Nieuwolda in oude ansichten deel 1

Nieuwolda in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Georgius
Gemeente
:   Scheemda
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4285-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nieuwolda in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Oak hier zien we vee1 bedrijvigheid bij het pakhuis van G. Haak. De nieuwe silo is nag niet gebouwd. Deze foto stamt uit de jaren dertig, wat te zien is aan het model van de auto van G. Buiskoo1 uit Wo1dendorp. De schuur links op de foto behoort bij cafe "Geertsema". Deze schuur werd in 1941 afgebroken en verp1aatst naar de boerderij van B.K. Bosma. In deze jaren kwam het transport met vrachtwagens op gang. Na de Tweede Were1door1og vond er bijna geen transport meer p1aats per boot.

26. Een ze1dzame foto, genom en vanuit de pastorietuin. Links is nog alles duidelijk herkenbaar. Rechts is echter alles van het oude verdwenen. Het prachtige oude cafe van de familie Geertsema werd afgebroken in 1941. Een politiebureau met woning verscheen er voor in de p1aats. De boerderij op de achtergrond verdween in 1974. Hier werd, zoals we reeds zagen, ,,'t Hamrik" gesticht.

27. Een prachtig kijkje naar het oosten van ons dorp. Rechts op de foto, nag juist zichtbaar, een hoek van cafe "Bakker". Eerder was het een snoepwinkeltje en een "stille knip" van "Trientje Slik", zoals men haar in de volksmond noemde. Verder is er aan deze zijde niets veranderd. WeI hebben grate veranderingen aan de linkerzijde plaatsgevonden. Op de voorgrond het nu verdwenen huis van slager Kiel. Daarachter de oude marechausseekazerne van Nieuwolda. Na de verbouwing van de kazerne tot het bejaardencentrum ,,'t Hamrik", werd het een waning met een kantoor.

28. De marechausseekazerne zoals ze er in de jaren twintig uitzag, Ze werd gebouwd in 1894. De huisjes aan de Kazernelaan zijn aile verdwenen, evenals de iepebomen langs de weg. De huizen van de families Endeman en Rienks zijn nog niet gebouwd en het huis van kapper Luppes is nog niet verbouwd. Thans woont hier de familie Hakkeling. Op deze foto bevindt de weg zich nog in een slechte staat.

Groet uit Nieuwolda.

29. Een foto uit het laatst van de vorige eeuw, waarop de Fransche school staat afgebeeld. Hier werd in 1929 het nieuwe gemeentehuis gebouwd zoals we dat thans nag kennen. Vanaf 1894 was het gemeentehuis in "Hotel Bas" ondergebracht. In de Fransche school woonde de hoofdmeester. Het huis emaast wordt nu door G. v.d. Wal bewoond. Enige huizen van de Noorderlaan zijn nog te zien. Op deze foto, evenals op de vorige, poseren de kinderen en oak veel van de ouderen voor de fotograaf. Ze hadden ruim de tijd , want de fotograaf moest vaak onder een zwarte doek die over het toestallag kruipen, voordat het vogeltje kwam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek