Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Kooiker en Jan Meer
Gemeente
:   Drenthe
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6136-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21 G. Fransen met echtgenote op hun huwelijksdag

We zien hen hier, komend uit de hervormde kerk Nijeveen in 1933. De ingang van de kerk was toen nog in de zijgevel.

De "afscheiding" (zie vorige bladzijde) heeft een wig gedreven in de saamhorigheid van de bevolking. Het dorp bestond tot na de oorlog uit een hervormd en een gereformeerd deel. Na die tijd, toen economische belangen het minder noodzakelijk maakten om lid te zijn van een kerkgenootschap, bleef men alleen lid uit overtuiging.

De kerk van Nijeveen werd gesticht in 1477, als roorns-katholieke kerk. Als een van de weinige gemeenten in Drenthe is de

stichtingsakte bewaard gebleven. Als reden om deze kerk (dit kerspel) te stichten werd aangevoerd dar de gelovigen (aile bewoners van dit stukje grand dus) het bezwaarlijk begonnen te vinden om voor religieuze verplichtingen naar de moederkerk in Havelte te gaan. Het kwam voor dat mensen stierven zonder voorzien te zijn van de genademiddelen van de kerk omdat er, door weersomstandigheden of anderszins, geen gelegenheid was die van zover te halen.

22 In uniform

Hendrik Venema (links) en Jan Busscher (rechts) in militair uniform in 1938.

Uniformen, soldaten, oorlogen ... Het leven is er vol van en tot vervelens toe zien we steeds maar weer hoe machtigen opkomen en weer worden verslagen, met achterlating van veel pijn en verdriet. De Spaanse troepen en de geuzen in de Tachtigjarige Oorlog en de troepen van Napoleon in de negentiende eeuw .. Zijn ze hier langs of door getrokken en wat hebben ze hier aangericht? Het is mij niet bekend en het is een gebied dat nog eens nader onderzocht moet worden door hen die in de geschiedenis van Nijeveen zijn geinteresseerd.

De Eerste Wereldoorlog ging gelukkig aan ons voorbij en behoudens de malaise hebben we daar geen treurige herinneringen aan overgehouden.

Anders ligt het met de Tweede Wereldoorlog. die gezorgd heeft voor de nodige trauma's en voor zover ik weet in Nijeveen negen mensenlevens heeft geeist.

De Iaatste dorpsgenoot die zijn leven heeft gegeven voor zijn vaderland is Jacob Hoeve uit Kolderveen, die op 19 juli 1947 is gesneuveld in Baroes (voormalig Nederlands Indie).

23 Smederij

We zien hier de smederij van de familie Broer op de Dorpsstraat 77. Albert Broer begon in mei 1927 als zelfstandige. Daarvoor werkte hij sarnen met zijn vader. De smederij is in 1939 of 1940 verbouwd. Het woonhuis is omstreeks 1950 veranderd. Van links naar rechts: Tina, Wouter, Albert, Luutje, opa en oma (Lute Broer en Jentje Broer-Jonkers) en Roelofje.

De bakker, de timmerman en de smid waren in een dorp van vitaal belang. Veelvuldig werd er van hun diensten gebruik gemaakt. En vooral in een agrarische gemeenschap zoals Nijeveen was er voor de smid een ruim aanbod aan werk. Naarmate de

mechanisatie in de landbouw voortschreed, werd de behoefte om paarden te beslaan minder, maar de reparaties aan landbouwwerktuigen namen hand over hand toe. Dit had tot gevolg dat de hoefsmid zich voortaan vertoonde op de markt met oude ambachten en de "gewone" smid zich vestigde op het industrieterrein.

In Nijeveen beschikken we tegenwoordig ook over een industrieterrein met uitsluitend "schone"industrie.

24 Groepje buurtkinderen in de Dorpsstraat

Op de achtergrond de boerderij met stookhok van Hendrik Hoorn.

We zien van links naar rechts: Klaasje Huls, Klaas Kooiker, Roelof Kooiker, Hermie Been, Jan Kooiker, Aaltje Groen, Dina Bonnes en Hendrik Been.

Stookhokken staan in sommige gevallen nog naast de boerderijen. Vaak zijn ze echter gesloopt of omgebouwd tot garage.

In de stookhokken werd vroeger het voer voor de varkens bereid en ook wel de was gekookt. Misschien werd er ook weI brood in gebakken. Door de jongelui werd er nogal een dankbaar gebruik van gemaakt als Pluvius (de god van de regen) Amor (god van de 1iefde) in de wielen reed.

Voorzover ons bekend zijn er nog 38 stookhokken bewaard gebleven en de historische vereniging zal ze allemaal op de gevoelige plaat vastleggen om ze op die manier te bewaren voor het nageslacht. Want ook dat rekenen wi] tot eeri van onze taken: datgene fotograferen waarvan wij het vermoeden hebben dar het in de (nabije) toekomst zal verdwijnen.

25 Op wegnaar ...

De foto dateert van omstreeks 1930 . We zien links de boerderij van de familie Kooiker, de boerderij Huls en het gemeentehuis. De personen zijn Comelis Rodennond, Hendrikien HesselsOude Schoot, en met fiets mejuffrouw Rodermond.

Dit vind ik nou een van de mooiste foro's die wij in ons archief hebben. Bekijkt u deze foto eens goed; gaat uw fantasie dan oak niet op de loop? Twee oudere mensen en een jangedochter op weg ... [a, waar naartoe? Het meisje heeft een fiets, maar de oudjes moe ten kennelijk niets hebben van dat maderne gedoe en lopen gewoon door de Dorpsstraat, zoals ze dat hun hele leven hebben gedaan.

Dan komen ze de fotograaf tegen. De man in zijn lakense [as kijkt wat argwanend, maar mevrouw (die een wat deftige uit-

straling heeft) vindt het leuk en is tegelijkertijd trots op het feit dat zij het waard zijn gefotografeerd te worden. De jongejuffrouw is een beetje frivool en kijkt met een blik van: "Is er wat?' ,

De fiets he eft nog zo'n handrem die met een blokje op de voorband het voertuig tot stilstand hoopt te brengen. Achter op de fiets een rieten reiskoffertje. Ze lopen in westelijke richting. Werd het meisje opgehaald van de trein (die toen nog in Nijeveen stopte) en zo ja, wat had ze dan allemaal meegemaakt? Of gingen ze juist op weg ergens anders naar toe, naar Meppel bijvoorbeeld, en werd ze dan weggebracht?We zullen het niet weten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek