Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Kooiker en Jan Meer
Gemeente
:   Drenthe
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6136-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6 Zuivelfabriek Kolderveen

Op de voorgrond de thans gedempte Kolderveense Oostergrift en naast de fabriek rechts het voormalige cafe; later directeurswoning van de familie Zilver. Links de afgebroken woning van D.Tuut.

De zuivelfabriek .Kolderveen'' .Iater "De Venen" en nog later "Friesland-Frico-Domo" is opgericht op 18 november 1893 en heeft ruim honderd jaar gefunctioneerd. Op 1 juli 1995 is een einde gekomen aan de bereiding van zuivelprodukten in Kolderveen wegens produktieconcentratie elders.

Op 7 december 1893 werd een stuk grond aangekocht langs de Kolderveense Oostergrift voor de prijs van f 4750. De fabriek

(het oudste gedeehe) werd gebouwd voor f 4683 en aan rnachines werd voor f 6767 aangekocht.

In 1925 werd de produktie uitgebreid met een kaasmakerij en op 25 november 1949 werd de gezichtsbepalende schoorsteen gebouwd. De kosten van de schoorsteen bedroegen f 7000. De fabriek werd in diezelfde tijd grondig verbouwd voor ruim

f 180.000.

Werd in 1901 nog "slechts" 2.207.019 kg melk aangeleverd,in 1986 bedroeg dit 38.152.950 kilo en momenteel zou zo'n 90 miljoen kg melk verwerkt kunnen worden, maar helaas ...

7 Winkel van H. Prins

De winkel bevond zich aan de Dorpsstraat 71 (thans bakkerij G. Strijker). Voor de winkel waarschijnlijk mevrouw Prins-Pieffers, die een beetje kijkt alsof ze wil zeggen: "Wat moet dat met die fratsen. Ik heb liever dat je wat komt kopen. Een paar klompen bijvoorbeeld, want daar heb ik er nog genoeg van in voorraad." Aan de etalage te zien was zij ruim gesorteerd in thee- en koffiepotten, allemaal met een rechts oortje; Douwe Egberts koffie, Persil en .Rmso voor de gezinswasch" . Binnen had ze waarschijnlijk nog veel meer, maar het wordt ons niet onthuld. Voor het winkelen was men in die tijd toch voornarnelijk op

Nijeveen aangewezen, omdat een bezoek aan Meppellopend, of in het gunstigste geval met de sjees, diende plaats te vinden en dan was men toch gauw een halve dag kwijt. En met de sjees moest men dan ook nog tol betalen op de plek waar nu de SchaUe staat.

Wie heeft nog weet van die tijd, waarin men bijvoorbeeld vergaderingen bij voorkeur uitschreefbij volle maan, omdat men dan de beste kans maakte veilig te arriveren op de plek van de vergadering.

8 Boerderij Dorpsstraat 9 rond 1800

Het pand werd later bewoond door G. Vos, schulte/maire-burgemeester. Het voorhuis werd in 1925 afgebraken. Ten tijde van de foto werd het pand bewoond door meester Oosting.

We zien van links naar rechts: HJ Oosting, mevrouw WeideOosting, Jan Oosting (vader van Oosting-cafe) en H. OostingVos.

De eerste bebouwing in Nijeveen vond plaats langs "de Diek", waarschijnlijk de huidige Dorpsstraat.

De vervening maakte het land laag en moerassig, vandaar dat de huizen langs de dijk werden gesitueerd; dat was immers, zoals reeds eerder vermeld, een oude zandrug. Toch heeft men voor de veiligheid, om dus hoger te zitten, de veenlaag op de huisplaars niet vergraven. Bij sommige boerderijen is dat nog te zien omdat zij hoger liggen dan de Dorpsstraat.

In 1477, het stichtingsjaar van het kerspel Nijeveen, werd gesproken over 27 erven. Deze "erven" zijn nog terug te vinden in het gemeentewapen. Daarin ziet men 27 blokjes van zilver en zwart om en om . En nu we het toch over het gemeentewapen hebben: random het schild is een zoom aangebracht met daarin tien penningen, die duiden op het feit dat werd bedongen dat de Meppeler ingezetenen jaarlijks 10 mud rogge aan de "moeder-kerk" te Kolderveen verschuldigd waren.

9 Kolderveense Bovenboer 28

Ten tijde van de foto werd het pand bewoond door H. Bouwknegt.

"Westerlingen" reageren altijd wat lacherig op de namen van de buurtschappen Nijeveense Bovenboer en Kolderveense Bovenboer. Ze associeren deze namen vaak met het plagerige Boerenkoolstronkeradeel. Toch is de naam vrij logisch.

De dorpen Nijeveen en Kolderveen strekken zich uit in lintbebouwing van oost naar west. Toen in het verleden de "erven" langs de "diek" bezet raakten en er moest worden omgezien naar plekken met (ontgonnen) land elders, vestigde men zich al gauw op een parallellopende zandrug ten noorden van Nijeveen en Kolderveen en noemde de boeren die zich daar vestigden "bovenboeren".

Voordat een verdere uitbreiding van Nijeveen plaatsvond en er uitsluitend deze lintbebouwing was, zal het aantal bewoners van de Bovenboeren ongeveer gelijk zijn geweest aan het aantal in de dorpen zelf. Vandaar dat bij bepaalde kwesties, zoals het plaatsen van een school (zie tekst hiervoor). wel degelijk belangen van beide groepen bewoners in het spel waren en er onenigheid ontstond over de vestigingsplaats.

10 Eerste boortoren

De eerste boortoren op De Klosse achter boerderij Klaver werd in de oorlog opgezet met de bedoeling er aardolie te vinden.

In de maanden oktober, november en december 1942 werd hard gewerkt aan het opzetten van een boortoren in opdracht van de bezetter. Er werd een tiental .Jndiegangers'' aan het werk gezet. Deze vaklui werden in Nijeveen zo genoemd omdat zij voor de oorlog in het toenmalige Nederlands Indie veel ervaringen opdeden met boorwerkzaamheden.

Ten opzichte van onze dorpsbewoners waren het mannen van de wereld en daarom bijzonder interessant voor de in de buurt verblijvende onderduikers, die graag een praatje met hen maakten. Omdat er voorkomen moest worden dat er olie werd ge-

vonden, bleek in april 1943 de pomp van de boorinstallatie (een van de meest vitale onderdelen) defect te zijn. Hij moest vervangen worden. Dat was geen kleinigheid, want het transport moest vanwege het uitzonderlijke gewicht speciaal geregeld worden.

Ondanks alle inspanningen werd er geen druppel olie gevonden. Jammer voor de bezetter; en het personeel was nog wel zo bekwaam! In juni 1943 werd de toren gedemonteerd en opgeruimd en werden de werkzaamheden beeindigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek