Nieuw-Vossemeer in oude ansichten

Nieuw-Vossemeer in oude ansichten

Auteur
:   Heemkundige Kring 'Nieuw Vossemeer'
Gemeente
:   Steenbergen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4422-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw-Vossemeer in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een kijkje in de Aehterstraat in 1930 (bovenste foto).

Hier zien we reehts het huis van de poll tie. Ret stond op de hoek Aehterstraat-Schoolstraat. Eerst heeft er Jan Raats gewoond, daarna J. Hoeben, In het huisje ernaast woonde Arjaon de Wit, koster van beroep in de jaren dertig-veertig.

ACHTERSTRAAT, N1EUW-VOSMEER

60. Eeuwenlang hebben de bewoners van Nieuw-Vossemeer hun water gehaald uit de daartoe bestemde waterputten, waarvan er in totaal vijf waren. Een ervan stond in de Achterstraat. Rechts vooraan op de foto is nog het putdeksel te zien (bij de kolenschuur van P. den Wildenbergh). Ret tweede huisje was vroeger van Wouter Geers. Er was toen ook een verbindingsstraat naar de Voorstraat. Ret straatje, Driezenstraatje genaamd, was bebouwd met een vijftal kleine huisjes met schuurtjes er tegenover. Aileen het eerste huisje staat er nu nog. Geheel links, waarin nu A. van Loenhout woont, was rond de eeuwwisseling een schilderswerkplaats gevestigd. Ret tweede pand was de meisjesschool. Naderhand werd het patronaat. Nu staat er de RABO-bank.

61. De veldwachter Jan Hoeben staat rechts op de foto, die genomen is in de Achterstraat in 1935. Verder van links naar rechts: W. van der Male, A. Bosters en K. Heijboer.

62. Ret geboortehuis van de schrijver A.M. de Jong. Ret stond op de Hogendijk, naast de inrit naar de boerderij van de gebroeders Schoutens. Tijdens de watersnood van 1953 stond dit huisje in de golfs1ag, zodat het na die ramp geheel was verdwenen.

KOOGE DIJK. NIEUW-VOSMEER

63. De Hogendijk in 1919. Enke1 in het midden van de weg lag toen een klinkerpad. Rechts op de foto staat Marljn Bernaards. Hij is later naar Limburg verhuisd.

64. De eerste onderwijzeres van Nieuw-Vosserneer was mejuffrouw Cor van Gastel. Zij kwam in 1910 naar ons dorp en was in pension bij de zusters in het klooster aan de Sehoo1straat.

De eerste sehoo1foto van de meisjessehoo1 bij het klooster is genomen in 1911. Mejuffrouw Cor van Gaste1 stond toen voor de k1as. De meisjes op de foto zijn, van links naar reehts, op de bovenste rij: Dien van Leeuwen, Jaan van Loon, Jo van Wijk, Cornelia Hellemons, Jans Slokkers, Jans van der Weegen, en Jo Perdaems. Midde1ste rij: Marie en Jaan de K1erk, Jo van Loon, Marie Bosters, Anna Perdaems en Pietje Perdaems. Onderste rij: Dientje Slokkers, Cor de Jong en Kee Pijnen.

----

--

65. De eerste en tweede klas van de meisjesschool in 1925.

66. De vijfde, zesde en zevende klas van de meisjesschool in 1925. Als onderwijzeres stond zuster Clasina voor de klas; zij was lid van de "Franciscanessen van Oirschot". Door een bepaling in het reglement van haar congregatie, mocht zij zich niet laten fotograferen.

Nieuw Vosmeer

Eerw: Zusters Franciscanissen

67. Het klooster "Huize Nazareth" werd in 1911 gebouwd voor de zusters "Franciscanessen van Oirschot". Deze zusters keerden na de watersnoodramp van 1953 niet meer terug. Zij werden vervangen door de zusters van "Barmhartigheid", ook bekend als de "zusters van Ronse". Sinds 1970 staat het klooster leeg, Het is bestemd tot gemeentehuis. Met de verbouwing tot gemeentehuis wordt dit jaar - 1975 - begonnen. Vanaf het zusterklooster "Huize Nazareth" was in 1918 de weg tot aan de Hogendijk onbebouwd. De Hogendijk was eigenlijk een gehuchtje bij Nieuw-Vossemeer. Op de oude kaarten staat de Hogendijk dan ook apart vermeld.

68. De oliemo1en "Het Huis Assumburg" is in 1778 gebouwd aan de Nauwernaschen Vaartdijk (Zaanstreek) door mr. A. Deutz van Assende1ft en R. Tip uit Westzaan. Het was een oliemolen met dubbel maalwerk en zwaar gebouwd. In 1897 is hij gesloopt, in onderdelen naar Nieuw-Vossemeer gebracht en bij de Eendrachtsdijk als korenmolen herbouwd. Tot 1953 is de molen als korenmolen in werking geweest. In 1962 werd hij door de gemeente overgenomen en in 1967 kwam de restauratie gereed. Nu is er het molenmuseum "Nederland" in gevestigd. De molen "Assumburg" en zijn omgeving in 1935. De foto is genomen vanaf de dijk van de Beciuspo1der. Bij de molen stonden enige huizen, aan de Veerweg en op de Zeedijk. De dijkdoorbraak ter plaatse in 1953 eiste vee1 mensen1evens en verwoestte al deze huisjes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek