Nijkerk in oude ansichten deel 2

Nijkerk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Cozijnsen-Petersen
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4424-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijkerk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Huize Voerst was een "Reerenhuizinge", dat op een plattegrond van Nijkerk uit 1609 reeds voorkwam. Ret is door verschillende adellijke families bewoond geweest. In later tijd hebben hierin enkele burgemeesters gewoond: van 1849 tot 1866 burgemeester A. Marcus, van 1875 tot 1892 burgemeester J.R. Krudop en van 1917 tot 1923 burgemeester jhr. mr. G.C. van Reenen. Achter huize Voerst was in de jaren twintig een prachtig aange1egde tuin, met hoge bomen, bloernmozaieken en fonteinen in de gracht. Op deze gracht, een gratis ijsbaan die prachtig was gelegen en die veel eerder .Jiield" dan het ijs in de Vaart, hebben vee1 Nijkerkers schaatsenrijden geleerd.

-s ' ize F:ol"'l'! .? ira ~ : ":j:,e:!,:

60. Huize Hoogstraten was gelegen op de hoek van de Spoorstraat en de Hoogstraat. De laatste straat dankte haar naam aan dit huis. Tegenwoordig doet het huis dienst als Polderhuis van de polder Arkemheen. Daarvoor was het het woonhuis van bekende Nijkerkse families, zoals Prins en Beernink. Sinds de aanleg van de tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Zwolle is de naam Hoogstraat hier verandert in Coltoflaan.

61. Op deze foto zien we het station. Ondanks de vele veranderingen die er op het station hebben plaatsgevonden, is het stationsgebouw gedurende honderd jaar vrijwel hetzelfde gebleven. Het oude gebouw, dat was omringd door kastanjebomen, is tien jaar geleden gemoderniseerd. Tegelijkertijd werden aIle bomen gerooid. De Stationsstraat waaraan het gebouw is gelegen was toen een doodlopende straat, die aIleen bereikbaar was vanuit de Spoorstraat.

62. Dicht bij de overweg Spoorstraat-Barneve1dseweg stond dit zestiende-eeuwse huisje. In 1926 is het afgebroken, hoe weI het met een restauratie ter grootte van driehonderd gulden uit slopershanden had kunnen worden gered.

63. Dit is een foto van de Amersfoortseweg. Van het grate huis was de onderbouw van steen en het bovenste gedeelte van hout gebouwd. Dit was een bouwtrant die men in Nijkerk vooral in de vorige eeuw weI meer tegen kwam. Deze woningen zijn in 1974 gesIoopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de wijk Paasbos.

64. Dit vijftig jaar oude rusthuis was ge1egen aan de Amersfoortseweg. Het is in gebruik geweest als "Rusthuis voor Ouden van Dagen der Gereformeerde Kerk van Nijkerk". De eerste "Vader en Moeder" waren H. Hofman en zijn vrouw. Het in 1924 gebouwde huis is gesloopt in verband met de nieuwbouw van de wijk Paasbos.

65. Bij de opening van het gereformeerde rusthuis aan de Amersfoortseweg, op 17 december 1924, waren de volgende personen aanwezig: op de eerste rij, van links naar rechts: mevrouw Hoeneveld-Houst, H. van Ramshorst, Jac. van Drie, J. Snapper, H. Hofman, mevrouw Hofman-de Graaf, J. van Hof', G. Bokkers, H. Hoogeveen en de dames Ingwersen, Van Ramshorst en Elmendorp. Op de tweede rij: dominee A. Hoeneveld, K. Nieboer (architect van het rusthuis), C. van Ramshorst, B. van Dijk, rnevrouw Van Sweden, mevrouw Van Hof, mevrouw Snapper-van Wincoop, onderwijzer Van de Pol, juffrouw Berends, juffrouw Koops, Annetje Brouwer, rnevrouw H. Snapper-van Hennekeler, rnevrouw Bokkers-van Hel, mevrouw De Zeeuw-Vogel, P. de Zeeuw, A. van Rarnshorst en rnevrouw Van Dijkhuizen. Op de derde rij: dominee Ingwersen, Joh. van Sweden, M. van Dijkhuizen, Elrnendorp, Aartje Hofman, G. Mol, J. van Rootselaar, H. Verhoog en H. Snapper.

Chr. School Ntjkerkef1lttn

66. De christelijke school in Nijkerkerveen werd gesticht in 1847 door dominee C.C. Callenbach, H. van de Flier, jonkvrouwe H.D. van den Burch van Spieringshoek en juffrouw F.A.S. Gevers. De eerste onderwijzer begon zijn werk in een lokaaltje, gehuurd van Eibert van Essen, met twintig leerlingen. Het salads van Levi Wit stein bedroeg vierhonderd gulden per jaar. Twee andere bekende onderwijzers uit de beginperiode van de school waren Jan Jilles van Noort en Jacob de Boer. Naar deze beide mensen zijn twee straten genoemd. In 1923 is deze school gebouwd, waarvan H.A. Pothoven uit Amersfoort de architect was.

67.0p 17 juli 1923 werd de eerste steen gelegd voor het schoolgebouw van de in 1847 gestichte christelijke school in Nijkerkerveen door de Nijkerkse predikant P.L van Melle. Voor het muurtje staan, van links naar rechts: architect H.A. Pothoven, voorzitter dominee P.J. van Melle, de onderwijzeressen E. van Heuven, H. Servaas, A.E. Ligtenberg en Jacobs, de bestuursleden M.M. van Esveld, G.F. Callenbach en C.C. Callen bach, Van de Wetering, het bestuurslid C.J. van Rootselaar, dominee Van Heuven, dominee Jacobs, hoofdonderwijzer G.A. Goldtsmidt, onderwijzer P.H. Ligtenberg en oud-hoofdonderwijzer J. Eekma.

68. Op deze foto poseren de dames van de naaikrans van de gereformeerde kerk omstreeks 1920. Op de eerste rij zitten, van links naar rechts, de dames W. van Weiland, W. Snapper, Hoeneveld (presidente), C. Nieboer, N. Pothoven en E. van Domselaar. Op de tweede rij: A. Brons, G. Luigjes, D. Loos, C. Scheffel, J. Zoet, J. Pothoven, A. v.d. Goot, J.W. Beunk en R. van Dijkhuizen. Op de derde rij: R. van Domselaar, C. Scheffel, A. Nieboer, R. van de Werf, K. van de Pol, R. Beunk en W. Vas.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek