Nieuwolda in oude ansichten deel 1

Nieuwolda in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Georgius
Gemeente
:   Scheemda
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4285-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwolda in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Het is met een gevoel van vreugde en weemoed dat ik dit voorwoord schrijf. Vreugde, omdat met het uitgeven van dit ansichtenboekje een stukje oudNieuwolda, dat zich tot nu toe in de vorm van foto's en ansichtkaarten binnen een zeer beperkte kring bevond, een ruimere bekendheid krijgt. Weemoed, omdat ik mij bij het bekijken van de foto's eerst goed bewust werd welk stuk romantiek in onze gemeente in de loop der jaren is verdwenen. Maar vreugde of weemoed, dank zijn we verschuldigd aan de heer R. Georgius, die aIle materiaal heeft verzameld, geselecteerd, samengebundeld en van toelichting voorzien.

Ik ben er van overtuigd dat vee 1 inwoners en ook veel oud-inwoners van Nieuwolda een exemplaar van dit ansichtenboekje zullen aanschaffen en dat het boek bij vele gelegenheden stof tot gesprek zal geven (weet je nog wel..., heb je die nog gekend ... enzovoort). Moge het zo zijn, want dan beantwoordt het boek aan zijn bedoeling.

Nieuwolda, oktober 1977

De burgemeester, W. Krikken.

INLEIDING

Toen de Europese Bibliotheek mij verzocht een boekje sam en te stellen van "Nieuwolda in oude ansichten", was het niet moeilijk "ja" te zeggen, vanwege de belangstelling die er van mijn kant aanwezig was, hoe wei ik even aarzelde, aangezien ik zelf geen materiaal ter beschikking had. De gevraagde medewerking die van velen werd ondervonden was overweldigend. Van alle kanten kwamen inlichtingen en materiaal, waaruit achtendertig foto's werden gekozen voor dit boekje. Heel veel dank moet worden gebracht aan zuster Grietje Vlieg uit Groningen, die de verzameling van haar vader beschikbaar stelde. Ook een woord van dank aan de heren E.J. Klei, F. Moerker, D. Edens en wijlen D.J. Greven, voor de hulp die zij hebben geboden. Verder danken wij mevrouw Harhuis, A, v.d. Veen en Joh. Oomkes voor het vele speurwerk dat ze hebben verricht, om alle namen van de personen op de foto's op te sporen. Een bijzonder woord van dank aan burgemeester W. Krikken van Nieuwolda, voor het schrijven van een voorwoord.

Graag spreken we de wens uit dat de vreugde die de samensteller aan dit werkje mocht beleven, uit mag stralen op de belangstellende lezer.

1. We vangen onze reis door de gemeente Nieuwolda aan op 't Waar. Dit is de grens tussen Nieuwolda en Scheemda. De huisjes links behoren tot de gemeente Nieuwolda en ze staan op een eilandje waarover de weg via twee bruggetjes loopt. Het huisje op de voorgrond was een brugwachterswoning. 't Waar is een gehucht dat werd genoemd naar een sluis die hier eens heeft gelegen. Deze sluis diende voor het afvoeren van het overtollige water naar de Dollard en voor het schutten van schepen naar zee.

2. Deze foto werd genomen vanaf de noordkant van 't Waar, met een gezicht op de eerste brug die draaibaar was. Op de achtergrond zien we de houtzaagmolen van de familie Van Houten, die in de gemeente Scheemda stond. Nu is ,,'t Waarschip" er gevestigd. De boot op de voorgrond werd een "farrie" genoemd. Een farrie was een open graanschuit. Deze boot was eigendom van de familie Heeres, beurtschippers te Nieuwolda. De opvarenden waren Hendrik Steenwijk, Tjakko de Vries en Pieter Beukema.

3. Als we het Termunterzijldiep verder volgen, komen we bij de brug in het westen van ons dorp, vanwaar we een uitzicht krijgen op het logement van G. Kuiper, thans cafe, winkel en bakkerij van de familie Kamps.

4. Onze weg vervolgende langs de dijk van 1545, komen we bij de garage van de familie Verwer. De situatie is daar wel grondig veranderd. Rechts zijn de huisjes vanaf de garage aile verdwenen. Ook het huis van wijlen notaris Offerhaus, in de bocht van de weg, is door de famllie Antema onherkenbaar verbouwd. De foto is van na 1920. De telefoonleidingen en de elektrische leidingen bevinden zich nog bovengronds.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek