Nijkerk in oude ansichten deel 2

Nijkerk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Cozijnsen-Petersen
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4424-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijkerk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

£d,~e ?.? " J. H. Scnae'e-. Amstercam. No. NIJ. 4 Depose.

49. De Slichtenhorster- of Brede Beek, in het midden van deze foto uit 1900, heeft een belangrijke rol gespee1d in de ontwikke1ing van Nijkerk. Aan de oevers van deze Beek, die to en een sne1stromende rivier was, werd in 1222 Nijkerk gesticht. Ret middelste gedeelte van de Koetsendijk aan de westzijde van de Beek is gesloopt voar de aanleg van de rondweg. Ret eerste huis van de Ko1kstraat aan de oostzijde heeft p1aats moe ten maken voor de aan1eg van de Schimme1penninckstraat. Op de achtergrond zien we het gemeentehuis en de stadsarmenschool.

50. Op deze foto zien we de ambtenaren van de gemeenteseeretarie te Nijkerk omstreeks 1930. Van links naar reehts kijken ons aan: H. Bekker, P.A. Vroegop, J.M. de Leeuw, gemeentebode B. Planck, gemeentesecretaris H.A. Nab, H.J. Haaft Graafland en H. Pleiter.

51. Hier zien we het huisje op de Helling. De scheepstimmerwerf aan de oostkant van de Vaart werd in de volksmond "De Helling" genoemd. Veel botters werden hier gebouwd voor de Spakenburgse vissers. In het begin van deze eeuw kon men hier een roeibootje huren voor vijf cent en een zeilbootje voor tien cent per uur, om een pleziertochtje op de Va art te maken.

52. Leden van de oude visclub brengen hun boot uit de Vaart over naar het rietgat aan de dijk. Zoals de vissers in hun visserslatijn beweerden zat in die plas altijd "paling als een arm zo dik". De person en bij de wagen zijn, van links naar rechts: Herman van de Beek, Hendrik Kulsdom, Johan Vastenburg en Willem Vastenburg. Uit deze visclub is in 1932 de tegenwoordige hengelsportvereniging "Hoop Op Geluk" ontstaan.

--:;,.--~.

---

53. Nijkerks buitenhaven is lange tijd als zwembad in gebruik geweest, terwijl de scheepvaart gewoon doorging. Tot 1963 is hier zwemles gegeven. Een belangrijk hulpmiddel bij dit lesgeven was een hengel, die boven een plankiertje was bevestigd. Veel Nijkerkers hebben zo hun zwemles genoten.

54. Op deze foto zien we de buitenhaven. De twee met hout beschoeide pieren vormden een vrij nauwe doorgang naar de buitenhaven. Op het einde van de linker pier stond een lantaarn. De eerste lantaarn die hier heeft gestaan, was een olielamp. De verzorging van dit lichtbaken kostte de gemeente achttien gulden per jaar. Om deze nogal hoge kosten te drukken moest voor ieder binnenkomend schip tien cent lantaarngeld worden betaald.

s. ; .. e~

lJ ilL, "/,,,""

55. In het begin van deze eeuw begon de firma L.S. de Leeuw uit Amsterdam in een houten schuur aan de Westkadijk een tapijtfabriek. Hier werden in de begintijd van het bedrijf uitsluitend matten vervaardigd, zodat de fabriek in de volksmond de naam mattenfabriek kreeg. Na enkele jaren is de schuur vervangen door een stenen gebouwtje. Als zodanig is dit in 1918 verkocht aan de n.v. Vereenigde Knoopen- en Bandfabriek te Arnhem, waarna het gebouw een uitbreiding onderging en de knopenfabriek er onderdak yond.

56. De na de brand van 1922 herbouwde knopenfabriek heeft echter nog slechts vijf jaar als zodanig dienst gedaan, want ze verhuisde deels naar Spakenburg en deels naar Engeland. Het gebouw is daarna enorm uitgebreid en jarenlang is er de Zaanlandse cacaofabriek in gevestigd geweest.

57. Op 3 november 1813 werd een p1aatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algerneen opgericht, waarvan burgemeester mr. E.G. Ardesch voorzitter en J. Frezie secretaris waren. Dit Nutsdepartement werd reeds in 1831 weer opgeheven. In logement "De Roskam" vond op 29 oktober 1858 de heroprichting plaats. In 1904 werden reeds plannen gemaakt voor een eigen gebouw, maar pas in april 1910 is het tegenwoordige Nutsgebouw in gebruik genomen. Op de foto is dit het eerste gebouw rechts.

58. Bij gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de afdeling Nijkerk van de Maatschappij tot Nut van 't A1gemeen, in 1928, bestond het bestuur uit de vo1gende leden: van links naar reehts: G. Wouters, B. Nihom, secretaris D. van Oostrum, voorzitter H. Teygeler, penningmeester J.e.A.M. van Kluyve, E. van de Woerd en S.A. ten Bokkel Huinink.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek