Nijkerk in oude ansichten deel 1

Nijkerk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Kamphorst
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3201-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijkerk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het interieur van de gereformeerde kerk is hier nog zonder zijbeuken.

13

Uilgm Calle,bach's Boekhaodel, Nijkerk. No. 12299

.

I"

Veenestraat," NIJKERK .

14

De Veenestraat gezien vanuit de Langestraat. Heel duidelijk is op de voorgrond het torentje te zien op het gebouw, waarin de "Stichting Oud Nijkerk" een museum hoopt te vestigen. In 1731 was dit een schoolgebouw, een deel van een klooster. Dit werd bouwvallig, werd afgebroken en door een nieuw vervangen. Na 1867 werd het een pakhuis; op de achtergrond is de toren van de gereformeerde kerk waar te nemen.

UitO. D. J. de "Soer. No. 9267.

Op de voorgrond rechts staat een oude, gedeeltelijk nog bestaande poort; het middengedeelte waarin het jaartal 1862 stond, moest wegens bouwvalligheid gesloopt worden. Zo verging het ook het torentje dat bij een storm ernstige schade had opgelopen, Achter de poort werden de postkoets gestald en de paarden verwisseld, vandaar dat het huis ernaast "De Postkoets" heette.

15

16

Viermaal is hier de klederdracht te bewonderen. Op de eerste foto is de zondagse knipmuts afgebeeld, normaal met ingeweven bloemen; bij rouw echter effen met een zwart ondermutsje. Het tweede vrouwtje draagt een drie-strookjesmuts en een wollen omslagdoek. De derde foto Iaat weer rok, jak en knipmuts zien. Op de vierde foto zit een vrouw in daagse kledij met een schort van Fries bont en een haakmuts.

Uilg. C.1I,,~.th's 608<:o".oel, W,j'er'.

Veeneetraat. Sijkerk. (jJ

Het begin van de Veenestraat met rechts de oude boerderij "De Pennevoegel" (wat in het dialect" vlinder" betekent). De twee bomen voor het huis zijn door Rijkswaterstaat halverwege afgezaagd, maar moesten als straf - voor de bewoner die ze om zeep had geholpen blijven staan.

17

Nijkerk - R. K. School

18

De katholieke school in de Veenestraat, die gebouwd is in 1921 en afgebroken in 1970. Op de zelfde plaats is in ditjaar een nieuwe, gemoderniseerde school verrezen.

Sinds 2 maart 1874 was er een school voor gereformeerd onderwijs in de Groenesteeg (Groenestraat), die in de volksmond "vrieje school" werd genoemd. De oprichting kwam tot stand onder leiding van Ds Gobius du Sarto Het is het hoge gebouw links.

19

20

Een schoolklas van "bovenmeester" J. van der Waals (rechts op de foto). De foto is genomen voor de meesterswoning in de Groenesteeg. Meester Van der Waals werd geboren 26 februari 1859 en overleed 15 mei 1960; hij bereikte dus de hoge ouderdom van honderd en een jaar. De opvolger van de heer Van der Waals, die op vijfenzestig-jarige leeftijd met pensioen ging, was de heer P. de Zeeuw JGzn. (7-3-1890-1-8-1968). Hij schreef enige boekjes o.a. ook over Nijkerks historie. De onderwijzer aan de linkerzijde van de schoolklas is meester F. Kragt Hzn., eveneens een bekend figuur in Nijkerk door zijn historische geschriften.

In de 19de eeuw werd Huize St. Jozef gesticht, oorspronkelijk bedoeld om katholieke armen onderdak te verlenen. Toen het oude armenhuis afbrandde, schonk mejuffrouw Erkelens gelden voor een nieuw gebouw aan de Kruitstraat, dat 25 april 1857 gereed kwam. Het huis voor ouden-van-dagen is aan de rechtervleugellater aanmerkelijk uitgebreid. In 1972 is een geheel nieuw gebouw verrezen op dezelfde plaats, dat op 18 september werd geopend.

21

22

De Kruitstraat (Schietsteeg) waarvan dit gedeelte later Huserstraat is genoemd, naar pastoor Huser.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek