Nieuwerkerk in oude ansichten

Nieuwerkerk in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1938-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwerkerk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

19. Een heel oude sehoolfoto die omstreeks 1911 werd genom en aan de Ring. We herkennen, op de bovenste rij, van links naar rechts: Koos Dalebout, Johan Flikweert Czn., Jan Lemson Johzn., A. Slootmaker en Jan Zeeman. Op de tweede rij: Huberdien en Marie Oudesluijs, Marien Dalebout, Willem Dalebout, Toon Deurloo Czn., Iman den Boer, Johan Overbeeke en Elizabeth Zeeman. Op de derde rij: Marie Deur!oo, Marie den Boer, Jane Dalebout, Jans van der Have, Lee Lemson, Marie Overbeeke, Saar Overbeeke, Marina Kik en meester J. Smallegange. Op de vierde rij zitten: Jo Flikweert, Jans Nortier, Keetje Dalebout, Corrie Deur!oo, Koba Kik, Mina den Boer, Johan Brouwer, Piet Slootmaker, Piet van Oost, Kees van Oost en W. Remeeus.

20. We gaan een schoolklas van meester J. van Hiele bekijken. Zoals we duidelijk op de schoollei kunnen lezen werd deze groepfoto op 15 juni 1925 genomen. Op de bovenste rij, van links naar rechts, kijken ons aan: Keetje Stoutjesdijk, Adrie Steendijk, meester J. van Hiele, Bart van Strien, Jan Folmer, Adrie Gaanderse, Kees Steendijk, Frans Koopman, Andries N. Steendijk, Jan van der Weijde, Jo Smallegange en Greta van Oost. Op de volgende rij: Adrie Kesteloo (met donkere jurk), Nella Sijrier Ldr., Jannie Brouwer, Helene Ketz, Leentje Steendijk, Pie Gaanderse, Jo van der Weijde, Fien van der Weijde, Mien van der Wielen, Jo van Strien, Jans van Strien, Rachel van Strien en Toos van der Wielen. De jongens op de voorgrond zijn: Cor Sijrier, onbekend, Leen D. van Strien, onbekend, Adriaan Visser en een onbekende.

21. Bij de hervormde kerk werd in 1935 bovenstaande sehoolfoto genom en. Juffrouw J.E. Reinhoud, uit de Hoge Kerkstraat 19 te Nieuwerkerk, heeft hem al die vijftig jaar bewaard, zodat veel dorpsgenoten deze mooie plaat nog eens op hun gemak kunnen bewonderen. Keurig opgesteld, op de bovenste rij, van links naar reehts: Piet Hogerheide, Jan Smits, Willem Stoutjesdijk Czn., Cor Overbeeke, Jan den Haan, Krijn Kooman, Jaeob Smits, Job van de Zande H.Czn. en juffrouw J. van Damme. Op de tweede rij: Jannetje Soeters, Tini Poulusse, Neeltje van der Wielen, Tona Kik, Louwtje Stoutjesdijk Pdr., Jans van Zweden, Johanna Reinhoud Stdr. en Koos Dalebout. Op de onderste rij:

Sjaak Bouman, Bram Soeters, Herman Krijger, Adriaan Kooman, Adriaan Boogaart, Keetje Visser, Sien Kooman en Marie Krijger.

22. Kent u ze nog ... deze Nieuwerkerkse schoolkinderen en onderwijzers? Geheellinks staat meester M.J. Waale en rechts J. Smallegange. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Adriaan Dalebout Jzn., Adriaan Boogaard Lzn., Jan Schoenmaker Thzn., Adriaan Schoenmaker Jaczn., Marien v.d. Sande Chrzn., Cor Overbeeke Ezn. en Cor Rentier Stzn. Op de middelste rij: Toon Boogaard, Corrie Lievense, Krina van Sas, Marie Rentier Stdr., Tini Poulusse, Dingena Radewalt, Jannetje Schoenmaker, Johanna Reinhoud Stdr. en Sien Radewalt. Op de eerste rij: Kees van Sas, Jacob Nikerk Jzn., Johan Schoenmaker, Keetje van Sas, Joop Lodewijk, een meisje van Pape (? ), Koos Dalebout Cdr., Koos Dalebout Tdr., Pie de Reus Wdr., Keetje v.d, Sande Chrdr. en Renske Minkema.

23. Nog een schoolklas van meester J. van Hiele, maar nu in 1936. Het zijn dus allemaalleerlingen van de openbare lagere school. We zien, op de bovenste rij, van links naar rechts: Jannie Heijboer Wdr., Pietje Schoenmaker Jacdr., Ma Aalbrechtse, Jaantje van der Reest Jacdr., Jannie de Looze, Susan van Oeveren en meester J. van Hiele. Op de tweede rij: Mina Brekelmans, Jannie de Later Adr., Lena de Later, Annie van Dienst, Corrie Slootmaker, Corrie Sies, Anna van der Weele, Jannie v.d, Sande, Corrie Zeeman, Corrie van Klinken Hdr., Mina Sies Ddr. en Pietje Schoenmaker. Op de derde rij: Sien Visser, Tannie den Haan, Jac. Schoenmaker, Johan Aalbrechtse, onbekend, Wim van Oeveren, Wim van Zweden, Adriaan Heijboer Johzn., Toni Boogerd en Jo de Braal. Op de vierde rij: Johan Lievense Jwzn., Dingenes van Nieuwenhuijze, Jan de Rijke, Kees Slootmaker, Cor Stoutjesdijk Pzn., Dirk Padmos, Cor Stoutjesdijk Johzn. en Piet de Rijke Mzn.

24. Een uniek dorpsgezicht waarvan het jaartal niet precies bekend is, maar we houden het maar op rond 1910. Als we naar de boerenwagen van landbouwer Leen Tuinman kijken, moet de foto wel in de oogsttijd zijn genomen. De wagen is opgetuigd met korte en lange wieghouten en de voorladder ligt leeg op de "boomplanke", maar de draaiboom is eruit. Kinderen gebruikten de draaiboom vaak als wip en daar was deze niet altijd tegen bestand. De straatlantaarn, geheel rechts, deed goede diensten bij nieuwe maan, want bij volle maan werden de lantaarns niet ontstoken. Verder zien we het wachthuisje van de R.T.M. met wat bekende gezichten ervoor en ernaast. De derde vanaf links is Jan Dalebout en de vijfde Chris de Braal. Rechts van laatstgenoemde staat Izak de Braal, De vrouw met de emmer aan haar rechterhand is Cornelia Lems, de vrouw van Jan de Haas. De vrouw helemaal rechts (bij de tramrails) is Maatje van der Wekken, die was gehuwd met bakker Teeuw Slager.

25. De bovenste foto werd genomen ter gelegenheid van een of ander feest, zoals die er vroeger in Nieuwerkerk veel werden gevierd. De plaats van handeling: de Dreve; achter het huis van Jacobus Zoeter. U ziet het wagenhuis van Anthonie Dalebout met ervoor een Utrechts wagentje of, zoals men dat hier meestal noemde, een gerijtje. Achter de afgebeelde miters kunnen we de grote schuur van A. Dalebout ontdekken. De Dreve was gelegen tegenover de bewaarschool en daar werden in het najaar ook de varkens geslacht. De twee miters maken deel uit van een ruiterstoet en het zijn links Frans Tuinman en rechts Willem Slootmaker.

Op de onderste foto kunnen we het enige huisje ontdekken dat in de Dreve stond. Ouderen zullen zich herinneren dat het was gebouwd naast het hek van de begraafplaats. Het kleine meisje, Jannetje Tuinman, zit onverschrokken op het paard, maar zij wordt vermoedelijk in "evenwicht" gehouden door haar oom Frans Tuinrnan, die achter het paard nog juist zichtbaar is. Everinus Tuinman houdt het paard in bedwang. Het afgebeelde huisje werd destijds gebouwd voor Johannes Sijrier, die was gehuwd met Gieltje Kroone, die later als weduwvrouw met bakeren in haar onderhoud moest voorzien.

26. Boven: een levendig beeld van het mooie plantsoen en gemeentehuis van Nieuwerkerk in de jaren dertig. Het is een uitgave van D. van de Vaate, destijds uitgever van fotokaarten. Het dorp zat toen nog goed in het groen en het gemeentehuis domineer de sterk. Waar voorheen een bouwval stond, die de zuidzijde van de Ring ontsierde, werd in 1930 een modern gebouwencomplex gebouwd, naar ontwerp van de plaatselijke architect W. Brouwer. De buitenmuren werden opgetrokken van hardgrauwe steen met enkele "overmetselingen", hetgeen het geheel ten goede kwam. De bouw werd uitgevoerd door de aannemers C. van der Klippe uit Oosterland (fundamenten) en J.J.A. van Velthoven uit Zierikzee. Het gebouw was voor die tijd zeer modern en reeds voorzien van aile comfort, zoals waterleiding, elektrisch licht en centrale verwarming. Onder: op 10 juni 1930 - 's middags om twee uur vond de officiele opening plaats van het raadhuis door de Commissaris der Koningin in Zeeland, jonkheer mr. J.W. Quarles van Ufford en gedeputeerde A. van der Weijde uit Zierikzee. Deze gebeurtenis werd geopend met het spelen van het Zeeuwse volkslied door "Oefening en Uitspanning" en bij de opening was destijds ook aanwezig de gewezen veldwachter D. Stoutjesdijk, die in Stavenisse woonde en door burgemeester J. Bouman hartelijk werd verwelkomd. Nadat men het gebouw had bezichtigd was deze plechtigheid ten einde. De rechter vleugel van het gebouw werd bewoond door het hoofd van de open bare school en gemeenteontvanger J.L. van der Have en de linker vleugel door de inmiddels benoemde gerneentegeneesheer E.E. Vleugels Schutter uit Oosterland. Boven de ingang werd een glas-in-lood raam aangebracht met het gemeentewapen en daaromheen kon men lezen:

"Raadhuis van Nieuwerkerk".

27. Boven: op 24 juni 1930 vond de eerste zitting plaats in het nieuwe gemeentehuis van Nieuwerkerk en misschien bij wijze van openingsreclame werd ontheffing van hondenbelasting verleend aan F.A. Capelle en W. van Strien. Gemeenteveldwachter H.J. van Doeselaar werd aangesteld voor het schoonhouden van het nieuwe gemeentehuis, althans deze werkzaamheden werden hem volgens de "Zierikzeesche Nieuwsbode" opgedragen. Hij zou hiervoor als bcloning gedurende het tweede halfjaar van 1930 een bedrag van veertig gulden ontvangen. In een gemeenteraadsvergadering van mei 1930 wees het raadslid N.J. Geleijnse erop, dat er kolen in het dorp werden aangevoerd door de kolenbond en de lege kolenbalen op het hek rond het plantsoen werden opgehangen. De laatste keer zelfs op zondag! De burgemeester zei dat hij deze wijze van handelen ook niet goed vend, doch hij wist geen betere plaats.

Onder: hier bekijken we de Zuidring in een later stadium. Naast het winkelpand van Betje Hemelrijke was eertijds de manufacturenwinkel van Nicolaas Geleijnse gevestigd, Geleijnse was afkomstig uit Haamstede en gehuwd met Jansje Hemelrijke, een zus van Betje. In dit pand is momenteel de winkel van Krijnse Locker (Vege) gevestigd. Aan deze zijde van de Ring woonde vroeger ook barbier Jacob van der Have. Hij rekende voor scheren drie cent en men liet zich meestal maar een keer per week van zijn baard ontdoen. Wanneer men dan twee keer per week kwam, betekende dat een reductie op het tarief van een cent. Men betaalde dus voor twee keer scheren binnen een week een stuiver. Ook haarknippen kostte in die dagen maar drie cent. Tussen het huis van barbier Van der Have en de winkel van N. Geleijnse lag (en ligt) het Schildersslop. In dat slop stonden de woningen van Nicolaas Pieter Cats en Marinus Rentier.

28. Per 30 juni 1934 werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan Jacobus Bouman als burgemeester van de gemeente Nieuwerkerk. Op 1 april 1901 werd hij benoemd als opvolger van zijn toen pas overleden vader Franke Bouman, die ruim veertig jaar hoofd van de gemeente Nieuwerkerk was geweest. Ruim zeventig jaar werden door vader en zoon Bouman de gemeentebelangen gediend. Zo stond het in "Ons Zeeland" van vrijdag 4 mei 1934. De foto werd gernaakt tijdens de afscheidsspeech van burgemeester Jac. Bouman Fzn. Kort voordat deze opname werd genomen, werd hem een afbeelding aangeboden van het in 1930 in gebruik genomen gemeentehuis. Van links naar rechts staan afgebeeld: mevrouw M. Bouman-Krepel, burgemeester Jac. Bouman Fzn., J.M. Bouman (van Zonnehoek), W. Flikweert Azn., N.P. Cats, gemeentesecretaris F. Naerebout, C. Steendijk (van Ruimzicht), Job van de Zande, D. Minkema (directeur van "De Duif") en Ci L, de Jonge, hoofd van de christelijke lagere school.

Inzet: een portret van burgemeester Jacobus Bouman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek