Nieuwe Pekela in grootmoeders tijd

Nieuwe Pekela in grootmoeders tijd

Auteur
:   G. Leffers
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5508-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwe Pekela in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met een variant op de theorie van de dichter Heriodus: "Panta Rhei" (alles verandert - alles stroomt voorbij) kan gezegd worden dat deze woorden ook op Nieuwe Pekela van toepassing zijn.

Eens was deze plek een onafzienbare vlakte hoogveen, die doorsneden werd door het riviertje de Pekel-A. Dat riviertje ontstond in het Hoetmansmeer en voerde het overtollige water af naar de Dollard. Deze aanblik veranderde volkomen toen in 1599 vanuit Winschoten begonnen werd het veen af te graven om er turf van te maken. De afvoer van deze brandstof was aanleiding tot het ontstaan van een bloeiende scheepvaart. Daardoor ontstonden scheepswerven, zeilmakerijen, touwslagerijen en dergelijke, gevolgd door een bloeiende kustvaart in de 18e en 1ge eeuw.

De afgegraven veengronden werden geschikt gemaakt voor landbouwgronden. De strokartonfabrie-

ken werden na de Tweede Wereldoorlog omgezet in kartonfabrieken, met als grondstof oud papier.

Ook op bestuurlijk gebied veranderde er vee!. De kerspelhuishouding werd in de Napoleontische tijd vervangen door gemeentebesturen. Thans vormt Nieuwe Pekela met Oude Pekela een gemeente. Gebleven is echter de lange huizenrij aan het Pekelerhoofddiep. Slechts onderbroken door enkele pleziervaartuigen, weerspiegelen de huizen zich thans in het verstilde water van het Pekelerhoofddiep en heeft het wegverkeer de drukte van het waterverkeer overgenomen.

De volgorde van de toto's loopt vanaf de grens met Oude Pekela tot de grens met Stadskanaa!.

G. Leffers

1. De grens tussen Oude Pekela en Nieuwe Pekela wordt aan de westzijde gevormd door de zogenaamde grenswijk of de lutherse wijk. Deze wijk mondt uit in het Pekelerhoofddiep. Zoals u op de foto ziet, ligt over de wijkmond een zogenaamde batting. Door de demping van de wijkmonden zijn de battingen in de haofdweg verdwenen. (Foto ornstreeks 1915.)

2. Op deze foto ziet u de evangelisch-Iutherse kerk met links de pastorie met de zogenaamde leerkamer. De bosschage links achter de kerk is het lutherse hot, waarin vroeger wei zangersdagen werden gehouden.

3. De Verlaatjeswijk, die aan de oostzijde de grens vormt tussen Oude Pekela en Nieuwe Pekela. De wijk is thans gedempt.

4. De Abraham Westersstraat nabij de grens met Oude Pekela. In het hoge huis aan de landzijde van het Pekelerhoofddiep (links) was de normaalschool, of oak wel de zogenaamde Franse school, gevestigd. Deze school werd geleid door de familie Ubels.

5. Gezicht op de A. Westersstraat nabij de grens met Oude Pekela. Van links naar rechts staan achtereenvolgens: woning met winkel van de manufakturier Tunteler, woonhuis Abraham Westers. modehuis van de familie Huizing en woonhuis van de familie Hulzebis. Rechts boven ziet u de toren van de evangelisch-lutherse kerk.

Pekela .

6. Deze kaart geeft een gezicht op een gedeelte van de Abraham Westersstraat ten oosten van het kruispunt met de Zuidwendingerweg. De panden, van links naar rechts, zijn achtereenvolgens: het voormalige tolhuis (later veldwachterswoning), de manufakturenzaak van de weduwe Simon Koster en de galanteriezaak van Reinder van der Veen (Deli). (Foto omstreeks 1925.)

7. Deze foto laat een gezicht op de hoek van de Zuidwendingerweg met de hoofdweg zien. Aan het hotel "Te Bos" is een waranda gebouwd. (Foto omstreeks 1915.)

ieuwe=Pe1i:ela

Bij de ZUidwendin¥erwe~

8. Hier ziet u nogrnaals de hoek van de hoofdweg met de Zuidwendingerweg. Links van de bomen liggen de tramrails in de weg. De stoomtram werd geexploiteerd door de stoomtramrnaatschappij "Oldambt-Pekela".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek