Nijkerk in oude ansichten deel 1

Nijkerk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Kamphorst
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3201-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijkerk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Holkestraat - Nijkerk.

Hier zijn de oude gevels aan de Holkerstraat te zien. Let eens op de bestrating die be staat uit "kinderkopjes" en het stenen trapje links. In een van deze huizen is kardinaal Alfrink geboren.

23

24

Op de achtergrond ontwaart men de oude molen, achter de graanhandel Van de Bunt, die evenwel reeds lang verdwenen is.

Nijkerk - Hotkerweg'

Op de voorgrond staat de cooperatieve zuivelfabriek "De Volharding", In de verte prijkt de Holker molen; tussen deze beide gebouwen in is de zgn. "Houten Toom", waar volgens de overlevering een overzet is geweest. De zuivelfabriek is in juli 1985 tot de grond toe afgebroken. Nieuwe voorzieningen zijn getroffen op het industrieterrein.

25

~ No. 3~03. Uit~

Langstraat

Nijker k.

26

Deze afbeelding geeft een overzicht van de Langestraat.

Het hotel "De Roskam" in de Langestraat is een zeer oude herberg, die reeds in de 16de eeuw wordt genoemd. Hier was de halte van de postkoets.

27

Langestraat - Nijkerk.

28

Links staat de hoefstal van smederij Van den Pol, die men er heden ten dage niet meer aantreft nu er helaas zo weinig paarden worden gebruikt. De goot is duidelijk te zien, vervolgens een klinkerpad voor fietsers en de straat die van keien is. Rechts ligt de oude zaak van de firma B.J. Schueler, die bij het bombardement van mei 1940 werd verwoest. Voor deze zaak is de brugleuning om de beek.

Omstreeks 1650 kregen de Nijkerkse Israelieten van Johan Olivier van Middachten een begraafplaats "aan den Hoogstraterweg". Deze begraafplaatsen, het waren er twee, een voor de Portugese Joden, de andere voor de Hoogduitse Joden, zijn enige jaren geleden geruimd. De stoffelijke resten zijn overgebracht naar het Israelitische kerkhof aan de Oude Amersfoortseweg, de zgn. Korte Dood.

30

De Hoogstraat geeft links de Joodse begraafplaats te zien. Van wat hier op deze foto te zien is, is niets gebleven.

Huize Voerst dat eertijds binnen grachten lag en "Frieswijk" heette. Nu staat hier het postkantOOL Een dee! van de grachten is behouden.

Uitg. CalleRlach's Boekhardel. Nijhrk.

32

De Centraalstraat, die tegenwoordig Spoorstraat heet, of zoals eehte Nijkerkers zeggen: de Kwade Beek. Huize Voerst is nog te zien, daarnaastlag een wagenmakerij, op de plaats waar nu het Polderhuis staat. Langs de straat liep de beek die op deze afbeelding reehts te zien is. Bij het witte hek staat nu de Nederlandse Middenstands Bank.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek