Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Kooiker en Jan Meer
Gemeente
:   Drenthe
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6136-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26 De veld wachter

Gemeenteveldwachter Elzinga met vrouw en kinderen in de [aren twintig. Hun woning stand op de Molenweg, aan de Grifte. Het verhaal gaat dat mevrouw Elzinga de kastanjes van haar zoon begroef. Resultaat: enkele zeer grote kastanjebomen ter hoogte van de huidige parkeerplaats.

We zien, van links naar rechts: Ieka en Tine (dochters) Elzinga. Zittend Dirk en mevrouwTrijntje Elzinga.

De veldwachter zou zo weggelopen kunnen zijn uit de bekende TV-serie uit de jaren zestig "Swiebertje". De dorpsveldwachter is na de oorlog uit het dorpsbeeld verdwenen. Voor die tijd was het toch een figuur naar wie met enig respect werd opgezien, al

zal de jeugd menigmaal geprobeerd hebben achter zijn rug om het nodige kattekwaad uit te halen. In ieder geval ging er een preventieve werking van uit en hadden de burgers het gevoel dat hun belangen enigszins werden veiliggesteld. De dorpsveldwachter fungeerde tevens als aanspreekpunt.

Na de oorlog werd de politieagent allengs minder optisch bereikbaar, hetgeen het gevoel van veiligheid doet afnemen. Toch is men bij calamiteiten eerder ter plekke dan vroeger.

27 Ontvening in de Bramen

We zien van links naar rechts: twee opzichters van de Grontrnij (met hoeden), Jan van Achteren, Willem Sok en Klaas Kok, die toen koster in Kolderveen was.

Omstreeks 1000 jaar na Chr. bevonden zich in Drenthe grote wildernissen, waarin zelfs nog elanden leefden. Het is goed mogelijk dat de bisschoppen van Utrecht, die deze streken beheerden, vanuit hun "hoC' in Uffelte op herten en elanden hebben gejaagd in de bosrijke wildernissen en venen waar nu Nijeveen ligt.

Mogelijk stroomden de Havelter en de Wold A, die ongeveer bij Nijeveen samenvloeiden, in westelijke richting verder. Daar lag Wannepe, het moederdorp van Wanneperveen. Wan-epe betekent slecht water, onbevaarbaar water. Hier zal de stroom dus zijn dichtgegroeid en is een nieuwe afstroming ontstaan naar het zuiden.

In 1885 wordt in de oude bedding van de Havelter A, op het land van de weduwe Keizer-Oosterhuis, een prachtige prehistorische kano gevonden, die door burgemeester A. J J van Steijn is afgestaan aan het provinciaal museum in Drenthe.

In Kolderveen nam de ontvening een aanvang omstreeks 125 0; in Nijeveen minstens honderd [aar later. Dat was dan ook het "nije veen".

28 Maaien van het koren op de Havelterberg

We zien van links naar rechts: B. Pruntel, A. Pol, mevrouw Pruntel-Daalman, mevrouw Pol-Bijker: op de voorgrond: man met pet, A. Eisen; het jongetje is [aap Pol en het meis]e Griet Pol.

Na de ontginning, die in 1850 was voltooid, ging de bevolking, die bestond uit afstammelingen van schippers uit Utrecht en de I]sselstreek en van de verveners uit Friesland en Drenthe, zich meer en meer toeleggen op de veehouderij.

In 1825 was ons gebied getroffen door een overstroming, waarbij aanzienlijke schade werd toegebracht aan de moeizaam in cultuur gebrachte gronden. Er verdronken 971 koeien, 63 paarden en 78 varkens. In 1862 werd het eerste Drentse Waterschap opgericht (hetWaterschap Nijeveen-Kolderveen) en ging de veehouderij een betere toekomst tegemoet.

In 1959 constateert men: "Een gemeenschap van boeren met veelliefde voor de veehouderij, maar met slecht verkavelde gronden. De percelen grasland zijn lang en smal en lijden onder geregelde ernstige wateroverlast." Na deze constatering wordt besloten tot ruilverkaveling. In totaal 2750 hectare land krijgt een totaal ander aanzien en men kan spreken van een ware ommekeer in het denken en doen in Nijeveen.

29 De laatste voer hooi

Het binnenrijden van de laatste voer hooi, mer in de baanderdeur, met van links naar rechts: mevrouw Eisen-Braamskamp, Annie Eisen en Stegeman uit Rouveen.

Het ging er gemoedelijk aan toe in "die goeie ouwe tijd". Aan deze foto te zien was het leven op het platteland een groot feest, vooral also zoals hier, de laatste voer hooi wordt binnengehaald. Dat het leven niet zo jachtig was als tegenwoordig zal iedereen toegeven, maar er moest hard, lang en zwaar gewerkt worden voor de dagelijkse boterham.

In de jaren vijftig werd er langzamerhand overgeschakeld op mechanisch melken. P. Bouwknegt uit Kolderveen was de eerste in zuid-west Drenthe die in 1950 een melkmachine in gebruik narn om zijn 34 koeien van hun dagelijkse last te ontdoen.

Op 1 juni 1960 werd de streekverbeteringscommissie geinstalleerd. Zowellandbouwkundige als huishoudelijke en argrarisch-sociale problemen krijgen nu de volle aandacht. De vakbekwaarnheid wordt opgevoerd, voorlichting over kleding en voeding en zaken als bedrijfsopvolging. beroepskeuze en maarschappelijke ontwikkeling zijn van groot belang geweest voor de streekverbetering. In 1960 sliepen nog 55 gezinnen in de bedstee en in 152 woningen was er nog geen aanrecht met gootsteen.

30 Knapenvereniging Daniel (Kolderveen)

We zien hier de leden tijdens een uitstapje naar vliegveld Eelde op 13 augustus 1937.

Bovenste rij, van links naar rechts: Jan Timmerman, Bertus v.d. Vegt. Lambert-Jan Tissingh, Gradus Meijer, mevrouw v.d. Vlugt, dominee v.d. Vlugt, Arend Oosterveen, Jacob Hoeve, Roelof de Boer, lambert Rodermond, Alte Lucas en Harm Rodermond. Onderste rij:Tinus Brand, Klaas de Boer, Gerrit Schipper, Hendrik v.d. Belt, Hendrik Westenbrink, Jan Tuut Lzn., Wietse Schipper en Hendrik Beute.

"Knapenvereniging" is zo'n prachtig woord uit de oude doos. Het betrof jongens in de leeftijd van circa 12 tot 16 jaar. Daarna werd [e "jongeling" en dan werd je lid van de jongelingsvereniging.

Meisjes waren gewoon meisjes en zijn dat ook gebleven. WeI schreef men op enveloppen "aan de jongejuffrouw" of "aan den jongeheer". Tegenwoordig heeft dat woord een andere betekenis. Taal veroudert snel. Vooral bij oude documenten is het soms heellastig om de juiste betekenis te doorgronden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek