Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Kooiker en Jan Meer
Gemeente
:   Drenthe
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6136-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11 Huisslachting in oorlogstijd

Het varken ligt op een bascule ter weging door de contraleur. Men mocht slechts een gedeelte van het vlees zelf behouden.

In verhouding tot bijvoorbeeld de grate steden in het westen van het land, verkeerde men in Nijeveen in de oorlog in een riante positie voor wat betreft de voedselvoorziening. Velen verbouwden zelf graente en aardappelen en voor vlees kon rneestentijds ook wel worden gezorgd, al moest men daarbij weI eens "creatief" handelen.

Klandestien slachten moet veel zijn voorgekomen. Men kan dat bijvoorbeeld weer afleiden uit het feit dat er op de zuivelfabriek

te Kolderveen (De Eendracht in Nijeveen was op last van de bezetter gesloten) plotseling een tekort aan zout optrad. Waarschijnlijk was dat zout hard nodig om het vlees te pekelen. Kinderen uit de grate steden werd hier gastvrij onderdak geboden om ze wat op krachten te laten komen en in de hong erwinter yond een voedselinzameling plaats waarbij onder andere 42 pond boter, 62 metworsten, 10 kg spek en kaas, 80 eieren en 20 mud aardappelen naar Utrecht werden getransporteerd.

12 Volksfeest Nijeveen

Het feest yond begin jaren twintig plaats voor de paardestal van cafe Oosting. De bovenste engel is Annigje Westerveen, de ruiter is onbekend, de man met de hoed is Andries Broer, en de meis[es op de voorgrond, van links naar rechts, zijn: mejuffrouw Broer, Coba Duiven en Leid Snijder.

Volksfeesten zijn in onze omgeving allange tijd een gewoonte. Zij stammen waarschijnlijk uit de tijd dat de bevolking, hoofdzakelijk agrarisch, even een periode van betrekkelijke rust had en zich dan op allerlei manieren eens kon ontspannen.

Dat die "ol1tspanning" in het verleden (en nu trouwens ook nog wel) soms gepaard ging met overmatig drankgebruik en alles wat daaruit voortvloeide, was voor de gereformeerden tot

1925 aanleiding hun leden te verbieden daaraan mee te doen. Geleidelijk aan kwam met tot de ontdekking dat verbieden weinig zin heeft en dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedragingen.

Sinds 1977 (het vijfhonderdjarig bestaan van Nijeveen) wordt het volksfeest jaarlijks op rninstens vijf dagen gevierd, waarbij de optocht van versierde wagens nog steeds een van de hoogtepunten van het feest is.

De plaatselijke Oranjevereniging, organisator van het feest, ziet telkens kans grote delen van de bevolking enthousiast mee te laten werken aan dit feestelijke evenement.

13 Onbekend

Van deze foto zijn geen gegevens bekend. Sinds enige tijd bestaat er in Nijeveen een historische vereniging (momenteel nog in oprichting). Bij aanvang van de werkzaamheden bleek de vereniging gelijk al te beschikken over een vierhonderd foto's van Nijeveen en Kolderveen. Het rubriceren van deze foro's en het op verantwoorde wijze opbergen heeft met veel genoegen plaatsgevonden. Momenteel zijn zo'n zeshonderd foto's "ingeplakt",

Niet van alle foro's is bekend wanneer ze zijn genomen of ter gelegenheid van wat; dat is ook het geval met de hiernaast afgedrukte foto. Het zal nog wel enkele jaren vergen om al het fotomateriaal te benoemen, maar we zijn vastbesloten deze waardevolle zaken voor het nageslacht te bewaren.

Naast het verzamelen van beeldmateriaal zal in de toekomst ook meer aandacht worden besteed aan de geschiedenis van Nijeveen. Het vastleggen van de historie, het luisteren naar oude verhalen en het optekenen daarvan is een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding, die er tevens voor zorgt dat die kennis niet verloren gaat.

Als u dit boekje met plezier doorkijkt, beloon ons dan met uw deelname aan onze werkzaamheden of, als u daartoe niet in staat bent, met uw lidmaatschap.

14 Muziekvereniging Euphonia

Bovenste rij, van links naar rechts: RoelofVenema, onbekend, Wolter Kok, Lute Broer, Hendrik Westenbrink, Anne Kist, Egbert Beugeling en Iaap Pol.

Middelste ri]: Albert Lubbinge, onbekend, Jan van Elp, Klaas Buitenhuis, Hendrik Lubbinge, Jan Wind, Wolter Wind, Gezienus Lubbinge en Hendrik Klomp.

Onderste rij: Jan Egbert Duiven, RoelofLubbinge, DirkTuut, dirigent ?, Johannes Nijmeijer, Andries [urriens, Geu Vogelzang en Roelof Muggen.

Verenigingen zijn de harteklop van een leefgemeenschap. Reeds in de oudste geschiedenis zien we dat mensen elkaar telkens weer opzoeken. In die oude tijden was dat voornamelijk uit

lijfsbehoud. Wat moest een mens immers aileen tegen de machten van de natuur? Later besefte men dat men door samen te werken sterker was en dat het economisch voordeliger bleek te zijn.

In de vorige eeuw onstond meer en meer een verenigingsleven dat ten doel had de vrije tijd aangenaam door te brengen. Ervaringen werden uitgewisseld, men leerde iets van elkaar en men leerde elkaar kennen: allemaal heelnuttig voor het goed functioneren in een leefgemeenschap.

15 Zangvereniging"Klimop"omstreeks 1938

We zien van links naar rechts: Hendrik Luchies, ]entje Keizer, ]entje van 'r Ende, Pieter Snoeken, Hennie Oosting, ]antje de Boer, Hennie Soeten, Sannigje Beenen, Hermie Wicherson, Aaltje Blok, ]annes Duiven, Hennie Beenen, Margje Buiten, Mina Wind, Steven Blok, Rika ten Berge, mejuffrauw De Vos (dochter van dirigent), Roela Nijmeijer en dirigent De Vos (op de rug gezien).

Ongerwijfeld valt er veel te melden over de historie van aIle verenigingen in Nijeveen. Wanneer werden ze opgericht en waarom?Wat voor wapenfeiten valt er van die verenigingen te melden: wie zi]n er allemaallid van geweest? Misschien iets voor u om dat uit te zoeken? U bent welkom op woensdagavond bij een van de verenigingen (een jonge): de historische vereniging.

Hier willen we volstaan met de vermelding dat het verenigingsleven in Nijeveen een grate bloei kent. Waar vindt u een dorpje van nog geen 30DO inwoners met een landelijk bekende korfbalvereniging, vier zangverenigingen, rnuziek-, accordeon-, dans- en toneelverenigingen; voetbal-, tennis-, gymnastiek-, badminton-, volleybal-, zwern-, vis- en tafeltennisverenigingen?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek