Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Kooiker en Jan Meer
Gemeente
:   Drenthe
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6136-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16 Gereformeerde Jongelingsvereniging "Obadja"

Onderste ri], van links naar reehts:]. Hoorn, L. Kroes, P. de Boer, ]. Santing, K. de Boer Pzn., Hilb. Matter en Jan Oart.

Tweede rij: Jan Karsten, H. Timmerman, M. Mulder. Hendr. Duker (voorzitter), R. van 't Ende, J. Drost, K. Matter en R. Knol. Derde rij, staande: onbekend, Runhardt, K. de Boer Rzn., [ac. de Boer, Jan de Boer Dzn., Jan Oosterhuis, Hendrik Oosterhuis, Johannes de Boer, Bergman, Ko Doeven en K. Van 't Ende

Vierde rij, staande: Jan Kroes Hzn., Jan Oosterhuis, Jan Rodermond, Klaas Kooiker Rzn., Harm Hoorn en Bertus Kuyer. Bovenste rij: K. Kooiker Ezn., Klaas Bouwknegt, J. Luten, Hendrik Bouwknegt, Jan van 't Ende, J. Kooiker Ezn. en Piet Matter.

Dat deze foro niet in 1995 is genomen kunt u wel zien aan de kledij; allemaal keurig in het pak. Maar wat dat betreft verandert de jeugd niet eeht. Vandaag de dag kleden ze zieh ook allemaal hetzelfde (jeans enT-shirt).

Een kerkelijke vereniging van alleen jongens of alleen meisjes is eehter aehterhaald en het lidmaatsehap van zo'n vereniging is geen automatisme meer.

17 Gemeenteraad 1937

We zien op de foto, van links naar rechts: Johannes Nijmeyer, wethouder E. Doosje, H. Dekker, burgemeester K. Slemp, secretaris A. P. Buiten, wethouder D. de Boer, A. Keijzer, T. Meijer en H.Klomp.

Gemeenteraden zijn er geweest in vele samenstellingen en de namen van al die inwoners die een deel van hun vrije tijd hebben opgeofferd in dienst van de gemeenschap, zijn bekend, dank zij bewaardgebleven notulen van vergaderingen. Het is ondoenlijk ze hier allen te noemen. We beperken ons hier tot een opsomming van burgemeesters die onze gemeente hebben gediend vanaf 1832. 1832-1847 mr. WJ, Tonckens; 1847-1850

mr. ].L.Tonckens [zn.: 1850-1854 mr. J,WJ, baron DeVos van Steenwijk; 1854-1859 mr.]. Gratama; 1859-1861 mr. P. Slot; 1861-1869 mr. J, A. Sluis; 1869-1878 J,W van Rooijen; 18781883 P.A. Derks; 1883-1884 J,A.R Kymmell; 1884-1896

A.].J. van Steijn; 1896-1905 WG. M. Eijck van Zuijlichem; 1905-1910 JAR. Bosma; 1910-1914 H.F.M.E. Graaf van Limburg Stirum; 1914-1937 K. Slomp; 1937 -1946 E.S. van Veen; 1946-1962D.Weima; 1962-1971 D.Haitsma;

1971 1978F.Niemeyer; 1978-1986H.M.Gielink; 1986-1992 G. Hokken; 1992 tot heden H,J. van derWoude.

18 Koninginnedag

Augustus 1938 (Koninginnedag): Nijeveen was afgevaardigd naar het defile. Bier zien we de toespraak door de burgemeester voor het vertrek.

Van links naar rechts: nog juist zichtbaar wethouder E. Doosje, burgemeester E.S. van Veen, Freek Boverhof, mejuffrouw Keijzer, Klaas Kooiker en Annie Eisen.

Twee jaar later was defileren voor de Koningin niet meer mogelijk. Gelukkig hadden degenen die op deze foto staan toen nog geen weet van de verschrikkingen die in de oorlog zouden volgen.

Enkele Nijeveners zijn door directe gevolgen van de oorlog overleden. Jan Kooiker (de vader van Klaas) werd op 23 oktober 1944 opgepakt door de SD en samen met de andere zoon, Roelof enkele dagen later in Westerbork gefusilleerd. Dit alles omdat zoon Klaas leider was van het verzet en door het "doorslaan" van een arrestant werd gezocht en niet werd gevonden. Freek Boverhof is op maandag 9 april 194 5 (vier dagen voor de bevrijding van Nijeveen) samen met vier andere verzetstrijders om het leven gekomen bij een ontploffing in een huis aan de Dorpsstraat 44, waar rnunitie was verzarneld.

19 Klassefoto openbare lagere school omstreeks 1910

We zien als tweede van de bovenste rij Gerrit Fransen. De onderwijzers zijn de heren Vierhoven, Oosting en Piel en juffrouw Hendriks. De andere namen hebben we nog niet kunnen achterhalen.

In Nijeveen heeft zich in de vorige eeuw nog eens een heus "volksoproer" voorgedaan vanwege een schoolkwestie. Toen op 11 april 1881 het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen werd, leek het logisch dat Arent Pol, die reeds sinds de jaren zestig onderwijzer aan de school was en zeer geliefd bij de bevolking, hoofd van de nieuwe school zou worden. Burgemeester

P. A. Derks dacht hier echter anders over en het verschil van mening liep zo hoog op dat Pol ontslag nam.

Leest u met mij mee het verslag uit de Meppeler Courant van 23 april 1881:

Dezer dagen werd een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Des morgens posteerden twee veldwachters aan de ingang van de school.lwee kinderen van de burgemeester en twee van de veldwachter waren in de school aanwezig om te profiteren van het onderwijs. De overige ca 160 bevonden zich op een ncburig weiland, waar een door hen voorbereid feest werd gevierd. Des avonds werd de burgemeester een serenade gebracht, welke met een proces verbaal bemtwoord werd

Burgemeester Derks vertrok in 1882 naar Havelte.

20 Klassefoto gereformeerde lagere school

We zien op deze foto van omstreeks 1 925, van links naar rechts, bovenste rij: Hendrik Braamskamp, HendrikTimmerman, Klaas Scholing, Reint Dolfsma, Jan Drost en Jan van 't Ende.

Tweede rij: meesterVan der Kooi, Geertje Oosterveen, Annigje Oosterveen, Roelofje Weide, [entien Weide, Aaltje Groen, [antina Drost, Arend Nijmeyer [ohzn. en juffrouw Van Veen.

Derde rij: meester Kuiper, Tinie Brouwer, Jan Kroes, Aaltje Kroes, Geu Drost, Klaasje Huls, HendrikTalen, Hilligje van

't Ende, EvertWeide, Roelofje Meijer, Hendrik Oosterhuis, Pieter Karsten en Meine Kroes.

Onderste rij: Klaas Kooiker, Luchienus Kroes, Tie Meyer, Jan Schipper, Hendrik Schipper, Jan Oosterhuis en Jan Santing.

In de middeleeuwen waren vrijwel aIle ingezetenen van een dorp lid van een kerk. Dit had ook een praktische reden: in geval van nood werd je door de kerk in leven gehouden. In 1598 vond hier de Hervorming plaats en werd de rooms-katholieke kerk zonder slag of stoot hervormd. Deze situatie duurde voort tot 26 februari 1836, toen een deel van de hervormden zich "afscheidden" en verder gingen als gereformeerden. Vanaf dat moment bestond er onder de laatstgenoemden de behoefte om ook het onderwijs te doordrenken van hun gedachtengoed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek