Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3405-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9oslweg-

29. Hier kijken we de Postweg van Nieuw- en Sint Joosland in. Het is een oude opname van deze straat, genomen omstreeks de eeuwwisseling. Links zien we het ijzeren toegangshek van de oude begraafplaats. In het hoge huis aan de linkerzijde woonde destijds de arts A. Walraven, die dokter was in Nieuwland. Het hoge huis reehts op de aehtergrond was de oude hervormde pastorie, die in de loop der jaren is afgebroken. De oude gaslantaarn, het stenen paaltje en het ijzeren hek aan de reehterzijde komen in het huidige straatbeeld niet meer voor. Thans is daar een trottoir. Helemaal op de achtergrond zien we nog enkele huizen van de Molendijk.

ftieuwland

2330

30. Van de leerlingen van de openbare lagere school in Nieuw- en Sint Joosland werd omstreeks 1915/16 deze opname gemaakt door de fotograaf H. van der Pluyrn uit Middelburg. Op de bovenste rij kijken ons van links naar rechts aan: Krijn van Waarde (kleinzoon van burgemeester A. van Waarde), Chris Brakman, Lein Klap, Kees Baas Czn., Kasper Baas Czn., Hendrik Baas Izn., Gillis Baas Izn., Piet Pleijte, Markus Pleijte, Marien de Kuiper, Aarnoud Adriaanse en Cor van Waarde. Op de tweede rij poseren: Cor Brakman, Cornelia de Klerk Jdr., Jozina de Klerk, Elizabeth de Kraker, Marie Duine, Maatje Klap, Jacoba Baas, Johanna Klaassen, Cornelis Goverse en Adriaan Kodde. Op de voorste rij zitten: Marietje de Klerk Jdr., Pieternella Klap, meisje Duine (voornaam onbekend), Mina Jobse, Maria Baas, Maatje Baas Idr., Jannetje Baas Idr., Dina Baas Idr., Piet Baas en Marinus van Waarde Hzn.

_ -le.W I'n St. JoosrJand bij :Ji lde.burg

td/L-vU- ~~

31. Omstreeks de eeuwwisseling werd van de Postweg in Nieuw- en Sint Joosland deze opname gemaakt. Rechts zien we de vroegere dokterswoning, die nog bewoond is geweest door dokter B.F. Catz, die arts in Nieuw- en Sint Joosland was en die voor zijn patienten een zeer goede dokter was, die altijd klaar stond als men hem no dig had. De met twee paarden, Pollie en Zus geheten, bespannen koets (men noemde dat toen een "gerij") staat hier op de komst van de dokter te wachten. In 1940 werd het grote doktershuis, ten gevolge van de oorlogshandelingen, grotendeels verwoest. Dit plaatje houdt de herinnering aan de vroegere dokterswoning levend. Nadat dokter De Weerd nog in het provisorisch herstelde huis had gewoond, werd het later helemaal afgebroken en werd daar het huidige huis gebouwd, waarin de laatste burgemeester, mr. F.S.K.J. graaf van Randwijck, nog heeft gewoond.

32. Links: Een opname van de oude dokterswoning aan de Postweg in Nieuw- en Sint Joosland. Hier woonde omstreeks de eeuwwisseling dokter B.F. Catz.

Midden en rechts: Naast dit grate doktershuis zien we dan de voormalige bewoners, de arts B.F. Catz met zijn vijftien maanden oude dochtertje Helma en zijn vrouw, die apothekersassistente was, met Helma, toen een half jaar oud. B.F. Catz was van 1895 tot 1910 huis- en gemeentearts te Nieuw- en Sint Joosland, terwijl zijn echtgenote diens apotheek beheerde. Zijn praktijk strekte zich destijds uit tot over de Sloedam. Beiden zijn ze hier gefotografeerd met Helma, de oudste van hun twee dochters, Helma is de latere ramanschrijfster Helma Wolf-Catz, die haar "Zeeuwse herinneringen, het doktershuis aan de Postweg" te boek stelde. Hierin geeft zij ook de dagelijkse dorpsgebeurtenissen uit die tijd weer.

33. Voor het raadhuis in Nieuw- en Sint Joosland werd destijds een opname gemaakt van de Vrijwillige Landstorm, afdeling Nieuwland. Op de foto poseren van links naar rechts: Drie Middelburgers uit het hoofdbestuur, P. (Piet) Baurdoux, gemeentesecretaris; 1. Wattel, Engel Verlare (wethouder), Piet van Leerdam, Hendrik Luitwieler, Sjaak Quist, Leendert Sluimers (hoofd van de christelijke school), Hendrik van Zweden, Sam van Zweden, Jacobus de Visser, Gillis de Visser, Izak Koopman, Janus Joosse, Samuel Janse, Leendert van Eenennaam, Jacobus Fritz, Jan de Vries, Pieter Pleijte, Adriaan Polderdijk, Izak Joosse en Paulus Dellebeeke.

34. Ter gelegenheid van de eerstesteenlegging voor de nieuwe open bare lagere school in Nieuw- en Sint Joosland, op 24 maart 1915, werd deze foto gemaakt. Van links naar rechts kijken ons aan: burgemeester A. van Waarde (met troffel), P. Kodde, C.H. Rynoudt, gemeentesecretaris P. Baurdoux, onderwijzer C. Brakman, 1. (Jan) Polderdijk (deze werd later - in 1917 - burgemeester van Nieuw- en Sint Joosland), A. van Waarde jr., W. (Willem) Wisse, volontair ter gemeentesecretarie, C. Dockheer (in 1975 te Middelburg overleden), C. Rooze, de bouwkundig opzichter van wie we de naam helaas niet te weten konden komen en aannemer Engelvaart.

Nieuw- en St .Joosland

35. In de mobilisatie van 1914-1918 werd van de Langeweg in Nieuw- en Sint Joosland deze opname gemaakt. Een aantal inwoners was ook van de partij om zich te laten fotograferen. Op de achtergrond staan enkele militairen, die in Nieuw- en Sint Joosland waren ingekwartierd. In het eerste huis links woonde barbier Marien de Vos. Rechts zien we het grote huis van dokter A. Walraven, die arts was in Nieuw- en Sint Joosland. Het ijzeren hek, de oude gaslantaarn en het struikgewas komen in het huidige straatbeeld niet meer VOOL

Achter de kerk

36. Een oud leuk plaatje van de wijk "Achter de Kerk" in Nieuw- en Sint Joosland. Het brikje op de achtergrond en de ouderwetse kinderwagen zijn de bewijzen dat de opname is gemaakt in het begin van deze eeuw. Rechts zien we nog een gedeelte van het bekende cafe, waarin achtereenvolgens de cafehouders H. Baurdoux en J.W. Fritz hebben gewoond. De op de foto staande lindebomen, de nog juist gedeeltelijk zichtbare gaslantaarn en het stenen paaltje komen in het huidige straatbeeld niet meer voor. Voor de rechter deur zien we een paar klompen, toen nog door de meeste inwoners van Nieuwland gedragen. Ook dit zien we niet meer! Het meisje in de Nieuwlandse klederdracht is Maatje van Belzen, die hier met de kinderwagen van de familie De Goffau poseert. Het meisje naast de kinderwagen is het oudste dochtertje van J. de Goffau, Catrientje.

37. Boven: Het dorp Nieuw- en Sint Joosland heeft vroeger een woningbouwvereniging gehad, die de naam "Eendracht Maakt Macht" droeg. Van links naar rechts kijken ons aan: C. (Cornelis) Rooze, C. (Casper) van Leerdam, P. (Pieter) Baurdoux (die gemeentesecretaris in Nieuwland was), P. (Pieter) de Visser, bouwkundig opzichter C. (Come lis) Barendsen uit Middelburg, L. (Lauwrens) Wattel, J. (Jan) Polderdijk (die in 1917 burgemeester van Nieuw- en Sint Joosland werd), C. (Cornelis) van Leerdam, F. (Ferdinand) Polderdijk, E. (Engel) Verlare en L. (Leendert) Vogelaar. Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van de eerstesteenlegging door deze woningbouwvereniging. Onder: Hier zien we dezetfde personen bij de eerstesteenlegging van deze woningbouwvereniging op 3 november 1920. Hier staan nog enkele person en meer op de foto, van wie we de namen helaas niet hebben kunnen achterhalen. De hond was ook van de partij!

38. Hier zien we het gezin van de hervormde predikant van Nieuw- en Sint Joosland, dominee B.J. van Garderen, die de Hervormde Gemeente van Nieuwland heeft gediend van 11 december 1921 tot 8 september 1929. Van links naar rechts kijken ons aan: Charlotte (die later naar Groningen is vertrokken en met een leraar is getrouwd), dominee Bruinis Johan van Garderen, Marie (naar Engeland vertrokken), Ernrny (overleden), Jan (werd arts in Nijmegen), mevrouw A. (Anna) van GarderenIJsserinkhuijsen (haar vader was de dichter van het bekende kerstlied "Stille Nacht, Heilige Nacht"), Piet (hij was tot 1974 arts in Voorthuizen) en de oudste dochter Anna (later met een arts in Buren getrouwd). Nadat haar man was overleden ging Anna in Bilthoven wonen. Op zondag 8 september 1929 nam dominee Van Garderen in de middagdienst afscheid van de Hervormde Gemeente van Nieuw- en Sint Joosland wegens zijn vertrek naar Maassluis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek