Nieuw-Vossemeer in oude ansichten

Nieuw-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   Heemkundige Kring 'Nieuw Vossemeer'
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4422-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De schaapherder Jan Poot met zijn dochter en de hond, poserend op de Boeregorsedijk. Hij was een goed schaapherder en een buitengewoon liefhebber en kenner van de natuur. Bij een poging een in nood verkerend meisje uit de Eendracht te ha1en verloor hij he1aas zelf het 1even. Dat gebeurde op 14 augustus 1944.

20. Op de voorgrond staat A. Meeus, die de hoge leeftijd bereikte van ruim honderd jaar. In de deuropening staan dokter J. Vermet en mevrouw P. Vermet.

21. Toon van Dorst uit Nieuw- Vossemeer redde in 1917 in Willemstad acht soldaten uit het water, toen hun roeiboot was omgeslagen. De hierbij opgelopen longontsteking was voor Toon fataal; hij stierf in het hospitaal van Willemstad.

22. Op de Pelsendijk staat het schabberdoeske "De Congo". Op de foto, genomen in juli 1931, zien we Hendricus Hellemons en zijn vrouw Petronella Brands, die toen al een kwart eeuw het kleine bier-huiskamerbedrijfje "De Congo" dreven. Het meest opvallende in de gelagkamer, die achtentwintig vierkante meter groot is en enig in zijn soort, zijn twee zeldzame Engelse trekpompen. De tafels stammen uit 1880 en de stoelen uit 1892. Sindsdien is er aan het interieur nauwelijks iets veranderd.

23. Het verhaal "Een leven in dienst van de plaatselijke gemeenschap" van Keeke van de Congo begint in de eerste wereldoorlog, als zij, veertien jaar jong, haar vader gaat helpen in het kleine bier-huiskamerbedrijfje op Notendaal, onder de rook van Nieuw-Vossemeer. Toen mevrouw Hellemons, Kee is een afkorting van Cornelia, dertig jaar was, nam zij het cafeetje van haar vader over, die het sinds 1904 exploiteerde.

Keeke van de Congo, al meer dan een halve eeuw lang, betekent veel voor haar klanten, die vaak in haar niet zozeer de kasteleinse als wel degezellige, moederlijke figuur achter de tapkast zien, bij wie men zich - letterlijk - thuis voelt.

24. In 1861 werd het Pauselijk Zouaven Regiment officieel gevormd door Becdelievre. Dit keurkorps werd zeer beroemd door zijn dapperheid en heldendaden bij de verdediging van de Kerkelijke Staat tegen Victor Emanuel en Giuseppe Garibaldi. Het zouavenkorps bestond in 1867 uit 4.593 manschappen, van wie er 1.910 Nederlander waren. Onder hen bevonden zich twee zouaven uit Nieuw-Vossemeer. Geregistreerd staan J. Jochems en P. de Wit, geboren te Steenbergen, maar wonende in Nieuw-Vossemeer. Hij keerde op 2 mei 1870, begiftigd met de medaille "Bene Merenti", naar Nieuw-Vossemeer terug, waar hij op 25 juni 1921 overleed.

..??.... '

0.

25. Op 29 juli 1921 werd uit de toneelvereniging "Festina Lente" (haast u langzaam) een fanfare opgericht onder de naam "Semper Crescendo" (steeds hoger). Het initiatief slaagde dank zij een collecte in het dorp, waaraan de gehele gemeenschap met guIle hand gaf. Het ging inderdaad met "Semper Crescendo" steeds hoger, dank zij de grote kundigheid van kapelmeester Van Steenbergen. In 1931 werd het tienjarig bestaan van "Semper Crescendo" op grootse wijze gevierd met een Vlaamse kermis en een Tombola op de dorpsweide.

26. De handboogvereniging "Ambaehtsheerlijkheid" in 1897. De doe1en van de handboogsehutters stonden aehter cafe "Ambaehtsheerlijkheid" in de Sehoolstraat. De vereniging bestond toen al meer dan vijfenzeventig jaar. Harry Baselier (voormalige smid) was pijlenophaler. Op de foto staan onder anderen, van links naar reehts: Piet Stoffels, Jan Swagemakers, Thomas de Wit, Piet Veraart, Tinus Baselier, Thijs van Aarden en Dirk Buijzen.

27. Jachtpauze op de boerderij van Nieuwenhuyzen in 1922. De klopjacht werd gehouden op de 1anderijen van Nieuwenhuyzen. Deze zit in het midden, naast hem twee vrienden uit Den Haag. Op de achtergrond, met pet, de jachtopzieners van Nieuw-Vosserneer, Geert Slokkers en Piet Bogaard.

!

28. Een groep jagers, deels uit Belgie, die te zamen met notaris Fr. Roovers (met strooien hoed en snor) in de polders van Nieuw-Vossemeer op jacht gingen. Men ziet de jagers en hun meute v66r cafe "De Heensche Molen", met op de achtergrond molen "De Vos". De twee mannen in boerenkiel zijn Vossemeerse grensjagers,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek