Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Kooiker en Jan Meer
Gemeente
:   Drenthe
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6136-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijeveen en Kolderveen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31 Albert van Oenen en]ansjeTimmerman

We zien hen op deze foto voor de achterzijde van hetTolhuis (ter hoogte van de huidige rotonde).

Vroeger kwamen ze allemaallangs de deur: de man met garen en band, de marskramer, maar ook de melkboer, de bakker, de vis boer, de voddenboer, de scharensliep en noem maar op. En niet te vergeten de ziekenfondsbode, de man van de verzekering en alle anderen die per week een dubbeltje of meer kwamen innen vanwege het lidmaatschap van het begrafenisfonds of de vakbond. De kruidenier kwam zelfs tweemaal: eerst om het boodschappenboekje te halen en later om de waren af te leveren.

Het had toch wel iets. Ie sprak nog eens met iemand en je hoorde nog eens wat. In ieder geval was het goed (soms te goed) voor de sociale contacten. Daarmee vergeleken is het tegenwoordig maar armoe met een .flappentap'' die alleen maar tegen je knippert en voor strafje pasje opeet als je driemaal een foute pincode hebt ingetoetst.

32 Mannns Huberts en]aukje Huberts- Veneboer

Huberts was jarenlang een bekende verschijning als broodventer (met kar). Zijn vrouw was baker en heeft zo'n honderd kinderen "op de wereld geholpen". Oak was zij behulpzaam bij het afleggen van overledenen.

Begraven had sams nag heel wat voeten in de aarde (een toepasselijke opmerking in dit verband). Begraven yond oorspronkelijk plaats in de kerk en dan nog het liefst zo dicht mogelijk bij het altaar. De reden daarvoor was dat men het idee had dat men bij het einde der tijden (de opstanding) op een geheiligde plek uit het graf verrees. Om praktische redenen werd begraven in de kerk in de negentiende eeuw niet meer toegestaan (ruimtegebrek en "geur-overlast"). Men volstond toen met een

plaatsje buiten de kerk op het "kerkhof". Nijeveen kent drie van die kerkhoven; het hervormde kerkhof van Kolderveen, het hervormde kerkhof van Nijeveen en het gereformeerde kerkhof van Nijeveen.

Daarnaast is er sinds 1947 een nieuwe begraafplaats. De grand van deze begraafplaats is in 1930 aangekocht door de gereformeerden omdat hun bestaande kerkhof te klein werd. Ret heeft zeventien jaar geduurd voordat een stukje land gekocht kon worden dat nodig was om het te kunnen bereiken. In de jaren zeventig is het verkocht aan de burgerlijke gemeente en sindsdien in gebruik als algemene begraafplaats.

33 Perceel Dorpsstraat 8

Ten tijde van de foto werd het pand bewoond door de dames Inberg, De woning is enkele jaren geleden gesloopt en thans woont op deze plaats de familie Alberts.

De enorme beukeboom aan de oostzijde van de woning is een van de hoogste van het dorp en zeer gezichtsbepalend. Er zouden heel wat bankstellen uit gemaakt kunnen worden, maar gelukkig zijn we in deze tijd nogal zuinig op alles wat groeit en bloeit.

Ons dorp kan bogen op een mooie bomencollectie. Te denken valt aan de prachtige eiken in Kolderveen, de Thijs van Urklaan in Kolderveen, de acacia's langs de Nieuwe Weg, waarvan in sommige gidsjes vermeld staat dat zij de noordelijkste acacia-

laan van Nederland is (alhoewel ik dat betwijfel), verder de prachtige treurberk voor het gemeentehuis en de eiken in de Dorpsstraat in Nijeveen, waarvan er helaas, mede door het drukke verkeer, een aantal het loodje heeft moeten leggen.

De prachtige populieren, die de Bovenboeren tot een waar paradijs maakten, zijn enkele jaren geleden gekapt vanwege hun leeftijd en de schade die zij aan het wegdek aanbrachten. Met de nieuwe aanplant is een aanvang gemaakt.

34 Gemeentehuis

We zien hier het gemeentehuis van Nijeveen in de jaren dertig afgebeeld.

Alhoewel het gemeentehuis in 1994 een leuke opknapbeurt heeft ondergaan, kunnen we er niet ornheen dat het er in de jaren dertig heel wat romantischer uit zag. Vandaag de dag zijn romantische gemeentehuizen zeer in trek bij trouwlustige paartjes en dat legt die gemeenten dan weer geen windeieren.

Het nadeel daarvan is echter wel dat het lopende-band-werk wordt. In Nijeveen trouwen jaarlijks tussen de 15 en 25 paartjes en die krijgen dan ook alle aandacht waar ze recht op hebben. Trouwen "op" het gemeentehuis was vroeger een formaliteit, omdat de kerkelijke inzegening direct daarna plaatsvond en aile

aandacht kreeg. Nu dat laatste niet altijd meer het geval is, is de gemeente Nijeveen overgegaan tot het aansteilen van twee "bijzondere" arnbtenaren van de burgerlijke stand, die de huwelijken voltrekken en een toegesneden speech houden. Ook bij begrafenissen zal zich dat probleem in de toekomst meer en meer voor gaan doen.

Hopelijk zal het huidige gemeentehuis ook na de gemeentelijke herindeling als een centrale plaats in de gemeente blijven fungeren.

35 Schoolfoto gereformeerde school

We zien, van links naar rechts, bovenste rij: Hs. Mulder, H. v.d. Linde, A. Bijker, 1. Oosterhuis, ]. Oosterhuis, Hs. Bouwknegt, E. Weide, M. Mulder, ]. Kroes Gzn. en D. Scholing.

Tweede rij:W v.d. Kooi (onderwijzer), P. v.d. Kooi (hoofdonderwijzer), P. Bouwknegt, Hagerijs, Dekker, Rika Scholing, ]entje Snel, Hillie Hartkamp, Hillie Harsema, ]entje Bijker, Hermie Harsema en Hendriks (onderwijzer).

Derde rij: M. v.d. Kooi (onderwijzeres), P. v.d. Linde, Rika Bouwknegt, Harmina Luten, Veneboer, Geesje Luten, Rolina Rodermond, Koopje Oart, Mina Hoekman, Geertje Hoekman, onbekend en 1. v.d. Kooi (onderwijzeres).

Onderste rij: K. Bouwknegt, K.]. Bouwknegt,]. Rodermond, H. Bouwknegt Dzn., Jan Luten, Klaas Scholing, T. Weide, H. Bouwknegt Pzn. RoelofHummel, M. Kroes en]. Kroes.

Sinds de uitvinding van de fotografie zijn er al schoolfoto's gemaakt. Dit tot genoegen van historische verenigingen, die er eens lekker voor kunnen gaan zitten am alle namen van de geportretteerden te achterhalen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek