Nijkerk in oude ansichten deel 2

Nijkerk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Cozijnsen-Petersen
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4424-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijkerk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Gaarne heb ik gevolg gegeven aan het verzoek van de uitgeverij Europese Bibliotheek een tweede boekje "Nijkerk in oude ansichten" samen te stellen. Het verleden van Nijkerk is waard in de herinnering te blijven, De boekjes met oude ansichten bieden hier een goede gelegenheid toe. Er is reeds toe bijgedragen door het eerste boekje over Nijkerk in deze serie.

in de periode die deze boekjes bestrijken, namelijk van 1880 tot 1922, was Nijkerk nog maar een betrekkelijk kleine stad met minder dan 10.000 inwoners en een gering aantal straten, zodat de keuze niet zo groot

meer was. Om niet in herhalingen te vervallen heb ik ansichten en foto's gezocht, waarop huizen, andere gebouwen en karakteristieke hoekjes voorkomen, die thans zijn verdwenen en die werden vervangen door moderne bouwwerken of plaats moesten maken voor het hedendaagse verkeer. Bij het zien van de tafereelties uit grootmoeders jaren wordt men herinnerd aan tijden waarin het allemaal nog niet zo haastig en gejaagd ging. Ik hoop dat men weer even de sfeer van weleer zal proeven bij het lezen van dit boekje.

Call.nbac 's Boekhandel. Nijkerk. o. 12302

Lanzestraar, ~IJKERK.

1. Dit is de Langestraat omstreeks 1900. Rechts zien we de zaak van de firma Koe1man met een mooie, naar buiten gebouwde uitstalkast, zoa1s in die tijd gebruikelijk was.

"' .

2. Op de foto zien we het gebouw Veenestraat 16 in 1800. Dit gebouw diende oorspronkelijk a1s ziekenverblijf van het oude gasthuis. De voorgeve1 is in 1731 verbouwd; het gebouw ze1f is veel ouder. In het pand waren in de zeventiende en achttiende eeuw een Latijnse en een Duitse school gehuisvest. Van 1731 tot 1772 deed het vertrek achter in het gebouw dienst a1s vergaderruimte van de ambtsjonkers. Omstreeks 1800 fungeerde een gedeelte van het gebouw a1s kerk van de Lutherse gemeente. Daarna is het gebouw nog gebruikt als graanpakhuis en ten slotte was er een knopenfabriek in gevestigd. In verschillende periodes is het als woonhuis gebruikt.

Gaster traat - .ijkerk.

3. Hier zien we de Oosterstraat. Behalve als hotel, cafe en restaurant heeft het eerste huis aan de rechterkant, dat de naam "De Gouden Leeuw" droeg, een belangrijke plaats ingenomen in het marktwezen van de stad.

De voomaamste markt was de eiermarkt, die op de stoep voor het huis werd gehouden. Deze markt is in 1912 naar het Molenplein verplaatst.

4. Op deze foto zien we de eerste eierhal. Toen de ruimte op de stoep voor hotel "De Gouden Leeuw" te klein was geworden voor de eierhandel, werd door de gemeenteraad op 31 oktober 1912 be slot en het terrein voor de Oostermolen aan te kopen. Op deze plaats werd de eerste eierhal gebouwd. De afdelingen in de hal werden als pakruimten aan de eierhandelaren verhuurd, terwijl de boeren en boerinnen die met hun eieren naar de markt kwamen, in weer en wind op het plein moesten staan. In de nacht van 6 op 7 oktober 1920 is dit gebouw samen met de Oostermolen afgebrand.

5. Nadat Nijkerk het zeven jaar zander eierhal had gedaan, besloot het gemeentebestuur een nieuwe hal te bouwen, waarin ook de eiermarkt kon worden gehouden. Een terrein aan de Molenweg werd aangekocht voor de som van f 11.000,-. Op 21 oktober 1927 werd door burgemeester J.e.A.M. van Kluyve de eerste steen voor de nieuwe eierhal gelegd. De bouw van de hal kostte f 20.000,-.

Ret nu nog bestaande gebouw is niet meer als zodanig in gebruik, daar de eiermarkt op 26 september 1974 we gens gebrek aan aangevoerde eieren is opgeheven. Behalve de eiermarkt werd op maandagmorgen op het Mo1enplein de goederenmarkt gehouden.

6. Op 19 maart 1928 opende minister Kan, minister van Binnenlandse Zaken, de eierha1 aan het Molenplein. Op de foto staat de minister (met lichte jas) tussen de eiervrouwtjes,

7. In de zomer was de heer Martensen tijdens de markt op maandagmorgen op het Molenplein met zijn ijscokarretje present.

8. We zien hier de Oosterstraat. Het oudste huis in deze straat is het tweede huis aan de rechterkant. Het heeft een ingezwenkte halsgevel en is gebouwd in 1775 door Joost van Ramshorst; hij was een van de voorname graanfactors in de omgeving van Nijkerk. Hoog in de voorgevel staan nog zijn initialen ,,1 van R". In die tiid schreef men de letter J dikwijls als een 1.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek