Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3405-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuw- en St. Joosland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Achter de kerk in Nieuw- en Sint Joosland stond vroeger het cafe van H. Baurdoux, hetgeen we op het uithangbord duidelijk kunnen lezen. We zien hier het echtpaar H. Baurdoux-J. (Jozina) BaurdouxJaspers met hun kinderen en het vriendje Marien de Kuiper. De fiets had inmiddels zijn intrede gedaan. Het ijzeren hek is uit het straatbeeld verdwenen. Mevrouw Baurdoux en nog twee op de foto staande meisjes dragen nog de Nieuwlandse klederdracht. Vooral op de derde Pinksterdag was het in dit cafe een gezellige drukte, want toen deed men het zogenaamde ringrijden te paard en kwam menig ringrijder in dit cafe "een vlekje wegwerken",

Nleuw en 51. Joosland

AchIer de Kerk.

40. Nog een oude opname van Achter de Kerk in Nieuw- en Sint Joosland met het bekende cafe van J.W. Fritz, die een aantal jaren hier cafehouder was. Op deze foto poseren enkele inwoners uit Nieuw- en Sint Joosland van wie we helaas de namen niet hebben kunnen achterhalen. De prachtige lindebomen zijn in de loop der jaren gerooid en ze komen in het huidige straatbeeld niet meer VOOL Ook het ijzeren hek, dat dienst deed als afscheiding tussen de woningen en het wegdek, is inmiddels verdwenen. Tijdens de ringrijderij te paard op Pinkster Drie was het er een gezellige drukte.

41. In Nieuw- en Sint Joosland is indertijd een hervormde meisjesvereniging geweest, die in 1922 tijdens de ambtsperiode van dominee B.J. van Garderen - werd opgerieht. Van links naar reehts poseren staande: Neeltje de Visser, Mina van Leerdam, Adriana de Visser, Elisabeth Baurdoux, Elisabeth Baas, Hendrika Joosse en Cornelia de Visser. Zittend kijken ons aan: Maatje Rage, mevrouw A. van Garderen-Llsserinkhuijsen (de eehtgenote van de hervormde predikant), Neeltje Rynoudt en Martha Kroon. Ook deze vereniging bestaat helaas niet meer, want zij moest wegens gebrek aan belangstelling worden opgeheven.

42. Boven: Van de vroegere ridderspelen is het ringrijden te paard of ook wel het boerensteekspel genoemd nog een overblijfsel. De boeren, op hun paard gezeten, moesten met een driekleurige lans galopperend proberen de ring, die tussen twee schuine palen was opgehangen, aan hun lans tc rijgen. Had de ringrijder de ring gestoken dan zong hij:

.Je [hij} is in, ie is in, 20 gaat ie naar mijn zin."

Miste hij de ring, dan zong de ringrijder: " 't Is mis, 't is mis,

Also! er geen gat in is".

Ook in Nieuw- en Sint Joosland wordt nog steeds op Pinkster Drie deze ringrijderij Achter de Kerk gehouden, waarvoor van de zijde van de bevolking grate belangstelling bestond. Folklore wordt nog steeds door velen, speciaal door de ouderen, gewaardeerd. Hier zien we een aantal ringrijders op hun paarden, gekleed in de Nieuwlandse klederdracht. Op de voorgrond staat een aantal inwoners uit Nieuwland, van wie we de namen niet te weten konden komen!

Onder: Indertijd is de kapitale boerenschuur van landbouwer Simon Janse in de wijk "Achter de Kerk" in Nieuw- en Sint Joosland door brand verwoest. Hier zien we de scharnele resten van wat eens de schuur was. Gelukkig werd het woonhuis gespaard. Rechts zien we nog juist de hervormde kerk. De op deze foto staande lindebomen komen in het huidige straatbeeld niet meer voor.

Ringrijden (lslalcheren)

43. We zien op deze foto een aantal ringrijders te paard, dat voor de fotograaf poseert. Links staan enkele in hun Nieuwlandse klederdracht gestoken vrouwen met kinderen die al burgerkleding dragen. Rechts zien we enkele mannen, van wie een met een fiets, die inmiddels zijn intrede had gedaan. De schuur aan de linkerzijde, waarvan de zogenaamde "mendeuren" open staan, was van Simon Janse, die landbouwer in Nieuw- en Sint Joosland was. Tijdens de ambtsperiode van dominee H. (Hendrik) Kwint, die de Hervormde Gemeente diende van 1897 tot 3 maart 1901 (toen hij naar Gorinchem vertrok), was er in de plaatselijke Hervormde Kerk nog strenge tucht. Het was namelijk verboden om op de derde Pinksterdag de ring te rijden, als men omstreeks Pasen openbare belijdenis des geloofs had afgelegd. Toen een van de ringrijders zich hieraan echter niet stoorde, werd hij door dominee Kwint van het ringrijdersfestijn verwijderd! De tijden zijn inmiddels weI veranderd!

44. Evenals in vele dorpen op Walcheren bestond er ook in Nieuw- en Sint Joosland een afdeling van het Nederlands Jongeren Verbond, de Christelijke Jongemannenvereniging (afgekort de C.J.M.V.). Staande kijken ons aan: Marinus Bliek, Izak Joosse en Jan de Visser. Vooraan zitten: Marinus van Waarde (een kleinzoon van burgemeester A. van Waarde), Marinus Kakebeeke, dominee B.J. van Garderen (voorzitter en predikant van de Hervormde Gemeente van Nieuwland) en Jan Baurdoux (zoon van de gemeentesecretaris P. Baurdoux, die na het vertrek van dominee Van Garderen in 1929 de voorzittershamer hanteerde). Door gebrek aan belangstelling is deze jongelingsvereniging in de loop der jaren helaas opgeheven!

45. Boven: Hier kijken we op het Kerkplein in Nieuwen Sint Joosland, aan de kant waar Louw Joosse woonde. Op de achtergrond ontwaren we al een fiets, die inmiddels zijn intrede had gedaan. Twee meisjes zijn ijverig bezig met het breien van kousen. Wie er op deze foto staan, kon men ons niet meedelen. De lindebomen zijn in de loop der jaren helaas gerooid.

Onder: Voor de pui van het stadhuis in Middelburg zien we de uit Nieuw- en Sint Joosland afkomstige A. (Andries) Dingemanse. Men noemde hem meestal "Riesje". Hij was een bekende figuur, speciaal bij de ringrijderij, waar hij steeds van de partij was. Vroeger droeg hij nog een zogenaamde "tun'oed" (een soort hoge zijden hoed). Hij heeft op een boerderij aan de Binnendijk gewoond. Zijn moeder was afkomstig uit Poortvliet op Tholen. Na het overlijden van zijn vader, D.A. Dingemanse, woonde hij met zijn moeder lange tijd in het grote herenhuis "Tida Kira" aan de Noordweg in Sint-Laurens, Later, na het overlijden van zijn rnoeder, sleet hij zijn laatste levensjaren in het zogenaamde "Godshuis" (Oudeliedentehuis) in Veere. Naast het ringrijden had hij het fokken van konijnen als hobby.

46. Toen op een zondag de hervorrnde kerk in Nieuwen Sint Joosland uitkwam, heeft men vanuit het huis van C. Brakman, dat in de Veerstraat is gelegen, deze foto gemaakt. Links tussen de lindebomen, die helaas inrniddels zijn gerooid, ontwaren we de zogenaamde "brik" (koetsje) van de landbouwer Marien Verhulst, waarmee hij des zondags naar de kerk reed. De eerste vrouw in rouwkleren, vooraan links op de foto, is Machelien de Klerk. Verder zien we vooraan Lientje Rynoudt, Kees Janse (met hoed), Laurens Wattel en het zoontje van Kees Janse, dat dezelfde naam draagt als zijn vader. Van de andere kerkgangers was het niet mogelijk de namen te achterhalen.

47. Kort na zijn vertrek naar Maassluis kwam dominee B.J. van Garderen nog een dag terug om de bazar te openen, die werd gehouden om bij te dragen in de onkosten voor een nieuw kerkorgel (1930), waartoe destijds een orgelfonds werd opgerieht. Van links naar reehts poseren: mevrouw Cornelisse uit Middelburg, K. de Visser, mevrouw Tjarda, S. de Visser, M. van Leerdam, E. Baurdoux, C. van Waarde, mevrouw Kakebeeke-Huissoon, M. Hage, P. Baurdoux (gemeenteseeretaris), mevrouw Polderdijk, C.H. Rynoudt, mejuffrouw De Visser, mevrouw M. de Visser, mejuffrouw Hondius, P. Luteijn, J. de Visser, F.P. Polderdijk, J. Luteijn, C. van Leerdam, P. de Visser en W. Boekhout (politieagent; later naar Breskens vertrokken). Middenin zien we: dominee B.J. van Garderen, T. Jeras en mevrouw Walraven. Vooraan zitten: mejuffrouw A. de Visser, E. Verlare, M. de Klerk, J. Barendsen, M. Kroon, T. Dellebeeke, J. Keur en N. de Visser. Van dit kerkorgel, dat in het voorjaar van 1976 werd verwijderd, komt elders in dit boekje een opname voor!

Nieuw- en St Joosland

48. Hier kijken we de Kerkstraat van Nieuw- en Sint Joosland in met op de achtergrond de hervormde kerk. Deze foto werd gemaakt tijdens de mobilisatie gedurende de eerste wereldoorlog (1914-1918). De jongens en meisjes poseren hier nog in hun Nieuwlandse klederdracht, terwijl meer op de achtergrond een aantal militairen ons aankijkt. Links hangt de was te drogen. De in deze straat staande lindebomen zijn in de loop der jaren uit het straatbeeld verdwenen. Ook de oude gaslantaarn heeft plaats moeten maken voor de huidige elektrische straatvertichting. De Nieuwlandertjes droegen toen nog klornpen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek