Nieuwdorp in oude ansichten

Nieuwdorp in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0370-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwdorp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Zoals u ziet werden de petroleumlantaarns 's zomers binnengehaald. Bovendien had Cent Traas, de lantaarnopsteker, dan mooi de tijd voor het onderhoud en eventuele herstellingen. De vrouw rechts is Jo Schipper en rechts in de schaduw is nog net het gezicht vari bakker Wim Schipper zichtbaar.

50. De Dijklaan is inderdaad wel een toepasselijke naam voor deze Coudorpsedijk. We herkennen hier, van links naar rechts: Sien van den Berge met voor haar een kind, dan Jane van Hoorn, Dina Domisse en op de fiets Quinten van Weeie. In het midden Toon van de Plasse, als plaatselijk ordebewaker in gesprek met Johannes Meijaard. De boerin in het midden is Maria Maat en rechts staan Jo Welleman en Kee Poortvliet.

51. Door onder andere de bouw van de bewaarschool (zie 33) in 1907, kwam er wat meer verenigingsleven en daardoor werd ook meer en meer de behoefte gevoeld voor een eigen kerkgebouw. In eerste instantie wilde men de gereformeerde kerk op het dorp kopen, doch toen dit niet doorging, richtte men dit kerkgebouw op. De architect was H. van der Kloot Meyburg, die hiermee zijn eerste kerk bouwde. De eerste steen werd gelegd door ds. J.H. Buinink. Op deze foto staat links vooraan Quinten van Weele en het meisje naast hem is Dina Domisse.

Nieuw-Herv. Kerk - Nieuwdorp

Dijklaan

Nieuwdorp

52. Het huis rechts werd bewoond door Jan Otte, die zelf in de tuin staat, daarnaast kijken we naar het huisje van Johannes Sandee, daarnaast woonde Toon van de Plasse, de veldwachter, en in het kleine huisje daarnaast Gilles Geschiere, die met een dochter van Toon was gehuwd. Het pad rechts was de Achterweg.

53. Wellicht is het reeds opgevallen, dat er grote palen op het dorp waren gezet. Deze behoorden tot het eigen elektriciteitsnet van Nieuwdorp. Op de Achterweg stond een stroomgenerator, waarop Miehiel Steketee, Adrie de Kok en Johannes de Jager machinist waren. Tegen 10 uur 's avonds "floepte" het licht een paar keer uit en aan ten teken, dat de generator spoedig werd stopgezet en men dus met olie- of kaarslicht het bed moest opzoeken. In deze tijd werd ook een begin gemaakt met het dempen van de vate. Waarschijnlijk is Ko de Vos hier bezig met het uitladen van een karrevracht puin.

54. Dit is de nieuwe openbare lagere school, die in 1920 door aannemer Laurus Oele uit 's HeerHendrikskinderen voor f 58.000,- werd gebouwd. Met ingang van september 1921 werd hier voor het eerst les gegeven. In de Tweede Wereldoorlog (1944) werd dit gebouw ten gevolge van een ontploffing grondig vernield. Pas in 1948 is de school weer herbouwd door Willem Modderkreeke. De woning op de achtergrond werd bewoond door meester Cornelis Vos. Van de personen die zich voor de fotograaf hadden verzameld werden Lena Hoogeland, de rechter vrouw met het kind op de arm, en, geheel links, Wanne de Koeijer herkend. Naast laatstgenoemde ontwaren we Maria de Kok-Vreeke.

Dorostraat - Nieuwdoro

55. Helaas zijn de meeste personen niet herkend. Alleen het vrouwtje over de schutting zou Brechtje Murre kunnen zijn.

56. Een van de sterke verhalen die men op lange winteravonden rond het haardvuur vertelde, was de legende van de boerderij "De Drie Klauwen". Het speelde af in de tijd, waarin roversbenden het platteland nog onveilig maakten. Op een nacht bespeurde de eigenaar van de boerderij onraad en trommelde alle zonen en knechts op, die zich bewapenden met zeisen, rieken en dorsvlegels. Een van de met een zeis gewapende knechts hoorde gerucht aan het kelderraam en sloeg in donker toe met zijn zeis. Na een lange nachtwake vond men bij het eerste morgenlicht drie afgehouwen handen op de keldervloer. Later werd de boerderij genoemd naar deze drie afgehouwen "klauwen" en boven het kelderraam werden op de zwarte teer drie grote witte handen geschilderd, als gedachtenis aan dit nachtelijk gebeuren. Overigens is de boerderij als slachtoffer gevallen in de strijd tegen de oprukkende zware industrie.

Een andere boerderij die is afgebroken, was de hoeve "Westhof' in de Zuid-Kraayert, In de tijd waarin deze foto werd gemaakt, was de familie Slabbekoorn bewoonster van deze hofstee.

57. Op een mooie zomeravond in 1928 gingen de heren van de schietvereniging op de foto onder de kastanjeboom bij de gereformeerde kerk. Op hun gemak poseren voor ons, van links naar rechts, op de achterste rij: WiUem Modderkreeke, een onbekende, Huib van Antwerpen, Johannes van den Berge, Kees Murre, nog een onbekende en WiUem de Kok. Op de middelste rij: Adriaan Schoolmeester, Arjaan Wiskerke, Lein Wiskerke, Jan Baaijens. Lein Goedegebuure, een onbekende, Marien Slabbekoorn, twee onbekenden, Johannes de Kok, Jan Deurlo, Jan Minderhout en Ko de Jager. Op de voorgrond zitten: Rinus Deurlo, Maarten Pleijte, Simon Poortvliet, Adriaan van den Berge, Nicolaas Moerman, een onbekende en Cor Steketee. Als regel werden de oefeningen gehouden in de timmerwinkel van Chris Minderhout.

58. Om een foto te plaatsen van de christelijke jongelingenvereniging "Bidt en Werkt", hebben wij moeten kiezen uit een groot aantal foto's, waaruit we ten slotte deze hebben gekozen vanwege het mooie vaandel op de achtergrond. Op de foto komen we de volgende personen tegen, van links naar rechts, zittend: Lein Welleman, Lein de Koeijer, Ben Koole, Jan Luitwieier en Arie Goedegebuure. Staand: Jaap Domisse, Marien Domisse, Piet Goedegebuure, Piet Meeuwse, Piet de Boer, Lein Goedegebuure, Arie Polderdijk, Marien Koole, Bas Slabbekoorn, Marien Otte en een onbekende.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek