Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3405-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. We gaan nog maar eens een kijkje nemen op de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland. Links zien we de ijzeren en houten heiningen ter afscheiding van de voortuintjes met de rijweg. Op de dijk staat het restant van een oude gaslantaarn, die inmiddels uit het straatbeeld is verdwenen. Hiervoor in de plaats is de moderne elektrische straatverlichting gekomen. Op de dijk kijkt mejuffrouw Maria Bliek in haar Nieuwlandse klederdracht ons aan.

Groe~~ u·it Ni<:uvv en St Joo$land ..

10. Een wat latere opname van de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland met de twee oude gaslantaarns, die in de avonduren voor de verlichting moesten zorgen. Deze zijn inmiddels vervangen door de elektrische straatverlichting. De namen van de op deze foto staande personen kon men ons helaas niet allemaal meedelen. Het zijn vooral schoolkinderen en enkele in de Nieuwlandse klederdracht geklede vrouwen. Op de achtergrond staat een voer hooi. Ook dit zien we niet meer in het huidige straatbeeld. Bovenop de stenen paal staat Christiaan Brakman.

Oroete uit Nieawland

11. Hier kijken we onder de Molendijk in Nieuw- en Sint Joosland. Het groepje schoolkinderen poseert hier nog voor het grootste gedeelte in de Nieuwlandse klederdracht. De voortuintjes waren allemaal van elkaar en van het wegdek door een houten heining gescheiden. De namen van de op de foto staande kinderen kon men ons niet allemaal meedelen, maar desondanks is het toch een leuk plaatje! Links staat de weduwe Molenbroek. De twee jongens met de linker- en rechterhand schuin omhoog samengevat zijn respectievelijk Jan Baurdoux en Gillis de Hamer.

12. Zoals op vele dorpen het geval was, heeft Nieuw- en Sint Joosland in de loop der jaren een bloeiende zangvereniging gehad, die de naam droeg: "Tot Nut en Uitspanning". De meeste leden zijn nog gekleed in de Nieuwlandse klederdracht. Deze foto werd tijdens een zangconcours gemaakt door de bekende Middelburgse fotograaf Cornelis Henning, op 18 juli 1899 op het weiland van Toon Bliek, die op de boerderij "Achter de Kerk" woonde. We konden slechts enkele namen te weten komen, namelijk die van meester Joos Mesu en Adriaan de Smit. In het midden kijken ons aan: David de Vos, Frans de Vos en Willem Wisp. Verder poseren: Ferdinand Polderdijk (die later wethouder van de gemeente Nieuw- en Sint Joosland werd), Christiaan Reinoudt (het latere raadslid), Piet Baurdoux (met puntboord), Toon Bliek en Jan Verschiere (later raadslid). Helaas is deze zangvereniging door gebrek aan belangstelling ontbonden!

13. We kijken hier in de Postweg van Nieuw- en Sint Joosland in 1887. Dit is zeer zeker een van de oudste fete's van deze wijk uit het dorp. Let op de schrijfwijze van de naarn, waar een t in Joostland voorkomt. Het hoge huis links is (het dak van) de oude hervormde pastorie. Het gebouw rechts in het midden is de oude openbare lagere school. De houten hekjes en de haag, die dienst deden als afscheiding tussen de voortuintjes en de rijweg, komen in het huidige straatbeeld niet meer VOOL Ook de sloot aan de rechterzijde is in de loop der jaren gedempt. Thans heet deze weg de Korteweg.

14. Hier zien we een totaal verouderd straatbeeld uit Nieuw- en Sint Joosland. Het is de Postweg, die thans de Korteweg heet, met op de achtergrond de muziektent, waarop het muziekgezelschap "Onda" (Oefening na de Arbeid) menig muzieknummertje he eft geblazen. Deze muziektent werd in 1940 ten gevolge van de oorlogshandelingen totaal verwoest. In het hoge hoekhuis rechts woonde de weduwe Katsrnan-Westerweel, die daar een kruidenierswinkel dreef. Op de muur zien we een reclamebord voor de bekende Niemeijer "Rode Stertabak". De bovenste verdieping verhuurde ze als kosthuis voor het onderwijzend personeel van de open bare lagere school. De voortuintjes, links, met de haag en de houten heiningen, alsmede de telefoonpalen komen niet meer in het huidige straatbeeld voor. Op de hoek van de Korteweg en de Veerstraat staat bij het kruidenierswinkeltje een groepje Nieuwlanders een praatje te maken. Bij de achterste telefoonpaal staat wellicht een kruidenier uit Middelburg, die nog met een mand op zijn fiets zijn waren bij de klan ten thuis bezorgde. Rechts van de voorste fiets zien we het richtingbord naar Middelburg. Aile namen zijn ons niet bekend! De middelste man, die nog in de Nieuwlandse klederdracht poseert, is gemeentewerkman Jan de Kuiper.

15. Evenals dat op vele andere dorpen het geval was, bestond er ook in Nieuw- en Sint Joosland een naai- of breischool, waarvan we hier een opname zien uit 1906. Op de helaas wat wazige foto herkennen we: Sentina de Vogel, Centina Rynoudt, Lia de Visser, Janna Schelle, Elisabeth Baurdoux, Marie Goverse en mevrouw Janna Reijnhoudt-de Kraker. Thans komen deze naai- en breischooltjes niet meer voor, daar de meisjes op de basisscholen bij het yak "Nuttige Handwerken" naaien en breien !eren.

Nieuw- en 8t Joosland

16. Een oude opname van de Korteweg uit Nieuw- en Sint Joosland. Bij de weduwe A. van Zweden werd destijds een kaart uitgegeven van dezelfde straat met het opschrift "Dorpzicht". Deze opname werd gemaakt tijdens de mobilisatie van 1914-1918. Op de voorgrond poseert een aantal vrouwen in hun Nieuwlandse klederdracht en een aantal militairen. In de grote dubbele woning rechts woonde de familie Dingemanse. Op de achtergrond zien we bij de gaslantaarn nog een oude boerenwagen. Het ijzeren hek en de telefoonpaal, alsmede de genoemde gaslantaarn komen in het huidige straatbeeld niet meer voor. Het hoge huis links op de achtergrond was de oude hervormde pastorie, die in de loop der jaren is afgebroken. Men had in die tijd nog geen centrifuge, want de was hangt aan zogenaamde "droogrekken" in de zan te drogen. Ook dit zien we niet meer!

17. Een opname van de oude hervormde pastorie van Nieuw- en Sint Joosland, die op de hoek van de Veerstraat en de Postweg stond. In dit grote huis hebben vele hervormde predikanten gewoond. Het laatst werd deze pastorie bewoond door dr. A. van Haarlem, die van 18 december 1955 tot 1965 de Hervormde Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland heeft gediend. In 1965 vertrok hij naar Waddinxveen, waar hij predikant was van de zogenaamde "B.W.LW." (Buitengewone Wijkgemeente in Wording). (Immanuelkerk.) Sinds 26 oktober 1969 is dr. A. van Haarlem een van de hervormde predikanten van de stad Groningen. Links van de pastorie was het oude catechisatielokaal. Thans staat op deze plaats een modern dorpshuis, dat de plaats he eft ingenomen van de afgebroken oude pastorie. De nieuwe hervormde pastorie staat momenteel aan de Oude Rijksweg 47. De huidige predikant is dominee C.J. Kraai.

18. Vooral de ouderen uit Nieuw- en Sint Joosland zullen zich de bekende dominee G.H. (Gerrit Hendrik) Locher nog weI kunnen herinneren. Hij was van oktober 1901 tot 28 december 1913 predikant van de Hervormde Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland. Na op zondag 28 december 1913 afscheid te hebben genomen, vertrok hij naar Duisburg-Meiderich in Duitsland. Deze predikant heeft niet minder dan twee wereldoorlogen meegemaakt. Verdere gegevens van deze predikant konden we helaas niet te weten komen. Dit is een opname uit het "Atelier fiir moderne Fotografie und Malerei", gemaakt door Theodor Muller, Duisburg-Meiderich, auf dem Damm 79.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek