Nieuwe Pekela in oude ansichten deel 2

Nieuwe Pekela in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G. Leffers
Gemeente
:   Pekela
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3930-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwe Pekela in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De tijd stond even stil. Dit kan men ongetwijfeld ook van toepassing verklaren op dit boekwerkje: "Nieuwe Pekela in oude ansichten deel 2". In deze verzameling van oude toto's staat de tijd ook even stil en zien we in vogeIvIucht diverse toestanden en situaties in Nieuwe Pekeia van ongeveer vijftig jaar geleden. De ouderen zullen zich ongetwijfeid de afbeeldingen nog herinneren. Op de foto's, die in de volgorde van de grens met Oude Pekela tot Stadskanaal staan vermeId, staat vele malen het Pekelerhoofddiep. Dit kanaal heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeid in de ontwikkeling van Nieuwe PekeIa: eerst als kanaal voor de afvoer van turf, daama voor de indertijd zo bloeiende scheepvaart en voor de landbouw, de industrie en de handel.

De raad van Nieuwe Pekela heeft zich uitgesproken om dit kanaal, dat toch zo duidelijk een stempel op deze oude veenkolonie heeft gedrukt, in de toekomst open te houden.

Mage de afbeeldingen de herinnering weer oproepen aan hetgeen in de achter ons liggende jaren is verdwenen, maar oak bijdragen om de fiere geestkracht levendig te houden, die deze nijvere bevolking in het verleden heeft getoond en zal blijven tonen, hetgeen ook het Pekelder volkslied zo kemachtig in de volgende zinnen weergeeft:

Wij eren 't moedig voorgeslacht, Gehard in levensstriid,

En putten uit hun voorbeeld krach t, Aan groei en bloei gewijd.

1. Een foto van een commissie uit 1914. Keurig in de houding hebben zich voor de fotograaf opgeste1d, van links naar rechts, staand: J.B. Ruben, J. de Weerd, A. Niebuur, gemeentesecretaris H.J. Vegter, S. Sparreboom en B. Schuring. Zittend: burgemeester F.H. Boe1s, ds. C.A. Stellweg en A.W. Nanninga.

Lu'h Kerk met Pasror ie.

2. De grens tussen de gerneenten Oude Pekela en Nieuwe Pekela. Rechts ziet u de evangelisch lutherse kerk, de op een na oudste kerk van Nieuwe Pekela. De waning aan de linkerzijde is de voorrnalige, bij de kerk behorende, pastorie, die thans als vergaderruirnte dienst doet.

qroet uit jVieuwe- peke/a.

3. De voormalige draaibrug over het Pekelerhoofddiep, die tussen de grens met de gemeente Oude Pekela en de Zuidwendingerweg was gelegen.

4. Gedeeltelijk zichtbaar ziet u geheel links het voormalige tolhuis. Na de opheffing van de tol werd het gebouw gesloopt en werd op het vrijkomend terrein door de gemeente Nieuwe Pekela een nieuwe woning gebouwd, waarin nu oud-gerneenteveldwachter J. de Jonge woont.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek