Nieuwerkerk in oude ansichten

Nieuwerkerk in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1938-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwerkerk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39. We gaan nog eens een kijkje in de Kerkstraat nemen, want dat is altijd een belangrijke straat geweest en wie maar een beetje bekend is in dit Duivelandse dorp, weet dat daar ook het bekende hotel "De Meebaal" is gevestigd. In de tijd dat deze fotokaart werd gemaakt, schonk men er nog Van Vollenhovens bier. De naam "Meebaal" houdt verband met de eeuwenoude meckrapcultuur op Schouwen-Duiveland. Momenteel is J.C. van Felius-Dooge (afkomstig uit Dreischor) hier kastelein en voordat de familie Van Felius hier in 1941 haar intrek nam, was Willem van der Have kroegbaas in "De Meebaal". In het hoekpand Hoge Kerkstraat-Stekelstraat woont momenteel J. de Bil-Hoogerland en recht vooruit is jarenlang de Tabaken Papierhandel van L. Stoutjesdijk gevestigd geweest; deze kaart werd op initiatief van L. Stoutjesdijk uitgegeven. Momenteel is hier gevestigd de boekhandel van S.l. de Feiter (Stekelstraat 6).

Nieuwe,kerk, j)orp"ger::ehl

40. Een snoezig plaatje van de Stekelstraat, heel lang geleden. De straat ademt een sfeer van rust, maar toeh was er heel wat volk op de been toen de fotograaf zijn plaatje kwam sehieten. Eehte Nieuwerkerkers zuIlen het zo nog weI terug kennen, maar dan moet men toeh de zestig jaar wel zijn gepasseerd om aanknopingspunten te kunnen ontdekken. Als tweede van links zien we Janna van Dijke-Kort, verder Marina Overbeeke-Jonker, met kind op de arm, vervolgens Ma van de Stolpe, smid C.H. de Braal, Piet van Oost en gareelmaker Adr. van Oost. De laatste staat links van de man met de bolhoed. De tweede persoon van reehts is Mientje Kik-Kort en haar man staat naast haar. Ook Jaeob Kik Kzn. is duidelijk herkenbaar.

41. Niet zo'n zeldzame kaart van de Stekelstraat maar wel interessant voor elke Nieuwerkerker en voor wie zich met het dorp verbonden voelt. Links staat, wat wazig afgebeeld, Mientje Kort, verder Simon Stoutjesdijk Jzn., Lee Kort, een zus van eerdergenoemde Mientje, en Jane Krabbe. Achteraan staan Bram en Leentje Clarisse. Nog meer op de achtergrond herkennen we nog Johannes de Braal en, met fiets, Kees Wandel. In de deuropening rechts staat bakker c.P. Clarisse en voor hem Johannes Heijboer. Bij de bakfiets ontdekken we nog juist Adriaan Goossen, die bakkersknecht was bij Clarisse. Naast de bakkerij stond destijds de woning van Jacob Nikerk Jzn. en het laatste huis werd bewoond door wagenmaker Jacob van den Berg. Het huis recht vooruit, met wit zonnescherm, behoorde aan gareelen schoenmaker Adriaan van Oost. Onder de straatlantaarn bevond zich de smederij van Johan de Braal.

42. We hebben niet precies kunnen achterhalen wanneer deze foto werd gemaakt, maar als we omstreeks 1905 aanhouden zitten we wel dicht in de buurt. In het huis op de achtergrond woonde smid Izak de Braal en in het huis links gareel- en schoenmaker A.J. van Oost. De plaats van handeling: hoek Stekelstraat-Achterweg. Links op de foto zien we Kees van den Berg en vervolgens, van links naar rechts: met witte schort Maatje van Oost-Lensom, boven haar Chris de Braal Jzn., verder, met het fraaie hoofddeksel, Una van den Berg, de man die de grote blokschaafvasthoudt is Willem Nortier en achter hem staat smid Izak de BraaJ. Meer op de voorgrond herkennen we Adriaan van den Berg en achter hem staat gareel- en schoenmaker A.J. van Oost. De fors gebouwde man, met baard, is Jacob van den Berg en achter hem staat Willem Hoek, die smidsknecht was bij Willem Kesteloo.

43. Boven: een zeer intiem plaatje van de Straatpad, zoals men die hier in 1909 noemde. J. StoutjesdijkBraam uit Nieuwerkerk stuurde deze ansicht op 1 december 1909 aan Toontje bij de Vaate in Elkerzee. De foto is vast en zeker in de winter genomen want aile bomen zijn kaal en ook de fraaie knotwilgen langs de slootkant ("kopb6men" zegt men in Nieuwerkerk) zijn bladerloos. Omdat er aan weerszijden van de Straatpad een sloot lag, kon men de daar staande huizen aileen maar via bruggetjes bereiken. Links bij de stapel stenen woonde metselaar Johannes de Later. Van de afgebeelde personen herkennen we, van links naar rechts: Lee de Later, Jane de Later, opoe De Later, Cor Liefting, een schoondochter en Maria de Later. De man uiterst rechts is Adriaan van den Berg en achter hem staat Lina van den Berg.

Onder: landelijke rust en gemoedelijkheid in Nieuwerkerk, anno 1918. We kijken vanaf "De Hoogte" op de provinciale weg (thans Ooststraat) en zien op dit mooie plaatje een deel van het dorp, zoals het nu al weer heel lang geleden was. Rechts steekt het spitse torentje van de gereformeerde kerk boven het geboomte uit, waarvan in 1901 door ouderling Cornelis van Westen Pzn. de eerste steen was gelegd. De nieuwe na-rampse gereformeerde kerk werd op 18 april 1958 in gebruik genomen en is sindsdien een voorbeeld van modeme architectuur. Sinds een aantal jaren is de gereformeerde kerk van Nieuwerkerk gecombineerd met Oosterland, Ouwerkerk en Sirjansland. Sinds het vertrek van ds. A.S. Rienstra naar Anjum, in 1974, hebben de gereformeerden geen eigen predikant meer en is de gemeente dus vacant. Het aantalleden bedroeg eind 1975 rond de driehonderd. De kerkdiensten worden in Nieuwerkerk gehouden.

Groeten uit Nieuweeke rk

44. Boven: het is weer feest in het dorp en hier zien we negen charm ante jongedames aangetreden voor de fotograaf. We hebben niet precies kunnen nagaan welk feest het hier betreft, maar het is rond 1919 geweest. Dat zuilen de dames, die hier staan afgebeeld, wel ongeveer kunnen uitrekenen. De namen vormden geen probleem, want met behulp van enige dames konden we ze allemaal nog thuis brengen. Staand van links naar rechts: Jans Waale, Marie Geleijnse, Janna Flikweert, Mina den Boer, Marie den Boer, Jane de Reus en Mina van den Berg. Op de voorgrond zitten de zusters Marie en Corrie Deurloo.

Onder: een feeststoet passeert de provinciale weg om zich via de Achterweg (nu Poststraat) naar de Zuidring te begeven of naar het schoolplein, waar vroeger kinderspelen werden gehouden. Zo te zien zijn beide Nieuwerkerkse scholen - er zijn er altijd twee geweest - vertegenwoordigd en de kinderen zwaaien vrolijk met vlaggetjes. Omdat ze van de Straatpad afkomen zijn ze zeer waarschijnlijk op bezoek geweest bij de burgemeester. De vrouw op de voorgrond, met Duivelandse muts, is goed te herkennen. Het is Maatje Sijrier, de huisvrouw van Jacob Bakker. Verder herkennen we nog Jannetje Verton, Lina Flikweert, Jannetje Tuinman en Adri Berman. Meester K.B. bij de Vaate staat ook op de foto; hij draagt hier een hoed.

45. In de loop van de jaren dertig werden de doffe ansichtkaarten geleidelijk aan vervangen door glimmende kaarten, zoals we die tegenwoordig nog kennen. Dit is zo'n glanskaart uit de jaren dertig, genomen aan de Straatweg. Jongens en meisjes, van wie de meesten met klompen aan, staan met enkele oudere dorpsbewoners rustig naar de fotograaf te kijken. CentraaI staat links de gereformeerde kerk. We hebben niet alle namen van de afgebeelde personen kunnen achterhalen. We zien, van links naar rechts, onder anderen: als tweede van links Adriaan Visser Czn., dan Marien de Reus Johzn., G. van Bendegom (bakker), Jan de Reus Johzn. (met fiets), Anton Overbeeke en Anton de Reus Johzn. (ook met fiets). Aan de andere kant van de weg, weer van links naar rechts: Jannie de Reus, Neeltje de Reus, Marie de Reus Johdr. (kleintje), Coos van der Wielen Johdr. en Cathrien Heijboer Jacdr. met voor zich haar zusje Adrie Heijboer. De man met de fiets en een witte emmer op de bagagedrager is Dingeman Hcijboer.

46. We nemen een kijkje op de Straatpad waarbij dient te worden opgemerkt, dat alle huizen die we hier aan de linkerzijde zien tijdens de watersnoodramp in 1953 zijn verwoest of onherstelbaar bleken te zijn. In het tweede huis vanaf links woonde destijds Bram Heijboer en wat verderop staat het boerderijtje van Marien van der Linde. Recht vooruit zien we de grote villa van F.C. van den Bout, destijds landbouwer aan de Oude-Polderdijk. Wat meer naar links staat het huis dat destijds werd gebouwd voor landbouwer Frans Tuinman (met koekoek) en in de linker huizen heeft ook Piet Nikerk jaren gewoond.

47. We maken kennis met een ruiterstoet op de provinciale weg. Het huis links werd in die dagen bewoond door Cornelis Heijboer, die was gehuwd met Cornelia Huisman. Typisch was het, dat hun kinderen - er waren veel Heijboers in Nieuwerkerk - naar de naam van hun moeder werden vernoemd, zoals Kees Huisman en Johanna Huisman. Het was gebruikelijk dat tijdens feesten zo'n ruiterstoet oak een bezoek bracht aan het wat in de richting Zierikzee gelegen Capelle, dat gemeentelijk tot het dorp Nieuwerkerk behoorde. We noteerden de volgende namen van de ruiters te paard:

Jacobus Peute, Joost Folmer, Johan de Braal, Adriaan Slootmaker, Jacob Heijboer, Herman Krijger en Marien de Kok. Links ontdekken we tussen .Jiet volk" nog Bram Tieleman.

48. Boven: in de jaren twintig en dertig verschenen in Zeeland wekelijks twee geillustreerde bladen: een Zeeuwse editie van "Groot-Rotterdam" en een Zeeuwse editie van de Panorama. Vanuit Vlissingen trok wekelijks een fotograaf door Zeeland en maakte in de gehele provincie bijzonder aardige foto's, waarvan hier en daar nogal wat is bewaard gebleven. Hier zo'n plaatje uit "Ons Zeeland" uit de jaren dertig en ditmaal geknipt in Nieuwerkerk. De fotograaf schreef erbij: "Dacht u, dat er zoveel gezelligheid was in Nieuwerkerk, als wij daar zelf niet voor zorgden? " De afgebeelde breiende dames zijn, van links naar rechts:

Mina Krijger-van der Maas, Mina Kleemans-Kort, Pie Stoutjesdijk-van der Wielen, Pie Stoutjesdijk-van der Reest en geheel rechts Johanna Stolk-Stoutjesdijk. Kent u ze nog ... deze Nieuwerkerkse dames?

Onder: op de "klapbank" zit je uit de wind en in de zon. Dingen van vandaag en vroeger passer en er de revue. Dc grijze koppen van Nieuwerkerk laten niet veel onbesproken en behalve hier, voor het woonhuis van J.J. van Zweden aan de Poststraat, waren er nog wei een paar van deze praathoeken in het dorp. In de jaren dertig knipte een fotograaf van "Ons Zeeland" uit Vlissingen dit plaatje in ons dorp en we herkennen de mannen natuurlijk allemaal nog. De man helemaal links, die maar gedeeltelijk zichtbaar is, is Koos Overbeeke die in de Ooststraat woonde. Dan voigt Johannes Padmos uit de Brouwerstraat, vervolgens Willem de Valk van de Molenweg, Johannes Stoutjesdijk van "De Grutterij" en uiterst rechts op de bank zit Willem Krijger uit de Brouwerstraat. De man die een sigaret staat te rollen is Jaap J. van Zweden en voor hem zijn hond Astra.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek