Nieuw-Vossemeer in oude ansichten

Nieuw-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   Heemkundige Kring 'Nieuw Vossemeer'
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4422-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. In juli 1923 schreef een Vosmeerder over de niet goed lopende torenklok.

"Onze goede beste torenklok.

Die heeft heel raar gedaan.

Die trekt zich van de nieuwe tijd.

Geen sikkepitje aan.

Zij tikt en loopt geregeld door. Doch wijst den tijd van Braat* En nu we 't eenmaal ziin gewoon, Is het nog niet zo kwaad.

De vreemdeling die kijkt verbaasd.

Als hij de tijd hier ziet.

Daar trekt de torenklok zich niks van aan.

Veranderen doet hij niet ".

Op de foto de rooms-katholieke kerk in 1873, met het nu verdwenen "kerkpad" en het uurwerk nog onder de klokken. Na de restauratie in 1953 is het uurwerk boven in de toren geplaatst. In 1923 had een grote uitbreiding plaats, omdat in 1922 Notendaal kerkelijk van Steenbergen naar Nieuw-Vossemeer overging.

* Het kamerlid dat de zomertijd invoerde.

30. Het kerkbestuur van 1915. In het midden zit pastoor C. Mulders, over1eden 27 november 1920, reehts van hem de pastoor van De Heen, links kape1aan Oonineks en M. Swagemakers, pastoor te Koewaeht. De heren zijn, van links naar reehts: Jan Swagemakers (dijkgraaf), C. Moors, C. Ooms, burgemeester B.A. van der Wielen, L. de Wit, Th. de Wit, M. Brooymans en Petrus Swagemakers.

31. Ze1atrices van de Voortp1anting des Ge100fs en van de Heilige Kindsheid in 1922. In het midden kapelaan C. van den Brule.

32. "Photographie van 8 October 1897" staat op de achterzijde van de originele foto. Hij is genom en voor het huis waarin nu mejuffrouw A. J ongmans woont. In 1897 woonde en werkte daar wagenmaker Dirk Buijzen. Op de foto staan: (met hoed) de gemeentesecretaris Jan Buijzen, de man met pet is Dirk Buijzen, het meisje is Doortje Looijen, verder nog Door Buijzen en in de deuropening Adr. de Jong.

33. Een van de oudste foto's van de Voorstraat, namelijk van 1899, genomen vanaf het bordes van het toenmalige gemeentehuis. Ret allerlaatste huis, links op de Hoogte, is cafe "De Drie Zwanen", dat op de hoek van de Veerweg stond, naast de loods van de gemeente.

34. Op de foto poseren de bewoners van de Voorstraat, die toen versierd was met b1oemen, v1aggen en twee erepoorten bij de benoeming van burgerneester B.A. van der Wie1en in 1909. We zien onder anderen: het gezin Looijen en het gezin Buijzen, Nee1tje van Dorst (in wit jurkje), Jans Jansen, Tinus Baselier (dorpssmid), Keeke Raats (de vrouw van de ve1dwachter), Willem Bosters, Manus de Krieger, Geert de K1erk, C. Moors, Piet Elsevier (timmerman) en J ans Bastiaanse-Bogaart.

35. De Voorstraat van het dorp (bovenste foto). De gravure, door Willem Abrahams uitgegeven, in "Eenige Zeeuwsche oudheden" van J. Ermerins, dateert van 1742. Vergelijkt men de andere foto's van de Voorstraat met deze, dan ziet men nog vele overeenkomsten.

Als we de gravure van de Voorstraat uit 1742 met de onderste foto vergelijken, dan heeft er weinig of geen verandering p1aats gehad. De keien, die we op deze foto van 1905 zien, waren al een he1e verbetering.

Uitg. 'auta, VelseD. 3670.

Groet uit NIEUW-VOSMEER.

/

? .1 ?? u; )" l.n

36. De jeugd van "Vosmur" in 1909, in de Voorstraat. Op de voorgrond van links naar reehts: Piet de Klerk, Keesje de Klerk, Janus Musters en Martien Itienne, In de huizen woonden toen weduwe Leentje Sehuurwegen, Vrouwke van Oole, familie Van Gaans, Riekus de Jong, Pauw Gunst, smid Van den Wildenbergh, Kees Hagen, Kees Zwijters en in het laatste huis Dirk Buijzen.

37. De Voorstraat in 1910. De twee mannen op de voorgrond zijn A. van Loenhout en, geheel rechts, Merijn de Kruger. Merijn was postbode. Jammer dat de foto vol vlekken zit. Zij heeft echter de watersnood van 1953 meegemaakt en is daarom in feite een dubbel waardevol "document".

38. De Voorstraat in 1914. In het grote huis woonde dijkgraaf P. Swagemakers, dan de smederij van H. Baselier, daarnaast de woning van meester Van Etten. Naast het gemeentehuis met bordes staat de woning van het schoolhoofd. Vlak voor de kerk zien we de zogenaamde "koekentrommel", een draaiende aanplakzuil van de gemeente, die in die dagen een geliefd speelobject van de jeugd was. De hoefstal van de smid staat links.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek