigerlei wijze bij de samenstelling van dit boekje behulpzaam waren door prentbriefkaarten, foto's en documentatie beschikbaar te stellen.

1. In het eerste huisje woonde, toen deze foto in 1918 werd gemaakt, M. Perdaems-Tak. Zij was winkelierster en hij biggenboer van beroep. Het tweede pand was een winkeltje "in ellengoed"; tevens diende het achter de winkel gelegen vertrek als cafe. Links staat Piet Gaarnot, een man die garnalen uitleurde voor de prijs van een "sjoe" per klein kopje en drie cent voor een volle kop. In de deuropening staat Kee Perdaems-Tak. Bij het tweede huis zien we Jo Perdaems-Hellemons.

2. Johannes Hadrianus Martelmans, beter bekend als burgemeester Martelmans. Gedurende negenentwintig jaar was hij burgemeester van Nieuw-Vossemeer. Hij is geboren op 19 november 1830 te Nieuw-Vossemeer en hier overleden op 29 december 1908. In 1904 werd op grootse wijze zijn ambtsjubileum gevierd. Burgemeester Martelmans woonde in de Achterstraat, in het huis waarin nu A. van Loenhout woont.

3. Burgemeester Martelmans vierde in 1904 zijn zilveren ambtsjubileum. Op deze foto, die speeiaal voor deze gelegenheid is genomen, staat de burgemeester tussen de wethouders in. Links staat wethouder P. Looijen, reehts wethouder P. Swagemakers. Bruidje was onder anderen Cor de Wit. Onder de andere personen herkennen we, van links naar reehts: Willem Deelen, Harry Baselier, Bern. Deelen, Bet van Meel, Door Deelen, Toon Veraart, Marie Veraart, G. Gunst, Jan Gunst, Cor Deelen, Jaan Buijzen, Dien Wijmans en Dirk Kramer.

4. Een foto bij de installatie van burgemeester B.A. van der Wielen in 1909. Voor het opgesierde gemeentehuis staat het voltallig college. Van links naar rechts: Toon de Wit, Kees Schoutens, Petrus Swagemakers, burgemeester Bernardus Antonius van der Wielen, Leen de Wit, Petrus Looijen en Kees Ooms. Swagemakers en Looijen waren de wethouders.

5. Petrus Looijen. Geboren 30 augustus 1838, overleden 11 februari 1921. Hij was twintig jaar wethouder van Nieuw-Vossemeer.

6. Op de rechter foto de gemeentesecretarie in 1915. Van links naar rechts: burgemeester B.A. van der Wie1en, de ambtenaar Martien Hellemons en Jan Raats. Jan Raats was de dorpsve1dwachter. Aan de wand hangen foto's van de in Nieuw-Vossemeer ingekwartierde soldaten. Aan de hand van deze foto's kon men de (vreemde) personen in het dorp herkennen. Op de linker foto het oude gemeentehuis, dat in 1923 is verbouwd. Op het bordes staat Piet Koolen, van beroep zeedijkwerker en putbaas. De foto is genom en in 1910.

7. Een foto van het gemeentehuis genomen in 1930. Van links naar rechts: W. van Loenhout, W. van der Male, gesneuve1d op de eerste dag van de tweede were1doorlog in Den Haag, K. Heijboer en A. Bosters.

8. De intocht van burgemeester P.J. Letschert op 9 februari 1929 te Nieuw-Vossemeer. In de auto zitten voorin: M. Roozeboom en G. Moors, achterin de nieuwe burgemeester. De veldwachter is Jan Raats, een zeer gezien man. Op het paard zit Piet van Boven, van de Hogendijk, de dame schuin achter het paard is mevrouw C. Hagen-Goderie. De foto is genomen aan het begin van de Brouwerijsweg (Molenweg), de woning van boerderij Koenraad is links te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek