Nieuwerkerk in oude ansichten

Nieuwerkerk in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1938-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwerkerk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9. Ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, in 1923, werd overal in Nederland uitbundig feestgevierd. In Nieuwerkerk bleef men echt niet achter en behalve het feit dat het dorp prachtig was versierd, werden er ook allerlei volksspelen en dergelijke gehouden. Hier een groep dorpsgenoten met prachtig versierde fietsen aangetreden voor de fotograaf. Wie er allemaal op staan? Hier volgen enkele namen: M. Padmos, Kees Radewalt, mevrouw Holm-Sies, Cor Tierie, Lena Tierie, Nel Sies Wdr., Corrie Heijboer, Dina Zeeman, Teun Smalheer, Nellie Krabbe, Catrien Heijboer Rdr., Piet de Bil, Saar Viergever, Willem Brouwer, Kaatje Born, Susan Schiettekatte, Dina de Bil, Bet Brouwer, Keetje van der Weijde (met muts) en Kees de Haan. In Nieuwerkerk is veel fotomateriaal verloren gegaan, maar het is een gelukkige omstandigheid, dat W. Born uit Zierikzee ons nog aan een aantal fraaie foto's kon helpen.

10. Een elf tal jongedames uit Nieuwerkerk aangetreden voor de muziektent aan de Ring, maar echt geen damesvoetbalteam. Voetballende dames waren er in die tijd in het rustige Nieuwerkerk echt nog niet, maar veellater zijn ze er wei gekomen! Er is natuurlijk weer wat te feesten, want aile dames staan aangetreden met keurig versierde fietsen. Veel groen en rozen! We kunnen nogjuist een stukje zien van het hek waarmee men vroeger het schoolplein afsloot en de mooie treurwilg is nog een overblijfsel van het oude kerkhof, waar er vroeger veel meer stonden. Maar we gaan nu eens kijken wie al die charm ante dames wei zijn. Hier komen hun namen, van links naar rechts: Jo Schoof, Lena Schoof, Corrie Heijboer Johdr., Hendrika Radewalt, Bet Brouwer, Nelly Krabbe, Catrien Heijboer, Johanna Stoutjesdijk Wdr., Pietje Wandel Wdr., Pie Kesteloo Wdr. en Neeltje Sies Wdr.

11. Jan Nortier uit het verre Exloo stuurde ons deze zeer oude dorpsfoto met op de achtergrond hotel "De Later". Het feestcornite had zich weer erg ingespannen om met behulp van de plaatselijke ambachtslieden het dorp prachtig te versieren en het volk liet geen verstek gaan. Iedereen nam aan de volksspelen deel en hier zien we het ringsteken per fiets in beeld. De man met het zwarte petje en het rokertje in de hand is Maarten van Dijke en de dame met de witte hoed is Pie Kesteloo Wdr. Links op de achtergrond de Weststraat en rechts van hotel "De Later" het zogenaamde Jodenslop. Het laatste werd genoemd naar de joden, van wie er vroeger een aantal in Nieuwerkerk he eft gewoond. Rechts zien we het hokje waarin de dorpspomp was ondergebracht met daarboven een kleurige lampion.

- .

.~

'.

12. Nogmaals een dorpsgezicht, want op dit punt zijn in het verleden veel plaatjes geschoten. De straat was hier breed genoeg om er allerlei feestelijkheden te organiseren. We zien hier weer het rijtje bekende huizen, reeds genoemd bij vorige kaarten, zoals dat van de gebroeders Brouwer, het huis van Adriaan de Braal enzovoort. In het huis van Adriaan de Braal nam later de kassier van de Boerenleenbank, Marinus Boogert (M.e. Boogert) zijn in trek. Boogert was ook makelaar in onroerend goed, Het meisje op de voorgrond, met de mooie hoed, lOU Jans Berman Jandr. kunnen zijn. We zouden bijna vergeten te vermelden dat men in het dorp Neeltje van Vessern, die destijds in het armenhuis woonde, in de volksmond "Nele van 't Slikoefje" noemde. Ze stond ook vaak buiten met een lange, Goudse witte pijp in haar mond!

Groet uil Nieueerkerk

13. Een Iandelijk dorpstafereeltje omstreeks 1913. De tram heeft al volop zijn intrede gedaan in het Duivelandse dorp. Links zien we de boerderij van Leen Tuinrnan, waar later het gemeentehuis werd gebouwd. We zien ook een span prachtige boerenpaarden, waarvan het linker paard Kees en het rechter Victor heette. Frans Tuinman houdt de vos bij de teugels. De man rechts achter hem, met zijn handen in zijn broekzakken, is landbouwer Leendert Tuinman, Deze man was liever geen boer geworden want hij interesseerde zich bijzonder voor wis- en natuurkunde; hij was ook gediplomeerd landmeter. De open deur van de schuur was van de paardestal en daarnaast bevinden zich de hoge mendeuren met klinket en dan volgde het gareelhok. Rechts weer de woning van Cornelis van Westen, waarin in de middeleeuwen voorname lieden schijnen te hebben gewoond.

roete ttit

ieuwerkerk.

14. Een gezicht op de Zuidring omstreeks 1914. Rechts ziet u een gedeelte van de openbare school en een stuk van de torenvoet. Het met bomen beplante gedeelte was heel lang geleden een begraafplaats en voor de tram hier in 1900 ging rijden, stonden er treurwilgen langs de Kerkgraeht. Links van de toren kunnen we nog vaag de aloude herberg "Het Wapen van Duiveland" ontdekken, waar kastelein Krijn Deurloo en zijn dochter Tho de scepter zwaaiden. Op de hoek van de Weststraat plaatste men in die tijd vaak een rode vlag als teken dat er een tram in aantocht was. Vee I reizigers uit Zierikzee nuttigden in deze herberg hun middagboterhammetje. Links van de Weststraat woonde Jan Nikerk, wiens huis een onder- en een bovendeur bevatte. De zes afgebeelde personen zijn, van links naar rechts:

Kees van den Berg, Hubrecht den Boer, Jan de Later, Lina van den Berg, Mina van den Berg en Jozias Hoogerland.

Groei ui~ Nieuwerkk

15. De Zuidring in 1918. Je raakt er gewoon niet op uitgekeken! De trambaan is er al niet meer, want die werd in 1915 verlegd, Links op de kaart hebben twee jongens een gesprek met elkaar aangeknoopt en de vrouw achter de kruiwagen is juist een rnelkbus met water bij de dorpspomp wezen halen. De vrouw met de bezem in de hand is Janna Kort-Bom en de vrouw achter de kruiwagen is vermoedelijk Jannetje Flikweert-Overbeeke. Voordat de dorpspomp hier stond was er een welput, maar die werd door de jeugd vaak zo verontreinigd dat het water eruit niet meer kon worden gebruikt. Ook beweert men wel in Nieuwerkerk dat de kinderen vaak over de welput hingen en dat, om verdrinkingsgevaar te voorkomen, deze put werd vervangen door een pomp. Het gaat natuurlijk niet meer, maar we zouden het allemaal zo nog wel eens een keer willen zien!

16. Boven: er is een tijd geweest dat veel moeders op het land of in de schuur moesten werken om in hun onderhoud te voorzien. De jeugd weet hier weinig meer van, maar de ouderen, ook in Nieuwerkerk, des te beter. De kinderen werden naar de bewaarschool gestuurd, waar ze werden toevertrouwd aan een bewaarschooljuffrouw. Meestal breiende juffrouwen en zoveel mogelijk kinderen in een bank! Hier dan de bewaarschool bij de kerk omstreeks 1928, links daarvan de openbare lagere school en rechts een overdekte speelplaats. Ook de muziektent is te bewonderen. Hier werd vroeger menig concert gegeven; niet alleen muziekverenigingen, maar ook zangkoren maakten er een dankbaar gebruik van. De straat is opgebroken want men was juist begonnen met het aanleggen van waterleiding in het dorp. Wie zouden die twee leuke meisjes, die op de trap van de muziektent zitten, zijn? Onder: een goede opname van de voorgevel van de openbare lagere school van Nieuwerkerk, heel wat jaren geleden. De vloeren waren van grote luchtroosters voorzien en de grote ramen waren van onderen geblindeerd met matglas, om het naar buiten gluren van de kinderen te voorkomen. Dit benam uiteraard ook het daglicht en dat viel in de donkere wintermaanden des te meer op. Uit afbeeldingen van oude schoollokalen in Nieuwerkerk is ons gebleken dat het vroeger met leermiddelen, zoals pIa ten, kaarten en schoolborden, zeer sober was gesteld. Aanvankelijk zaten de leerlingen van alle leeftijden gewoon bij elkaar, zonder onderscheid in de klas. In de wintermaanden waren er veel kinder en op school, maar dit liep in de zomer altijd sterk terug. Voor de ingang van de school staat Catharina Brekelmans-Kort met haar zoontje. Rechts zien we de hervormde kerk.

17. Neeltje Lemsom is jarenlang hoofdleidster geweest van de bewaarschool en zij heeft dit werk voor een karig loon - met veel plichtsbetrachting en liefde gedaan. Velen in Nieuwerkerk bewaren aan haar dan ook goede herinneringen. In de beginjaren van de school was juffrouw Johanna van Oost hoofdleidster. Op deze oude foto zien we rechts juffrouw N. Lemsom en links haar helpster, Helena de Later. De kinderen zijn, op de bovenste rij, van links naar rechts: Toon Deurloo Czn., Marien de Reus Hendrikzn., Jan Lemson Jzn., Marie den Boer, Bet Padmos Johdr., Dien Heijboer Bdr. en Marie Thierie. Op de middelste rij: een onbekend jongetje, Iman den Boer, Bet Lemson, Nicolaas Lemson, Lee Lemson Johdr., Betje Zeeman en Piet Heijboer Lzn. Op de onderste rij: Catrien Heijboer Ldr., een onbekend jongetje, Marien Padmos, onbekend, Jacob van Oost, Catrien Heijboer Bdr. en Corrie Deurloo.

18. Een heel oude groepfoto van de openbare lagere school te Nieuwerkerk, waarvan helaas niet aile namen waren op te sporen. We noemen, op de bovenste rij, van links naar rechts: Jan Kesteloo, Izak Radewalt, Cornelis Berman, onbekend, Frans Koopman en Roeland Steur. Op de tweede rij: meester M.J. Waale, Lee Thiery, Adrie Kesteloo, onbekend (vinger in de mond), Corrie Heijboer, onbekend en Neeltje Berman. Op de derde rij: Lena Schoof (?), Jo Schoof, Greta van Oost, Jo Smallegange, Hendrika Radewalt, Nelly Boogerd, Adrie Steendijk, Nelly Steur en juffrouw Dentz. Op de vierde rij: het kleintje met de muts op is onbekend, dan Bella Thiery, vervolgens Janna Brouwer, twee kinderen van bakker Marien Hage, Leentje Steendijk, Dries Steendijk en twee onbekenden. Op de onderste rij zitten: Jan de Braal, een onbekende jongen, verder Kees Radewalt, Wim Radewalt en Cor Thiery.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek