Nieuwerkerk in oude ansichten

Nieuwerkerk in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1938-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwerkerk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

49. Hier zien we de hervormde meisjesvererugmg "Maria en Martha" uit Nieuwerkerk. De dames poseren voor de fotograaf en we merken daarbij meteen op, dat het een f1inke groep is. We herkennen, op de bovenste rij, van links naar rechts: Louw Kik, Mina Born, Catrien Heijboer, Martina Wandel Sdr., Catrien Heijboer Ldr., Elizabeth Brouwer Johdr., Jaeomien Lemson Kdr., Coba Born Pdr., Dina de Bil, Elizabeth Lemson Kdr. en Adriana Stoutjesdijk. Op de tweede rij: Lee Thiery, Hanna Nikerk, Neeltje Goosen, Kaatje Born Cdr., Anna Born Cdr., Koos van der Weijde Johdr., Pie van der Weijde Cdr. en Jo Wandel. Op de onderste rij: Jannetje Wandel Wdr., Jans C. Nortier, Hendrika Radewalt, Joppa Krabbe, Keetje van der Weijde Jaedr., Corrie Berman, Pietje Wandel Wdr., Pie Kesteloo Wdr., Jannie Heijboer Pdr., J Brekelmans, Nelly Krabbe en Pie van Oost.

50. Boven: deze ovale afbeelding stelt een kleine groep dames voor, die deel uitmaakt van de Nieuwerkerkse vrouwenvereniging op gereforrneerde grondslag. Ook toen al trok men vanuit het Duivelandse naar de Sehouwse stranden. De afgebeelde dames zijn, van links naar reehts: Van der Male-Raamsdonk, Van den Ouden-Sijrier, Heijboer-Overbeeke, Heuseveldt, Fonteijne-Fokker, Folmer-Overbeeke en De Jong-Bastmeijer.

Onder: we maken kennis met de leden van de zangvereniging uit Nieuwerkerk, die onder leiding stond van H.G. van den Doel uit Zierikzee. De dames en heren zijn ecn dagje uit en we vinden ze hier ergens aan de voet van de duinen aan het strand in Sehouwens westhoek. Wie er allemaal weI opstaan? Zoekt u maar mee, op de bovenste rij, van links naar reehts: Hendrina Bakker Jaedr., Cornelis van Dienst Wzn., Keetje van der Weijde Jaedr., Maatje Zeeman Koosdr., Johan Overbeeke, J.e. Nortier, Pietje Wandel en H.G. van den Doe!. Op de tweede rij: N. van Dienst, Pie Overbeeke, David Rentier, Dina de Bil en W. Born Janzn. Op de derde rij: P. van Dienst Tdr., N. van Dienst Wdr., Koba Sies Johdr., Jans van der Have, Krijn Sijrier, Fransje Stoutjesdijk Wdr., Janepie Stoutjesdijk Wdr., Thomas Bakker, W. Sehiettekatte, Kaatje de Smid, Stoffel van Klinken, Janna Bakker, Kees Ren tier, J annie Heijboer Pdr., Janna Ca tss, Corrie Hanse, Nieo Cats, Griet van der Reest, Martina Wandel, Jan Kik, Teun Smalheer en Johanna Stoutjesdijk Wdr.

51. De meisjesvereniging "Maria en Martha" bracht op 7 juli 1922 een bezoek aan Schouwens onvolpre zen westhoek en in Renesse werd deze mooie groepfoto gemaakt. We gaan de dames eens stuk voor stuk goed bekijken om te zien wie het allemaal weI zijn. Van links naar rechts, op de bovenste rij:

Louw Kik, Mina Born, Jans Nortier, Catrien Heijboer Ldr., Coba Born, Dina de Bil, Bet Brouwer, Catrien Heijboer Rdr., Jannetje Wandel, Martina Wandel, Pie de Bil, Nellie Krabbe, Bet Lensom en Jane Stoutjesdijk. Op de middelste rij: Lee Thiery, Koos Heijboer Johdr., Keetje van der Weijde, Joppa Krabbe, Jo Wandel, Anna Born, Hanna Nikerk en Neeltje Goosen. Op de onderste rij: Jacomien Lensom, Hendrika Radewalt, Corrie Berman, Pie Kesteloo, Pietje Wandel, Jannie Heijboer Pdr., Pie van der Weijde, Jo Brekelmans en Kaatje Born.

52. Op 5 augustus 1924 werd Zierikzee vereerd met koninklijk bezoek en behalve de mensen uit de stad, kwamen natuurlijk ook de mensen van de dorpen volop aan hun trekken. Onder leiding van de domineesvrouw, mevrouw A.W. van der Linden-de Lijster, togen de dames van de meisjesvereniging van de hervormde kerk met sjerpen en erebogen naar "de stad". Zij verhoogden niet weinig de feestvreugde en bij het Slingerbos poseerde men voor de fotograaf. In de Poststraat te Zierikzee werd aan de Koningin een bloemenkrans overhandigd door de zestienjarige Pie van den Berg. Op de foto ziet u, van voren naar achteren: Saar van der Weijde, Diny Smied, Anna Born, Pie van den Berg, Corrie Heijboer Jdr., Lottie (een Oostenrijks vluchtelingetje), Kaatje Born, Nel Berman, Pie van der Weijde, Neeltje Goosen, Marie Brekelmans, Nelly Krabbe, Marie Wandel, Jacomien Lemson, Pie Kesteloo, Martina Wandel, Catrien Heijboer Rdr., Hendrika Radewalt, Lee Thiery en mevrouw A.W. van der Linden-de Lijster.

53. Hier zien we de afdeling Nieuwerkerk van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, waarvan K.B. bij de Vaate een kwart eeuw voorzitter is geweest. De leden waren in militaire uniformen gekleed en als zij volle dig waren afgericht, kregen zij verkorting van diensttijd. De foto werd in 1924 genomen op het erf van landbouwer Beije in Renesse, waar ze in de schuur overnachtten. Voor ons poseren, op de bovenste rij, van links naar rechts: majoor De Kok, Giljam Braam, Lieven Nikerk, Willem Brouwer, Johannes Heijboer, Jac. Born Wzn., Wim Heijboer Lzn., Jan Sijrier Jaczn., J. Hack, Maarten Padmos Johzn., Marien van der Have Bzn. en A.M. den Boer uit Zierikzee. Op de onderste rij: Jan Kik, Johan de Braal, Willem Heijboer Azn., Johan Brekelmans, Jan Willem Sijrier Kzn., Cornelis Goosen, Kees Lemson Kzn., Adriaan Stoutjesdijk Janzn. en P. Hanse. De laatste kwam uit Bruinisse, evenals J. Hack.

54. Aan de voet van de zeskantige toren staat de muziekvereniging van Nieuwerkerk opgesteld en als we goed zijn ingelicht werd deze foto kort na de oprichting - 21 november 1901 - gemaakt. Echter niet in november, want de bomen zijn nog groen. Hier zien we het kranige fanfarekorps "Oefening en Uitspanning", maar in Nieuwerkerk beter bekend a1s ,,0 en U". Van links naar rechts: Jacob de Later, Marinus van der Have, Jacob Heijboer, Adriaan de Later, Jan Lemson, Bartel Boogert, Marien Dijkgraaf, Leen Sijrier, Piet Heijboer, Jan van der Have Mzn., Willem van der Have Jaczn., meester Kees Oudshoorn, Marien Kluit, Franke Bouman, Willem Flikweert, Hannes Dijkman, Bram Heijboer, Kees van der Have Jaczn., Kees Heijboer Czn., Jac. Heijboer (later dirigent), Jan Nikerk, Kees Heijboer Abramzn., Marien Heijboer Czn., Johannes Heijboer en Kees Overbeeke. De vereniging hoopt volgend jaar (1976) haar vijfenzeventigjarig bestaan te vieren.

55. Nog een plaatje van "Oefening en Uitspanning", maar nu van meer recente datum. De afgebeelde personen zijn: Joh. Thiery, N. Lensom, Abr. Heijboer, J. Born, C. Lensom, D. Stoutjesdijk (vaandeldrager), M. Heijboer, M. de Bil, J. Schoenmaker, A. Schoenmaker, L. Heijboer, C. Born, L. van Klinken, W. Heijboer, C. Heijboer, W.J. Radewalt, M. Stoutjesdijk, C. Radewalt, M. Dalebout, N. Born, D. Heijboer, Joh. Lensom en C. Lievense. De heer P.A. Jongmans was de eerste dirigent, waarna hij werd opgevolgd door C.A. Swenne uit Ouwerkerk. Vervolgens kwamen A. van den Berge uit Oosterland, Jac. Heijboer en momenteel is A. Radewalt dirigent.

56. Boven: naast de open bare school bestaat sinds 1904 in Nieuwerkerk ook een School met den Bijbel, die we hier op een oude foto van rond 1913 zien afgebeeld. Van de school zien we eigenlijk niet veel want we kijken tegen het voorfront van het schoolhuis, waarachter de school in 1905 werd gebouwd. De school werd in 1906 geopend en is later nog met een paar lokalen uitgebreid. Tegenaver de school had E. Nortier-van de Sande een kruidenierswinkel. Voor de school staan opgesteld: Jannetje en Lee Sijrier, Dien Harkema en haar broertje en mevrouw E. Nortier-van de Sande met haar zoontje Jan A. Nortier op haar arm. Later is de school buiten gebruik gesteld en werd zij verbouwd tot kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Onder: een meer recente opname van de School met den Bijbel en voorzover wij dat kunnen nagaan uit het begin van de jaren veertig. De eerstesteenlegging vond plaats op 26 september 1905 door ds. Herman Kramer en het eerste schoolhoofd was meester Harkema, die het ervoor gebouwde schoolnurs bcwoonde. De school stond aan de zogenaamde Rolk lootsedijk, tegenwoordig heet het hier Stationsstraat. Na meester Harkema diende C.L. de Jonge gedurende vele jaren de school als hoofd. Hij werd later opgevolgd door meester N. Slingerland. Bij de oprichting bestond het bestuur uit ds. H. Kramer, gereformeerd emeritus predikant, voorzitter; A. Flikweert, vice-voorzitter; J. Sijrier, secretaris; M.J. Stoutjesdijk, penningmeester en Johannes van Graafeiland, algemeen adjunct. Lang zijn ook meester K.B. bij de Vaate (de vader van Eilandman) en onderwijzeres J. Deurloo-Deurloo aan de christelijke school als leerkrachten verbonden geweest.

57. Een flinke groep leerlingen van de christelijke school te Nieuwerkerk met, geheel rechts, meester K.B. bij de Vaate. Kijkend in onze richting, op de bovenste rij, van links naar rechts: een onbekende jongen, Leen van As, Johan de BiI, Jacob van As, Piet Sijrier Jaczn., Piet Kart Kzn. en Nico Kort Czn. Op de tweede rij: Marie de Bil, Mientje van den Ouden, Coba Lievense, Lena Sijrier, Maria Heijboer, Rina Verton, Anna Bakker en meester Johan Flikweert Czn. Op de derde rij: Jans Folmer Joostdr., Leendrina van den Ouden, Jannetje Kooiman, onbekend, Janna Roukema, Hendrik Sijrier Pzn., Maarten Folmer, meester ("meneer" zei men) C.L. de Jonge en juffrouw J. Deurloo-Deurloo. Op de vierde rij: Leen Verton, J annetje Lievense, Coba Sijrier J acdr., Janna Lievense, Stina Folmer, Pietje Heijboer (? ), Gre de Jonge, Anneke Tulp (uit Goes) en meester K.B. bij de Vaate. Op de onderste rij:

Piet Bakker, Jacob de Bil, Nico Cats Pzn., Jan Kik Jaczn., Jan Kooiman Lzn. en Jacob Sijrier Pzn.

58. Een klassefoto van de School met den Bijbel omstreeks 1924. Onder de mooie schoolplaten op de achtergrond staan, van links naar rechts, C.L. de Jonge, K.B. bij de Vaate en juffrouw J. DeurlooDeurloo. In de eerste bank zitten, van links naar rechts: Anneke Tulp, het meisje uit Goes en Gre de Jonge. De jongen links, wat weggedoken, is Freek (V.C.) Geluk, de tegenwoordige man van de tomatenplanten uit Capelle' Vervolgens ziet u Stoffel Tieleman, Bram Tielernan, Tinus bij de Vaate (de huidige redacteur van de Zierikzeesche Nieuwsbode), Frans Geluk, Jannie Geluk, Corrie de Jager, Pie van Klinken Rdr., Jannetje Schoof, Johan Tielernan, Kees bij de Vaate, Janna van Klinken, Cor Tieleman, Janna Roukerna, Adrie Kwaak, Koos bij de Vaate, Pietje van Klinken, Pietje Overbeeke, Leen Tieleman, Martha van Klinken, Ida Overbeeke, Maatje Schoof en Koos Geluk. De volgorde van de namen moet u niet al te serieus nemen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek